zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Mens & Maatschappij 10 februari 2017

'Assen voor Assen' organiseert  samenwerking bijeenkomst ‘zorg en duurzaam ondernemerschap’

ASSEN - Op dinsdagmiddag 14 februari organiseert het MVO-Platform van AssenvoorAssen in samenwerking met Ondernemend Assen  Interzorg en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe een bijzondere ontmoetingsbijeenkomst. Op deze Valentijnsdag gaan Asser (zorg)bedrijven en experts, op de locatie Nieuw Graswijk van Interzorg, aan de slag met duurzaamheidsvragen.
Tijdens de bijeenkomst staan de volgende zes thema’s centraal: eten &drinken, wassen & kleding, afval & disposables, schoonmaak en onderhoud van vloeren, logistiek & transport en duurzame inzetbaarheid.
Bij elk thema is een vraagstuk  gekozen dat speelt binnen Interzorg. Aan de hand van stellingen wordt de deelnemers gevraagd mee te denken over ideeën en acties die  zorgorganisaties op het gebied van duurzaam ondernemerschap kunnen doorvoeren.
Het MVO-Platform Assen voor Assen sis hét netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties, in en rond Assen, die actief, betrokken en verantwoord (willen) ondernemen.
Elkaar ontmoeten, inspireren, tips geven en kennis delen zijn de doelen die met het platform nagestreefd worden. Om dit te realiseren worden vier keer per jaar meet&greets (Ontmoetingen) georganiseerd waarvan gastorganisatie Interzorg de eerste is in 2017.
===============================

Voor meer informatie:  www.assenvoorassen.nl.

 

 

Mens & Maatschappij 26 januari 2017

GKB, VAART Welzijn en gemeente werken samen aan belangrijk project

Vier buurtteams van Vaart Welzijn trekken de kar in strijd tegen armoede en schulden problematiek

ASSEN - De Gemeentelijke Kredietbank, Vaart Welzijn en de gemeente Assen hebben afgesproken om de aanpak van armoede en schulden meer in de wijk te organiseren. Ze leggen daarbij de nadruk op preventie. De vier Buurtteams van Vaart Welzijn krijgen een belangrijke rol hierbij en werken nauw samen met de GKB. De gemeente denkt dat met deze aanpak het bereik en de effectiviteit van preventie en schuldhulpverlening toeneemt.
Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt dat armoede en schulden in Assen een serieus probleem zijn. Dit geldt met name voor alleenstaande ouders en eenpersoonshuishoudens. Het aantal kinderen dat in armoede leeft is de afgelopen jaren toegenomen. Onder ZZP’ers is vaak sprake van verborgen armoede en schulden. Tussen wijken zijn grote verschillen als het gaat om armoede en schulden. Zo liggen de inkomens in wijken als Noorderpark en Lariks beduidend lager dan in Kloosterveen. Tegelijkertijd is in Kloosterveen vaak sprake van problematische schulden waardoor gezinnen weinig te besteden hebben.  
Door de Buurtteams van Vaart Welzijn een grotere rol te geven verwacht de gemeente dat er meer mensen die in armoede leven bereikt worden. De Buurteams zijn sterk aanwezig in de wijk en makkelijk benaderbaar voor inwoners met problemen. En omdat deze de wijk goed kennen, kunnen zij goed inspelen op de verschillen die tussen wijken bestaan.
Vorig jaar heeft de gemeente de effectiviteit van preventiemaatregelen laten onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat een aantal maatregelen te weinig resultaat heeft en bepaalde groepen onvoldoende bereiken. Zo bereikten budgetspelen in buurthuizen maar weinig inwoners. Andere maatregelen bleken juist wel effectief.
Met de nieuwe aanpak gaat de gemeente deze maatregelen extra inzetten. Ook wordt een aantal nieuwe maatregelen gestart. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook komt er gerichte voorlichting voor ouders en inwoners met een beperking. Vaart Welzijn en GKB trekken hierbij gezamenlijk op.

Een van de meer succesvolle maatregelen voor met name kinderen in armoede is de inzet van de stichting Leergeld, het jeugd-cultuurfonds en jeugd sportfonds. Deze beide fondsen stellen kinderen in staat te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen. Bijna twee keer zo veel kinderen hebben zich vorig jaar bij een van beide fondsen gemeld. Een van de redenen voor deze toename is het besluit van de scholen van Plateau om informatie over de fondsen actief bij ouders onder de aandacht te brengen. In de nieuwe aanpak trekt de gemeente extra geld uit voor beide fondsen.

 

 

Mens & Maatschappij 19 januari 2017


Op zoek naar voorouders van ver, tijdens Dag van de Drentse Familiegeschiedenis in het Drents archief

ASSEN - Steeds meer mensen gaan op zoek naar het verborgen verleden van hun familie. Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn 'roots', kan op zaterdag 28 januari terecht in het Drents Archief voor de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen, krijgen tips van ervaren onderzoekers of kunnen gewoon een leuke dag beleven.
Er zijn de hele dag verhalen, lezingen en theatervoorstellingen rondom het thema familieverleden en familie van ver. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen in de schatkamers van het Drents Archief.
Wil Schackmann vertelt over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid naar aanleiding van nieuwe ontdekkingen in het archief. Die Luyden van ’t Hooge Veene komen op bezoek vanuit de 17de eeuw en er is speciale aandacht voor migranten zoals veenarbeiders, Molukse en Duitse voorouders.
En waren de Drenten eigenlijk wel zo verhuislustig? 
Wat kan men in de archieven vinden over voorouders uit Drenthe en daarbuiten? Welke websites zijn er te raadplegen bij het zoeken  naar geëmigreerde voorouders? Wie hierover meer wil weten kan aanschuiven bij een van de lezingen. De NGV Drenthe/Noordwest Overijssel presenteert op de informatiemarkt de doorzoekbare digitale bestanden van familieadvertenties en bidprentjes. Daarnaast zijn er lezingen en voorstellingen over vluchtelingen toen en nu, een Drentse zeeheld in dienst van de Russische tsaar en een voorproefje van de theatervoorstelling ‘Addergebroed’ over de Drentse belastingontvanger Johannes van Lier.
Tijdens deze  Dag wordt de database van het project Post van Weldadigheid gelanceerd. De uitgebreide correspondentie van de Maatschappij van Weldadigheid is dan via de website alledrenten.nl doorzoekbaar op naam. Een onmisbare toevoeging voor mensen met voorouders in de Maatschappij van Weldadigheid.

--------------------------------------------------------De Dag van de Drentse Familie geschiedenis is op zaterdag 28 januari van 11.00-16.30 uur in het Drents Archief in Assen De toegang is gratis.
Meer Info op www.drentsarchief.nl/familie

 

 

 


Drents Archief 


 

Mens & Maatschappij 6 januari 2017

Fractie PvdA stelt vragen over onduidelijkheid en gebrek aan ondersteuning voor Mantelzorgers.  

ASSEN - Zorg voor en zorg om mantelzorgers in Assen is een belangrijk thema. We hebben in de gemeenteraad al vaker over dit onderwerp gesproken, omdat raadsbreed de noodzaak van goede mantelzorgondersteuning wordt gevoeld en gedeeld.
De fractie van de PvdA vindt dat mantelzorgers maximaal geholpen moeten worden mbt ondersteuning, informatie, hulp bij aanvragen en administratie en niet in het minst, waardering voor het vele, vaak zeer belastende werk dat ze uitvoeren voor onze medemensen.

Een van de manieren om mantelzorgers te ondersteunen is de mantelzorgwaardering. Het college heeft voor 2017 een nieuwe vorm hiervoor gekozen, namelijk een 'voucher' waarmee de mantelzorger zelf kan kiezen welke invulling hij/zij aan de waardering geeft. Op deze wijze wordt het bedrijfsleven in Assen betrokken bij en attent gemaakt op de mantelzorgers van de stad.
Op 10 november l, op de Dag van de Mantelzorger, heeft wethouder Ruud Wiersema de eerste 'voucher' uitgereikt.
Uit een gesprek met Contactpunt Mantelzorg Assen blijkt echter dat er bij veel mantelzorgers hier nog onduidelijkheid over bestaat, zoals over de manier van aanvragen en dergelijke. Ook op de kerstbijeenkomst van de mantelzorgers bleken er nog veel vragen te leven.

Dat was reden voor de fractie van de PvdA  om hier de volgende vragen over te stellen:

 
* Welke informatie is er verstrekt aan de mantelzorgers omtrent de mantelzorgwaardering 2017?

* heeft de gemeente contact met het Contactpunt Mantelzorg Assen over de genoemde waardering? Welke informatie is gedeeld, dan wel welke afspraken zijn gemaakt?

* is  het college bereid om, nogmaals, duidelijke informatie te verstrekken aan alle bekende mantelzorgers over de mantelzorgwaardering?

* op de site van de gemeente Assen is enige informatie terug te vinden over de mantelzorgwaardering, maar er is geen actieve link naar de website waar een aanvraag gedaan kan worden. Is de gemeente bereid om de informatie op de website aan te passen en te zorgen voor een actieve link naar informelezorgassen.nl? Zo ja, op welke termijn mogen de mantelzorgers dit verwachten?

* welke opties zijn er om de waardering aan te vragen voor mensen die niet digitaal actief zijn?

 

 

Mens & Maatschappij 8 december 2016

 

Onderzoek naar liefdesleven
van de Nederlandse man.
.

Ruim kwart Drentse man-nen tevreden over innerlijk en uiterlijk van partner en geeft haar een tien.

ASSEN - De Drentse mannen beoordelen de persoonlijkheid en het uiterlijk van hun partner gemiddeld met een mooie 7,6. Meer dan een kwart van de mannen beoordeelt zijn partner zelfs met een perfecte score: namelijk een 10. Dit blijkt uit onderzoek naar het liefdesleven van de Nederlandse man, uitgevoerd door mannenmodeketen Only for Men.
De meeste mannen uit Drenthe geven hun partner een 8 (33%). Een enkele man uit Drenthe geeft zijn partner echter een 1 (7%). Hiermee komt het gemiddelde cijfer voor de partners uit Drenthe lager uit dan bijvoorbeeld in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Groningen en Limburg. De partners krijgen hier een 8,1 of hoger van hun man. 23% Van de Drentse mannen zou 23% vreemdgaan overwegen met Chantal Janzen
Ongeveer de helft van de Drentse mannen zegt vreemdgaan nooit te overwegen (48%), zelfs niet wanneer hij de lakens kan delen met een prachtige BN’er. Toch zegt 23% van de mannen, die vreemdgaan met een BN’er wél overwegen, dat hij actrice/presentatrice Chantal Janzen niet zou kunnen weerstaan. Daarnaast vindt hij Bobbi Eden onweerstaanbaar (10%). Op een gedeelde derde plaats komen Katja Schuurman en Annechien Steenhuizen (7%).Drie op de tien mannen heeft minder dan één keer per maand seks (28%). Ruim 19% doet het juist twee tot drie keer per week.
Over het algemeen is de Drentse man met een relatie tevreden over zijn seksleven. Ruim 40% zegt niets te willen veranderen aan zijn seksleven of vindt zijn partner een tijger tussen de lakens. 33% is minder tevreden, zij hebben te weinig gemeenschap of vinden dat zij altijd het initiatief moeten nemen. De overige mannen zijn niet ontevreden, maar willen wat meer avontuur in de slaapkamer.

 

 

 

 

 
 
 
Mens & Maatschappij 29 november 2016

Reclamecampagne  Protes-tantse Kerk: 'Geloven doe je in de kerk?'

ASSEN - In de maand van de spiritualiteit (vanaf 13 januari 2017) start de Protestantse Kerk in Nederland een reclamecampagne aan de hand van de vraag 'Geloven doe je in de kerk?' 
Met deze campagne wil de P.K.N. bijstellen door te laten zien dat er naast geloven in God, ook verwonderd, nagedacht, getwijfeld, getroost, geholpen en onthaast wordt.
Toen de Protestantse Kerk begin november bekend maakte dat zij deze campagne gaat lanceren, ontstak er een storm van verontwaardiging op. God wordt namelijk niet genoemd in de campagne en dat had volgens velen wel gemoeten. Een boze twitteraar noemde het reclame maken voor een voetbalvereniging zonder voetbal te noemen. 
Op vrijdag 2 december geeft mevr. Marloes Nouwens, persvoorlichter en projectleider een nadere toelichting. 
Zij doet dat in de enige kerkelijke pop-up winkel van Nederland, Mooi Verhaal in het Forum te Assen om 15.00 uur. De pop-up winkel is een project van stadspredikant ds Bert Altena.

 

Mens & Maatschappij 23 november 2016

Icare en Drenthe College starten project 'Tovertafels' voor verpleeghuizen

ASSEN - De verpleeghuizen van Icare zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van bewoners  en hen een zinvolle daginvulling te bieden. Samen met het Drenthe college is deze week een project gestart om te onderzoeken of het werken met de 'Tovertafel' bijdraagt aan het welbevinden en het leefplezier van cliënten. In Ceresstaete en in Kloosterakker in Assen start een wekelijkse acitviteit, die door studenten (verzorgenden IG) van het Drenthe college wordt begeleid.
Met een praktijkgericht onderzoek meten ze het effect van de Tovertafel op bewoners.

Sinds 2016 werken het Drenthe College en Icare samen in het kader van het Practoraat Zorg en (Sensor)Technologie. Een samenwerkingsverband van Drenthe College, Hanzehogeschool, gemeente Assen, provincie Drenthe en 21 zorginstellingen en bedrijven. Eén van de pijlers van het Practoraat is het doen van projecten gericht op de toepassing van technologie in de zorg. Ook Interzorg is vanuit dit samenwerkingsverband bij het Tovertafel-initiatief van het Drenthe College en Icare aangehaakt. In De Wijde Blik en Kornoeljehof wordt ook met de wekelijkse activiteit gestart.
De Tovertafel is een interactief spel dat is ontwikkeld voor mensen met dementie. Op een tafel worden beelden geprojecteerd die reageren op de beweging van de mensen aan de tafel. Het spel stimuleert beweging en sociale interactie en is zowel leuk voor bewoners als voor familie. In het onderzoek wordt gemeten in hoeverre de Tovertafel een positieve werking heeft op het welbevinden van mensen met dementie.
Zowel voor het Drenthe college als Icare is het project een win-win situatie. Studenten doen ervaring op met het werken met de Tovertafel. Ze ervaren in de praktijk hoe ouderen erop reageren en leren hoe ze er na hun opleiding ook zelf mee kunnen werken. Voor de medewerkers, bewoners en familieleden van Ceresstaete en Kloosterakker is het een mooie manier om te ontdekken wat bewoners en familie ervan vinden en wat voor aanvulling het kan zijn voor de daginvulling. Icare verwacht dat de Tovertafel familiebezoek kan stimuleren omdat het spel samen gedaan kan worden.

 

 

 

Mens & Maatschappij 16 november 2016
 

ASSEN - Afgelopen jaar zijn in Drenthe 97 lokale initiatieven uitgevoerd mede dankzij de provinciale regeling ‘Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven’. Ongeveer 12 projecten zijn nog in voorbereiding om nog dit jaar van start te gaan.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Inwoners van Drenthe hebben laten zien dat aan ideeën en goede plannen geen gebrek is. Geen woorden maar daden, want meer dan 100 ideeën zijn of worden op dit moment gerealiseerd. Het motto is hierbij: 'Voor en door inwoners.' Alle plannen dragen bij aan een verbetering van leefbaarheid van dorpen en wijken in Drenthe.
Met deze vernieuwde regeling wilde dit college de aanvraag voor inwoners laagdrempeliger en simpeler maken. Dit is samen met de gemeenten gelukt.”
De werkwijze voor het aanvragen van een subsidie voor een verbetering van de leefbaarheid is flink versimpeld. 
De provincie wilde een regeling die laagdrempeliger en beter aansloot op dat wat gemeenten doen aan het ondersteunen van dorpsinitiatieven. Daarom is dit jaar voor het eerst gestart met de werkwijze waarbij elke gemeente in Drenthe jaarlijks een budget krijgt van
€ 50.000,- voor de ondersteuning van lokale initiatieven.
De gemeente toetst of de aanvraag passend is met de provinciale voorwaarden. Deze werkwijze verlaagt de administratieve lasten, de uitvoeringskosten en de doorlooptijd voor de beoordeling van een aanvraag.
Een greep uit de voorbeelden:
In de gemeente Aa en Hunze realiseert sportdorp Grolloo een outdoor fitnesspark, Assen krijgt een ATB route, in Exloo wordt een toegangspad voor mindervaliden gerealiseerd, in Ansen en Alterveer wordt de verkeersveiligheid verbeterd, in Barger-Oosterveld wordt een ontmoetingscentrum overdekt.
In Taarloo is gewerkt aan het community art project ‘Into Nature’, Emmermeer krijgt een dierenweide en in Alteveer komt een 'respijthuis'. 
 
 
 
Mens & Maatschappij 8 november 2016

Persoonlijke Noten

In Sinterklaas optocht mogen ook WITTE knechten meelopen. We discrimineren hier niet

ASSEN - De waarheid en niets dan de waarheid. Tot twee jaar geleden had ik geen enkele notie van het feit dat er in dit land op welke schaal dan ook geageerd werd tegen de kortstondige aanwezigheid van Zwarte Piet. Het mag naief klinken, maar ik dacht zelfs niet aan de mogelijkheid dat hij in verband zou kunnen worden gebracht met discriminatie. 
Ook toen de eerste discussies over zijn ongewenste rol in de maatschappij gaande waren, kon ik niet geloven dat Sinterklaas en dan vooral zijn knecht Zwarte Piet zouden leiden tot de nu heersende heftige discussie over rascisme. Sterker, ik heb er nooit bij stilgestaan dat er medeburgers zouden kunnen zijn die opzagen tegen de aanstaande komst van Sint en Piet. Maar met mijn instelling jegens de medemens kwam het niet in mij op dat er mensen zouden zijn die zich tegenover donker gekleurde medelanders met pesterige grapjes over Zwarte Piet zouden uitlaten.

Ik heb, toen er stemmen opgingen om Zwarte Piet te laten verdwijnen, en de knechten van Sinterklaas niet meer 'zwart' te laten zijn, direct gereageerd met: 'Afblijven van onze hecht gevestigde traditie!' En dat standpunt huldig ik nog.
Natuurlijk moet je niet zo gefixeerd zijn op tradities en dus hardnekkig vasthouden eraan, maar het loslaten ervan naar het onder zware druk van andersdenkenden staat mij in hoge mate tegen.
Maar het levert bovendien het gevaar op dat in deze multiculturele maatschappij steeds meer groepen zich manifesteren die vanuit hun beleving van geloof en andere opvattingen van het leven de hier heersende zeden en cultuur aantasten.

Het is trouwens al meer gehoord: Nu is het Zwarte Piet en morgen de roep om verdwijning van de viering van Kerst, Pasen en Pinksteren. 
Komende zaterdag komt de Stoomboot uit Spanje weer aan, die ons Sint Nicolaas en zijn hoofdknecht Zwarte Piet en in vele plaatsen een groot aantal hulpknechten zal brengen. Wat we weten is dat er hier en daar veranderingen zullen zijn in het vervolg, maar ik hoop werkelijk van harte dat de intocht van Sinterlaas weinig zal afwijken van die van voorgaande jaren.
En zeker in Assen. Die heeft al tientallen jaren mijn grote bewondering genoten door de enorme omvang van het aantal 'Pieten' dat de Sint op zijn paard Amerigo volgde. 
Met terechte trots werd jarenlang gepropageerd dat dit het grootste gevolg was van het land. En dat moet zo blijven. En in dus in die massa Pieten mogen ook best een aantal WITTE knechten meelopen. We  mogen namelijk niet discrimineren.

Jan Hof

 
 

Mens & Maatschappij 3 november 2016
 
'De Verdieping' brengt lezing over ‘Fiscale ethiek en wat er mis is met belastingontwijking en -ontduiking'.
 
ASSEN - Op dinsdag 8 november houdt  
emeritus-hoogleraar prof.dr Richard Happé een lezing voor 'De Verdieping'. Onderwerp
‘Fiscale ethiek, 'fair share’ over de vraag wat er mis is met belastingontwijking en -ontduiking'. Een uiterst actueel onderwerp als we denken aan AppleStarbucks, U2 en anderen die nauwelijks belasting betalen. 
 
Zonder belastingheffing is een geordende samenleving niet mogelijk, zo zal zal hij betogen. Zaken als onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en rechtsstaat, als ook een goed functionerende markt zijn ondenkbaar zonder financiering met belastinggelden.De financieel-economische crisis van 2008 heeft het basisvertrouwen aangetast. Deze crisis heeft ook een fiscale crisis veroorzaakt, door creatieve agressieve  belastingontwijking en agressieve belastingontwijking. Denk hierbij aan LuxLeaks en de Panama Papers.
Prof. Happé laat in zijn lezing vooral het fenomeen van de agressieve belastingontwijking aan de orde komen. Hij staat stil bij de unieke eensgezindheid van de G20, OESO en EU om de fiscale loopholes te dichten. Het belang is enorm: jaarlijks 215 miljard euro. 
Zonder verbetering van het moreel besef van de in een ethiekvrije zone levende multinationals en de rijken der aarde lossen we het probleem niet op.  De lezing levert ongetwijfeld veel stof voor discussie op en daar bestaat volop gelegenheid voor.

Prof.dr Richard Happé was hoogleraar Belastingrecht aan de Tilburg University en tot voor kort raadsheer in de gerechtshoven Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch. Naast publicaties op het terrein van het formele belastingrecht en de methodologie van het belastingsysteem. Hij publiceert over ethische aspecten van de belastingheffing 'in de  geest van de wet’.  Regelmatig geeft hij (gast)colleges aan verschillende universiteiten.
=========================================
De bijeenkomst vindt plaats in Grandcafe LIFF aan de Brink en begint om 20.00u.
De toegang bedraagt zes euro en voor jongeren vier euro. Men kan zich opgeven bij www.deverdieping@home.nl 
 
    
 
    
Laatste nieuws