zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Radio & Televisie 16 januari 2015
Ellen ten Damme speelt hoofdrol in nieuwe reclamespot oveEllen tenDammer Drenthe .
ASSEN  - De veelgeprezen actrice Ellen ten Damme is de komende weken te zien in landelijke TV spots van  Marketing Drenthe. Ellen is opgegroeid in Drenthe (Roden). Zij geeft in korte flitsen een terugblik op haar kinder- en tienerjaren, waaruit een verlangen blijkt naar de mooie Drenthe momenten uit haar leven.
Volgens Jan Albert Westenbrink, directeur van Marketing Drenthe, is uit onderzoek gebleken dat de TV- commercials, die Drenthe eerder heeft uitgezonden, nog steeds herinnerd worden, aldus. De inhoud van de commercial is vooral gericht op het creëren van een gevoel bij Drenthe en sluit goed aan bij de eerdere campagnes en de slogan ‘Drenthe doet wat met je!’.
Speciaal voor Drenthe heeft Ellen ten Damme haar Engelstalige nummer ‘Darling’ vertaald naar Drenthe. De videoclip behorende bij het nieuwe nummer is in Drenthe opgenomen en is de basis voor de landelijke commercial.
Donderdagmiddag zong zij dit nummer tijdens de  première van de spots in de JT bioscoop in Hoogeveen. Gedeputeerde Ard van der Tuuk heeft hier het startsein gegeven van de nieuwe campagne.
Radio & Televisie 19 december 2014

Aandacht voor Assen in programma ‘Oude mees-ters & Nachtburge-meesters'

ASSEN - In het RTL 4 programma ’Oude Meesters en Nachtburgemeesters’  wordt op 4 januari aandacht besteed aan ‘Kolkend Assen', waarvoor opnamen in de Gouverneurstuin werden gemaakt.
Ook is er volop aandacht voor het Drents Museum. De cameraploeg filmde onder meer in de historische afdeling en ook in de nieuwbouw.

Een van de opvallende onderwerpen in het programma is de rondleiding die presentator Daan Nieboer en adjunct-directeur Harry Tupan samen met de tweelingbroers Sander en Arnout Brinks  (Tangerine) langs allerlei bijzondere en opvallende plekken in Assen verzorgen.

‘Oude Meesters en Nachtburgemeesters' wordt niet alleen op TV uitgezonden, maar ook op het gesloten circuit van de hotels in Assen.
Zo kunnen ook hotelgasten op deze wijze kennis  maken met de stad.

De uitzending op RTL4 begint om half vier.

 

Radio & Televisie 5 maart 2013

Weer zendtijd voor  RTV Drenthe tot aan wijziging wet  
ASSEN - De zendmachtiging voor RTV Drenthe loopt af op 29 april,  maar het Commissariaat voor de Media verlengt deze voor een nieuwe periode van vijf jaar verlengd nadat de provincie naar de eisen van de Mediawet heeft verklaard de financiering voor haar rekening te nemen.

Er bestaan bij het Rijk evenwel plannen de verantwoordelijkheid voor de regionale omroepen te zijner tijd onder een noemer te brengen waardoor de afzonderlijke regionale omroepen een andere positie gaan innemen.  

GS stellen Provinciale Staten voor een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat en een verklaring af te geven voor de financiering.
Dit onder het voorbehoud dat deze vervalt op het moment dat het Rijk de regionale omroepen onder een nieuw regiem heeft gebracht.

 

Radio & Televisie 2 maart 2013

Rellen Haren inspiratie voor TVmakers
Asser TT Rellen centraal in TV programma ‘Andere Sjoerd PunterTijden’
ASSEN – Het programma ’Andere Tijden’ besteedt zondagavond aandacht aan Assen en de beruchte TT rellen van de jaren 1967 tot en met 1972. Aan het woord komen  verschil-lende burgers die nauw betrokken waren bij dit gebeuren zoals  Sjoerd Punter, in die tijd verslaggever van de Drentse en Asser Courant, en een aantal politiemensen onder wie oud-Commissaris van Politie Spaanderman
.
Eén van de mensen wiens ideeën destijds voor een belangrijke doorbraak hebben gezorgd, Marius Hille Ris Lambers, komt ook aan het woord. Zijn boodschap was de evenementen zoveel mogelijk te spreiden, maar daar wilden de politie en het gemeentebestuur beslist niet aan. Zij geloofden dat de problemen goed opgelost konden worden door zoveTT Rellen Assenel mogelijk mankracht en traangas in te zetten.
Uiteindelijk werd er een werk-groep opgericht, waarin ook Hille Ris Lambers zitting had en toen was het ineens afge-lopen met de jaarlijkse rellen nadat de plannen daadwer-kelijk werden uitgevoerd.
Collega Sjoerd Punter hield zich al die jaren druk bezig met de materie en zijn versla-gen in de Drentse en Asser Courant over die TT rellen zijn nu nog steeds zeer lezens-waardig. Hij was als geen an-der goed op de hoogte van de verschillende achtergronden. Bepaalde publicaties leverden daardoor veel ergernis bij het gemeentebestuur op.
Hem werd later verweten dat bepaalde zaken uit de hand liepen, terwijl het toch ach-teraf puur een gevolg van fout beleid van de gemeeTT Rellenntelijke overheid was geweest.
Dit was ook de reden dat hij voor dat programma ‘Andere Tijden’ uitgebreid werd geïn-terviewd.  Het gegeven van eve-nement-spreiding werd nog maar kort geleden ineens weer actueel na alle ellende die de ‘Slag bij Haren’ opgeleverd heeft.
Er werd de vraag gesteld of deze voorkomen had kunnen worden door net als in Assen destijds, evenementen te organiseren die het publiek wat meer gespreid hadden..
De mensenmassa was nu op een te kleine ruimte geconcentreerd met alle gevolgen van dien.  Het gebeuren in Haren was de aanleiding voor de program-mamakers van ‘Andere Tijden’ om in het TT verleden van Assen te duiken.
Het wachten is op het rapport Cohen en er wordt nu vol spanning uitgekeken naar de conclusies van dat rapSjoerd Punterport.
Van de week werd in Amster-dam tijdens een persconfe-
tie bekend gemaakt dat men straks tijdens de feestelijkhe-den rond de kroning van prins Willem Alexander ook op zo-veel mogeliijk verschillende plaatsen eve-nementen wil gaan  houden.
Spreiding dus, de redding van Assen rond 1971.

Bijdrage Bert Jippes

Radio & Televisie 30 januari 2013

Radio Assen start nieuw dis-cussieprogramma over 'Moet

Ambachtschool terug in Assen?’


ASSEN -
‘Daar zitten we dan’ is een nieuw programma van de lokale Radio Assen, dat op 1 februari om zeven uur ’s avonds de primeur beleeft.

Programmamakers John Huiskamp, Gert van Enk en Rob Aalders hebben een brede redactie samengesteld die het met deskundigen gaan hebben over actuele onderwerpen.

Zo wordt vrijdag gediscussieerd over een actuele zaak: het onderwijs. ‘Moet de Ambachtschool ook terug in Assen?’, is de vraag. Komt de gespecialiseerde school weer terug?

Deskundigen laten hun licht hierover schijnen. Het is de bedoeling om dit programma iedere vrijdagavond te gaan presenteren. Cultuur, sport, politiek en de natuur komen hierin aan de orde. Een column en een paneldiscussie worden vaste onderdelen.

Agnes Wolbert (PvdA), André Dik (Bevrijdingsfestival), Erik Appel (Asser Historische Vereniging), Egbert Hovenkamp II (dichter), Willem Homan (oprichter PLOP en ex-wethouder) en anderen doen afwisselend mee.

 

Radio & Televisie 14 december 2012

‘Andere Tijden’ zoekt bezoe-kers van de Nacht van Assen tussen 1967 en 1973


ASSEN -
Het tv-programma ‘Andere Tijden’van NTR/VPRO  is bezig met het voorbereiden van een uitzending over de ‘Nacht van Assen’, de nacht voorafgaand aan de TT.
Tussen 1967 en 1973 kende Assen een aantal onrustige nachten. Bezoekers en politie raakten met elkaar slaags, er werd gevochten en er werden mensen gearresteerd.
Maar waardoor ontstonden die relletjes? Was het omdat de verveling toesloeg in die jaren, omdat er niks te doen was in de stad? Kwam het omdat de politie te massaal aanwezig was en te snel naar de wapenstok greep? Of kwam het omdat het gewoon te druk was in het centrum van Assen, waar het autoverkeer naar Groningen zich een weg tussen de TT-bezoekers door moest banen.
Na 1973 werd het weer rustiger in Assen. Hoe kwam dat? Trad de politie rustiger op, was de lol er af of werden er meer andere activiteiten georganiseerd?

Onderzoekers  van ‘Andere Tijden’ hebben al gesproken met politiemensen, buurtwerkers en buurtbewoners, maar willen nu ook graag in contact komen met de bezoekers van de Nacht van Assen in die jaren.
Ze willen graag weten wie er herinneringen en ervaringen hebben aan de Nacht van Assen.

Men kan mailen naar redactie.AndereTijd@n

 

Radio & Televisie 30 december 2011

RTV Assen gaat nieuwe jaar in met Jos Engelman als nieuwe voorzitter
ASSFN -  De lokale omroep RTV Assen heeft  een nieuwe voorzitter. Met ingang van 1 januari 2012 zal de heer Jos Engelman samen met  bestuur en staf leiding geven aan de vijftig medewerkers van de lokale omroep. Met zijn aantreden weet het bestuur zich versterkt met een ervaren bestuurder die in de loop der jaren zijn sporen heeft verdiend. 
Hij was onder andere voorzitter van een personeelsvereniging, landelijk voorzitter van een vereniging van vakgenoten en tot voor kort voorzitter van de werkgroep Assen van de Drentse Fietsvierdaagse.
Momenteel is hij naast zijn nieuwe functie voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) afdeling Drenthe, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis Afdeling Assen-Vries en coördinator bij het Open Huis aan de Brink in Assen.
Jos Engelman is in de tijd die hij nog over heeft aan het dirigentschap van de cantorij van Van Boeijen ook nog cantor in de R.K kerk. Hij maakt tevens deel uit van het gemengd koor.
 

Radio & Televisie 13 september 2010

Optreden Russisch
Kamerkoor Credo in De Duif


ASSEN – Het Russisch Kamerkoor Credo treedt aanstaande woensdag op in Pastoraal Centrum De Duif, op het terrein van Vanboeijen.

Het koor is afkomstig uit Gusew en zingt gebeden uit de Orthodoxe Kerk, liederen uit de romantiek en volksliederen uit Rusland en de Oekraine.

Het concert begint om 20 uur.

 

 

Radio & Televisie 12 mei 2010
  Einde aan behelpen in een ruimte
     zo groot als een bezemkast
ROSA 'gedwongen' naar de kelder mROSA seunpilaren Xor van Venen en Anco Biermanaar toch heel goed onder dak

ASSEN -
Als gevolg van de ingrijpende verbouwing van het woonzorgcentrum De Slinge-borgh aan de Slinge moest de ROSA (Radio Omroep Stichting Assen) de ruimte, die werd ge-bruikt als studio, verlaten omdat deze nodig was voor de realisering van het nieuwe restaurant. Gelukkig kon een andere ruimte worden ingericht: in de kelder, waar voorheen een winkeltje was gevestigd.

Niemand laat echter een traan om deze verandering omdat deze een flinke verbetering betekent.
De ’oude’ ruimte was veel te krap en alle apparatuur kon nauwe-lijks worden geplaatst. De ruimte in de kelder is drie keer zo groot en is na een grondige verbouwing geschikt gemaakt om als studio te fungeren. Er is nu ook zitruimte voor bezoekers en mede-werkers. De nieuwe studio is inmiddels in gebruik genomen. De officiële opening geschiedt in het najaar gelijktijdig met de openings-festiviteiten van  het hele complex.
De ROSA bestaat sinds 3 februari 1968 en kwam voort uit het  jongerenprogramma Minjon van de AVRO. Er werden cassettebandjes opgenomen met muziek en zang die dan werden verzonden aan Minjon voor uitzending in Hilversum. Begonnen in de oude kosterwoning van De Schalm (nu ICO) aan de Oosterhoutstraat verkaste de ROSA al gauw naar het zusterhuis van het (oude) Wilhelmina Ziekenhuis en nog later naar de nieuwbouw van het WZA. De ROSA verzorgde verzoekplatenpro-gramma’s en TV-uitzendingen voor patiënten in het ziekenhuis en maakte ook programma’s op locatie met koren, activiteiten e.d. ROSA werd al gauw in de volksmond: de ziekenomroep.
Legendarisch zijn de kerstuitzendingen waarbij patiënten met bed en al naar beneden werden getransporteerd om zelf de kerstviering mee te maken.
Vanuit een kleine ruimte onder De Kolk heeft ROSA ook een aantal jaren rechtstreekse uitzendingen verzorgd naar het ziekenhuis van concerten en toneeluitvoeringen.

In 2002 raakte ROSA in verband met  ruimtegebrek na een interne verbouwing de studio in het WZA kwijt en verhuisde naar de ‘bezemkast’ in De Slingeborgh. Toch was men blij met deze mogelijkheid, omdat de activiteiten konden worden voortgezet.
ROSA verzorgt uitzendingen voor De Slingeborgh, De Boshof en De Vierackers. Met een mobiele studio kunnen rechtstreeks activiteiten worden uitgezonden naar bewoners die vanwege hun gezondheid  hun kamer niet kunnen verlaten.
In de nieuwe studio kan de apparatuur efficiënter worden gebruikt, waardoor de mogelijkheden ook kunnen worden uitgebreid. Voorzitter Anco Bierman van ROSA is optimistisch: “Ook voor andere tehuizen kunnen we wellicht nu wat betekenen.”
De ROSA krijgt geen subsidie, er zijn alleen een paar donateurs. Er zijn tien vrijwilligers werkzaam. “Dat aantal kan omhoog”, zegt Anco Bierman. Cameramensen, technici, mensen voor de montage en radiomakers zijn welkom. Er zijn plannen voor TV-programma’s, kabelkrant en meer verzoekprogramma’s. Door de digitalisering zijn de mogelijkheden de laatste jaren fors uitgebreid. De apparatuur is echter voor een groot deel gedateerd. ROSA probeert gelden te krijgen om daar wat aan te doen. Als alles up to date wordt gemaakt is ongeveer €.25.000.- nodig.
Met een gedeeltelijke renovatie van de apparatuur is het bestuur ook al blij. “Nu we een nieuwe studio hebben willen we de mogelijkheden ook zoveel mogelijk benutten”, zegt de voorzitter, die zeer in z’n nopjes is met de nieuwe ruimte. 

Bijdrage: Tieme Meints ________________________________________________
(Meer info bij de voorzitter  via tel. 0592  543 631)                                       
Radio & Televisie 26 maart 2010

RTV Assen krijgt geld uit staatskas via gemeente maar VVD was toch tegen


ASSEN –
Na een jarenlange strijd om wat geld van de gemeente te krijgen mag RTV Assen, de stadsomroep, binnenkort een bedrag van ruim 40.000 euro op zijn bankrekening gestort zien.
De omroepwet  schrijft  voor dat er met ingang van jongstleden 1 januari € 1.30  per woning aan een lokale omroep onder bepaalde voorwaarden moet worden uitgekeerd
. Dit betekent dat RTV Assen over dit jaar een dikke veertigduizend euro krijgt.
Luc Rengers van de PvdA zei dat het een goede zaak was dat de plaatselijke omroep nu eindelijk eens structureel geld ontvangt. Hij vroeg of de bijdrage ook geïndexeerd is, wat betekent dat er jaarlijks een inflatiecorrectie op wordt toegepast.

Wethouder Chris de Wal dacht van wel en dat betekent dat ieder jaar daar nog een paar honderd euro bovenop komt.

Over twee jaar wordt geëvalueerd of de omroep voldoende wortel in de gemeenschap heeft geschoten. De raad zal daarna kunnen beslissen of RTV Assen aan de eisen heeft voldaan en voor een continuïteit van de bijdrage in aanmerking komt.

Jan Broekema van de SP toonde zich verheugd over de toekenning, die te lang op zich heeft laten wachten, vond hij. Een goed functionerende stadsomroep kan een belangrijke toegevoegde bijdrage leveren aan de communicatie tusen overheid en de burgers.

Het nieuwe VVD raadslid Wieger Greijdanus mocht zijn maidenspeech houden. Die was voor de omroep niet zo gunstig, want hij verklaarde kort en krachtig dat de VVD niet akkoord ging met toekenning van het bedrag.
Dat haalde niets uit, want de rest van de raad was voor.

Het ging de VVD, die altijd tegen subsidieverlening aan Radio Assen is geweest, kennelijk om het principe. De gemeente hoeft namelijk niets te betalen. Dat geld komt terug van het rijk.

Laatste nieuws