zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Zakelijk bezien 15 oktober 2016

Drie finaliste verkiezing 'Drentse Onderneming van het Jaar 2016' bekend

 ASSE - Aeze week zijn de drie finalisten van de Drentse Onderneming van het Jaar 2016 bekendgemaakt. Het zijn Apollo Group uit Coevorden, De Groot Installatiegroep uit Emmen en De ZorgZaak uit Hoogeveen. Het trio kwam van de zeven genomineerden als beste uit de bus. Eén van hen zal op 15 november in De Nieuwe Kolk worden uitgeroepen tot winnaar van de Drentse Onderneming van het Jaar 2016.Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in het Drenthe College in Emmen hielden alle genomineerden een korte pitchpresentatie. Op basis van vooronderzoek en deze presentatie moest de jury een keus maken voor drie finalisten. Erevoorzitter van de jury gedeputeerde Henk Brink liet weten dat het een moeilijke beslissing was en dat er zelfs twee stemrondes nodig waren om tot deze drie finalisten te komen. “Het lag heel dicht bij elkaar, het zijn zeven toppers.” Juryvoorzitter Eric Zwart voegde daar aan toe:  “Ze zijn stuk voor stuk innovatief, ze zijn ieder op hun eigen manier bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen  en ze zijn allemaal een visitekaartje voor Drenthe.“
Het is voor het eerst dat de prijs op deze manier tot stand komt en dat het gaat om het geheel van de onderneming. In alle pitchpresentaties werd dan ook nadrukkelijk gewezen op het belang van het teamwork en dat het de basis is van het succes van de ondernemingen. Gedep. Henk Brink benadrukte dat nog eens: “Het is goed dat de opzet veranderd is, want ondernemen kun je nooit alleen.”
De drie finalisten zijn vanzelfsprekend trots op hun plek in de finale.
Op 15 november zal tijdens de finaleavond in De Nieuwe Kolk bekend worden gemaakt wie van deze drie finalisten uiteindelijk de eretitel 'Drentse Onderneming van het Jaar 2016' ' zal mogen voeren.

==========================================
Info: www.drentseonderneming.nl 

 

 

 
Zakelijk bezien 13 maart 2015

‘Kwaliteitsvakman.nl’ brengt ZZP-er in de bouw dichter bij publiek

ASSEN - De nieuwe opdrachtensite ‘Kwaliteitsvakman.nl’ voor ZZP-ers  in de bouw, houdt op dinsdag 24 maart een informatieavond voor de doelgroep.  De site brengt zzp'ers in bouw, hout en techniek in contact met particulieren die een vakman zoeken.  
Plaatst een particulier een opdracht, dan krijgt hij via de site een top-5 van meest geschikte vakmannen voor die klus. 
Kwaliteitsvakman.nl is opgezet door ‘Zelfstandigen Bouw’, een belangenorganisatie voor zzp’ers in bouw, hout en techniek en heeft geen winstoogmerk.  Inmiddels staan zo’n 1000 vakmannen ingeschreven op wie inmiddels al vele klussen liggen te wachten.
Om de organisatie  bekend te maken bij het grote publiek, begint binnenkort een reclamecampagne via verschillende media.  De informatieavond van 24 maart is daar een onderdeel van.
--------------------------------------Locatie: Opelgarage Wander aan de Balkengracht.

Aanvang: 10.00 uur.  Voor meer informatie: www.kwaliteitsvakman.nl  of 0348-439005.

Zakelijk bezien 12 maart 2015

Ondernemers uit Oude Molenbuurt willen zich met markt zichtbaar maken

ASSEN  -Voor het eerst wordt er door ondernemers van de Oude Molenbuurt een Ondernemersmarkt georganiseerd. Deze vindt plaats op 29 mei en heeft ten doel de ondernemers en de bewoners te tonen dat er leven in de buurt zit.
Ook is het volgens de organisatoren een goed middel om als ondernemer met elkaar in contact te komen en om te laten zien hoe divers het ondernemerschap in de wijk is.
Er zullen kraampjes zijn waar bedrijven en ook  zzp-ers zich kunnen presenteren. Daarnaast zal er muzikale verpozing worden geboden, worden er demonstraties gegeven en zijn er culturele uitingen.

Ondernemers uit de Oude Molenbuurt die dat nog niet gedaan hebben kunnen zich nog voor deelname opgeven en zich met een beschikbaar te stellen kraam presenteren.

Interesse met een kraam op de markt aan het evenement deel te nemen? Geef u dan voor 1 april op. De ondernemersmarkt vindt plaats op vrijdag 29 mei en duurt van drie  tot acht uur.
------------------------------------

Locatie: het schoolplein bij het museum Smahk aan de Venestraat tegenover de nieuwe brug over het Kanaal.

Men kan zich voor 1 april aanmelden via: oudemolenbuurt@gmail.com
*

 

 


Zakelijk bezien 6 februari 2015

Gemeente houdt enquête onder 400 ondernemers over innovatie

ASSEN - Samen met de Asser ondernemers wil de gemeente innovatie stimuleren om groei van hoogwaardige werkgelegenheid te bevorderen. Daarom is deze week aan `400 ondernemers  een enquêteformulier gestuurd  om aan de weet te komen hoe ondernemers kunnen worden gesteund  bij hun  innovatieprojecten .
Ook is men  benieuwd naar het antwoord op de vraag of bedrijven op de hoogte zijn van wat wat de gemeente voor hen kan betekenen.
Zo probeert de gemeente zich een beeld te vormen van wensen en behoeften bij het bedrijfsleven op dit specifieke terrein.

Wethouder Maurice Hoogeveen van economische zaken wil vooral door het leggen van verbindingen innovatie stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door bedrijven in contact te brengen met relevante samenwerkingspartners. Het aanreiken van concrete informatie over subsidiemogelijkheden of  het beleggen van themabijeenkomsten over innovatie kunnen eveneens bijdragen aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Het is de bedoeling van de gemeente de bedrijven periodiek te benaderen om  aan de weet te komen welke ontwikkelingen innovatieve bedrijven doormaken.

 

 

 

Zakelijk bezien 27 januari 2015

Wat is een ‘Outlet’ ?

College kan warme discussies tegemoet zien

ASSEN - Een ‘Outlet’ is een uit de VS overgewaaid winkelfenomeen dat door de grote warenhuizen als ‘Macy’ en kledingreuzen al werd en wordt gebruikt om uit de mode geraakte kleding tegen dump- of uitverkoopprijzen aan de vrouw en de man te brengen.
Outlets waren de goedkope, eenvoudig gebouwde tegenhangers van de enorme ‘Malls’, ook in niet stedelijk dus op goedkopere grond gevestigd.
In ons land is een aantal jaren geleden ook een voorzichtig begin gemaakt met het bouwen van deze Outlets, maar de ontwikkeling ervan heeft tot nog toe geen grote vlucht genomen.
Reden omdat er veel verzet is gerezen tegen deze winkelvorm die als concurrentievervalsend wordt beschouwd.
Deze ondernemers kunnen tegen lagere lasten werken dan hun collega’s met dure winkelpanden in de stad.

Enige jaren terug is een sterke lobby bezig geweest om bij Zuidbroek een groot Oudtletbedrijf te stichten, maar daar is zo veel protest tegen geweest, dat van de plannen werd afgezien.
Met name de ondernemers in Stadskanaal en Veendam haalden toen opgelucht adem.
De laatste tijd zijn er echter weer geluiden merkbaar die neigen naar nieuwe pogingen om het verzet te breken en toch nog te komen tot een grote vestiging waar niet alleen uit de mode geraakte artikelen worden verkocht, maar ook meer en meer bijdetijdse en trendy spullen. Behalve de verschijningsvorm doen ze dus niet onder voor de reguliere zaken in de stedelijke gebieden.

Hoe zal de ontwikkeling zich hier voltrekken?
Het Asser College kan ongetwijfeld warme discussies tegemoet zien en de borst nat maken.

 

Zakelijk bezien 8 december 2014

Oude Graansilo straks vol met startende ondernemers?  
Gedeputeerde opent enthousiast en vol vertrouwen eerste Drentse  ‘Ondernemersfabriek’
ASSEN – Er bestond maandag van diverse zijden veel belangstelling voor de opening in de aloude Graansilo op de Havenkade van de ‘Ondernemersfabriek Drenthe’. Die werd met duidelijk enthousiasme gedaan door gedeputeerde Ard van der Tuuk van economische zaken. Dat gebeurde niet zomaar door hem, want de provincie speelde een grote rol in de totstandkoming van de ‘fabriek’ die zo‘n vijftien tot twintig starters op de ondernemersmarkt de gelegenheid biedt hun bedrijf van de grond te krijgen. Zij worden daarbij gesteund  door een team van betrokken organisaties en ervaren ondernemers.
Daarnaast worden er workshops en masterclasses aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren.
Volgens de gedeputeerde wordt de Graansilo een dynamische plek waar kennis en ervaring samen komen en worden overgebracht op een nieuwe generatie ondernemers. Dit geeft een meerwaarde aan de lokale en regionale economie, want
met de juiste ondersteuning overleven meer startende ondernemers.
De starterslocatie is onderdeel van het TOP-programma Drenthe, een actieprogramma voor innovatieve kansrijk(e) starters en MKB in Drenthe. Ook in Emmen en Hoogeveen zullen locaties worden opgericht.
Eerder dit jaar startte de provincie Drenthe een programma voor ondernemers die al langer actief zijn en ambities hebben op het gebied van innovatie, export en groei.
In het TOP-programma werkt de provincie samen met gemeenten, Kamer van Koophandel en netwerkverenigingen.

*

 

Zakelijk bezien 6 november 2014

Druk bezette Najaarsmarkt prikte met gemak door de Najaarsmarkt 2014mist heen
ASSEN –De najaarsmarkt die traditiegetrouw op de tweede woensdag in november wordt gehouden en door de VV was georganiseerd, kwam goed voor de dag.  Het aantal kramen was ditmaal groter (zelfs meer dan het dubbele  van de laatste jaren} zodat de marktgangers een rijke keus hadden.

Reden van de grotere omvang was gelegen in deelname van gevestigde winkeliers die zich meer dan in andere jaren op straat vertoonden. 
De kramen op het Koopmansplein, de Kruisstraat, Singelpassage en Gedempte Singel sloten mooi aan op die van de traditionele halfwekelijkse warenmarkt.
De grotere interesse van de zijde van de middenstand was waarschijnlijk mede gevoed door de gemeentelijke geste een lager marktgeld voor de kramen te vragen. 
Er hing de hele dag een stevige mist boven de stad maar die heeft geen afbreuk gedaan aan de belangstelling en de kooplust.
Daar hadden de neringdoenden niet over te klagen.

Bijdrage Ineke Heijting


 

Zakelijk bezien 29 oktober 2014

Door Justitie verlaten pand aan Brinkstraat staat door starters niet  meer leeg
ASSEN - Nog niet zo lang stond het gebouw van justitie tegenover de rechtbank leeg vanwege verhuizing van het Openbaar Ministerie naar Groningen.
Dat is inmiddels veranderd want sinds juli 2014 raakt het geleidelijk weer vol. Creatieve jonge startende ondernemingen maken nu optimaal gebruik van de leegstand.
Daartoe behoren het bedrijf VoordeligOntwerpen.nl, dat zich als eerste vestigde en gevolgd werd door Team-Shop.nl en Startersnetwerk Noord.
Fabian Ouwehand van Team-Shop.nl zit hier sinds midden september en naar hij zegt tot alle tevredenheid.
“Elk bedrijf krijgt hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en daarnaast inspireren en helpen de bedrijven elkaar.”

Er zijn nog verscheidene mogelijkheden zich aan de Brinkstraat 69 te vestigen en wie daarin geïnteresseerd is kan voor meer info terecht via e-mail Team-Shop.nl

 

Zakelijk bezien 22 augustus 2014

Dertig bedrijven inves-teerden voor miljoen euro in duurzame Energie via  

Energie Lening Drenthe

ASSEN - Sinds de introductie aan het eind van 2013 van de Energie Lening Drenthe heeft het Drentse MKB met  deze financiering al voor 1 miljoen euro in duurzame energie geïnvesteerd.

Zo’n dertig Drentse ondernemers investeerden vooral in zonnepanelen, led-verlichting en isolatie van hun bedrijfspand.
 Een aantal richtte zich op energieneutraal en maakten gebruik van andere aanpassingen. In bijna alle gevallen werden de werkzaamheden uitgevoerd door lokale l Drents bedrijven .

Men kan kiezen voor een looptijd van 5 of 10 jaar tegen respectievelijk 3 % of 4 % rente.
Het minimale investeringsbedrag is € 10.000 met een bovengrens van € 50.000 waarvan men 
50 % kan financieren bij de Drentse Energie Organisatie. Er wordt geen afsluitprovisie gerekend en er kan boetevrij worden afgelost.

Ondernemers in Drenthe die n aanmerking wollen komen voor een Energie Lening Drenthe vinden alle informatie via www.energieleningdrenthe.nl

Zakelijk bezien 16 mei 2014

Provincie en MKB Drenthe lance-ren fonds voor verlenen kredieten aan bedrijven met goede ideeën
ASSEN – De provincie Drenthe en het MKB Fonds Drenthe hebben donderdag een gezamenlijk fonds van € 13 miljoen gelanceerd dat beschikbaar is voor kansrijke investeringen en innovaties. Doel is het geven van een extra stimulans aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het MKB Fonds Drenthe wordt uitgevoerd door de NOM.

Het MKB Fonds is een instrument waarmee bedrijven op een laagdrempelige manier in aanmerking kunnen komen voor financiering van kansrijke initiatieven. Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) zei bij de presentatie dat hij veel van dit fonds verwacht omdat het moet voorzien in een behoefte op een lastige financieringsmarkt.
De start is een uitnodiging
én uitdaging aan leden van het MKB om ervoor te zorgen dat de dynamiek in de economie in Drenthe behouden blijft.

Belangrijke criteria voor financiering zijn een kansrijk project en het creëren of behouden van werkgele-genheid in Drenthe. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen.

Stimuleren van (jonge) innovatiekracht in de Drentse MKB-financiering is laagdrempelig in de vorm van microkredieten en innovatiekredieten van respectievelijk  € 10.000 - € 50.000 en € 50.000 -
€ 250.000.

De NOM speelt de bemiddelende rol in de toekenningen.

 

*

 

Laatste nieuws