donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 19 januari 2014

              De Raad in het Vizier
        Tegenstanders vrezen voor 
        nekslag kleine ondernemers
Motie pro zondagopening ruim aanvaard en wethou-der komt nog voor de verkiezingen met voorstel ASSEN - Alle bekende argumenten kwamen weer voorbij bij de bespreking van de Motie ‘Zondag-openstelling’, ingediend door Groenlinks en Stadspartij Plpp. Wethouder Henk Matthijsse was voor meer mogelijkheden op zondag open te zijn, maar CDA, SP, ChrU en Hilly Vrieling (PvdA) stemden tegen. Daarmee werd de motie met een ruime meerderheidRaadslid Laura Punt aangenomen.
Laura Punt (Gr.L. foto) noemde een hele reeks argument waarom het openstellen van winkels in Assen op zondag van 12.00 tot 18.00 uur gewenst is. Landelijk regelgeving staat het toe. Doe-het-zelf-zaken en supermarkten willen het graag, omdat hun omzet wegvloeit naar omliggende gemeenten. Ruimere openingstijden geven meer mogelijkheden voor mensen met onregelmatige diensten zoals horeca en zorg en kopers kiezen wat hen het beste uitkomt. De openingstijden zijn geen verplichting, ondernemers kiezen wat hen het beste uitkomt. De gekozen tijden van 12.00 tot 18.00 uur waarborgen de zondagsrust. Volgens Laura Punt zal de zondagopenstelling geen grote financiële verschuivingen veroorzaken.
Een bijkomend voordeel is 'als mensen vaker kunnen winkelen, zal men in de supermarkt kleinere porties kopen, waardoor er minder voedsel verloren gaat, dus goed voor het milieu.' Dit argument veroorzaakte grote hilariteit onder raadsleden en bezoekers!   
Jaap van Oostrum (PvdA
) wees op de verwarring door de verschillende uitslagen van de onderzoeken. Het MKB wil bijvoorbeeld niet meer koopzondagen, maar de grootwinkelbedrijven wel. De kleine ondernemers en hun werkgevers zullen dit onderling moeten regelen. Daar ligt geen taak voor de raad of het college. Hij stelde voor dat ondernemers onderling afspraken maken over de openstelling op een vaste zondag in de maand. De markt is in beweging en daar moet op worden ingespeeRaadslid Eddy de Korte (CDA)ld.
Eddy de Korte (CDA) zij dat deze motie die uitgaat van ‘open mogen’ voor de kleine ondernemer leidt tot  ‘open moeten’  wil hij nog een kans maken te overleven.
Het is een zaak van grote verdeeldheid onder ondernemers en klanten, waarbij emoties de boventoon voeren. Omzet- verhoging is er nauwelijks, hoogstens een verschuiving. De grote ondernemers oefenen veel druk uit in verband met die gewenste (geringe) omzetstijging. Hier is sprake van een domino-effect door grootwinkelbedrijven. Meer zondagsopenstelling heeft alleen zin als het de stad Assen positioneert. In de huidige  discussie binnen het MKB speelt dat geen rol.
Eddy de Korte: “De stellingen zijn betrokken en een ieder hamert op zijn gelijk. Ons voorstel is de huidige regeling te handhaven, dat Assen positioneert
.
Het loslaten van die regeling zet een voor kleinere ondernemers schadelijk mechanisme in werking waarvan de gevolgen niet zijn te overzien.”
Linn Binnerts (VVD) zei dat burgers zelf wel kunnen bepalen wat goed is. “Dit voorstel bevordert de de regulering. Minder regels betekent meer omzet.

De markt verandert, bijvoorbeeld door de aankopen via internet, en daar moeten we op inspelen. 52 zondagen open is geen plicht maar een keus”.
Harmke Vlieg (Chr.U) betoogde dat de wet zegt dat de gemeenteraad een afweging moet maken. En bij 52 zondagen open, laten we de kleine ondernemers vallen.
Wij komen met deze motie niet op voor de slager en de groenteboer.
Eddy de Korte (CDA): “Wij creëren zo een omgeving waarin het MKB zich niet kan handhaven”.
De conclusie van het CDA en ChristenUnie is dat de VVD de kleine ondernemers laat vallen.
Harmke Vlieg (ChrU) vond dat als de motie wordt aangenomen we niet naar de belangen van minderheden luisteren. Deze motie betekent ‘ieder voor zich en redt u zich maar’.
Inge Eshuis (D66) zei dat de gemeente inderdaad een integrale afweging moet maken en daarbij de belangen van de ondernemers en de consument meewegen. Maar onder consumenten en ondernemers is geen duidelijkheid.
Een goede samenwerking is echter bepalend voor het succes. Het MKB moet die samenwerking onderzoeken. Kies voor bepaalde zondagen, promoot een Assen, dat zorgt voor klanten en omzet.
Ruud Wiersema (PLOP): "De overheid moet niet alles willen regelen. Laat ondernemers het zelf bepalen. Je kunt een euro maar eenmaal uitgeven, maar laten we er voor zorgen dat die dan in Assen wordt uitgegeven."
Raadslid Jan BroekemaJan Broekema (SP): “De overheid heeft een taak en we moeten dus niet alles overlaten aan de markt. De belangen van de kleine ondernemers en de consumenten worden met de motie ver-waarloosd. Het leven is meer dan consumeren. De zondagsopenstelling is in Assen voldoende geregeld. Leg het probleem ‘al of niet open’ niet bij de markt, daarvoor is de samenleving te belangrijk."
Wethouder Henk Matthijsse zei dat de wet voorschrijft dat de raad de afweging moet maken. De vraag is wat we willen: zelfregulering door MKB of regulering door de lokale overheid.
De omliggende gemeenten kiezen voor een verruiming van de koopzondagen. Dat betekent voor Assen een het risico van  omzetafname.
“Assen kent al zelfregulering in de binnenstad wat betreft de koopavond op vrijdagavond. We kunnen dus ook de huidige verordening winkels open van maandag t/m za-ter
dag open van 06.00 tot 22.00 uur uitbreiden tot de zondag.
De Asser middenstand kan dan zelf in onderling overleg afspraken maken”.
Als de motie wordt aangenomen, komt er een nieuwe verordening die door de raad wordt vastgesteld en waar-in ook de details worden geregeld. De wethouder zegde toe (maar beloofde niets) zijn best te doen om deze verordening voor de verkiezingen naar de raad te sturen.
Het voorstel werd aangenomen met de stemmen van D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PLOP en Duut/Prent voor (21 stemmen). CDA, SP en de ChristenUnie stemden tegen (9 stemmen). Hilly Vrieling (PvdA) stemde ook tegen (1 stem) omdat zij van mening was dat de kleine ondernemer te weinig bescherming wordt geboden.


Bernie Wiegman 
 

 

Laatste nieuws