zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Onderwijs 21 december 2016
Quintus-leerlingen steunen drie goede doelen door organiseren grote Fancy Fair 
 
ASSEN - De leerlingen van de eerste fase van het  Nassau College Quintus ondersteunen drie goede doelen. Tijdens een Fancy Fair op de locatie Quintus van het  Nassau College zullen zij hun waren aanprijzen om geld in te zamelen voor diverse acties. De leerlingen en de docenten hebben de organisatie van de Fancy Fair helemaal zelf in handen.
Het organiseren ervan past in de visie en in de traditie van de school. De leerlingen zijn zich bewust van het feit dat ze moeten opkomen voor kinderen die steun nodig hebben.  
Omdat de school kleinschalig georganiseerd is, kiezen de leerlingen van de afdelingen zelf de goede doelen uit. Dit jaar zijn de doelen heel divers:
De leerlingen van de havo hebbenKiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) gekozen.Vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker.
 De atheneumleerlingen kozen voor voor een voetbalproject in Vila Cruzeiro.
De gymnasiumleerlingen ondersteunen het werk van het Jeugdsportfonds. Deze organisatie geeft kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben de mogelijkheid om te sporten.
 Oud-leerling en vijfvoudig Nederlands kampioen trampolinespringen Kevin Suurd heeft de leerlingen hiervoor enthousiast gemaakt.
=============================
=========
Locatie:  Quintus  in de aula en op de 1e en 2e verdieping
Dag, Datum en tijd: vrijdag 23 december van 9.00 - 11.30 uur
 
 
 
 
Onderwijs 19 december 2016

Speciaal 'Taalhuis Assen' speelt grote rol bij aanpak van een belangrijk plan

Gemeente wil aantal           laaggeletterden in Assen drastisch terugdringen.

ASSEN - Laaggeletterdheid is een groot en onderschat probleem. Landelijk zijn zo’n 2,5 miljoen mensen niet goed in staat om gedrukte of geschreven informatie te begrijpen. In Assen zijn er naar schatting 6000 inwoners tussen de 16 en 65 jaar die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het streven is om in Assen in 2020 in totaal 600 laaggeletterden te hebben bereikt, dat is 10 % van het huidige aantal laaggeletterden.
Iemand die laaggeletterd is kan wel lezen en schrijven, maar helaas niet genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving. Het is voor hen moeilijk om bijvoorbeeld een dienstregeling te lezen, bijsluiters te begrijpen of kinderen voor te lezen. Dit kan tot problemen leiden op allerlei gebied.
Een kerngroep, bestaand uit de bibliotheek, Vaart Welzijn, Drenthe College, Werkplein Drentse Aa, Humanitas, het UWV  en de gemeente Assen heeft een plan van aanpak gemaakt om het aantal laaggeletterden aan te pakken, ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Belangrijkste elementen in het plan van aanpak zijn het herkennen van laaggeletterdheid en een goed aanbod van activiteiten gericht op taalscholing en begeleiding op maat.
Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is gericht op meer aandacht voor het herkennen, het bespreekbaar maken van het probleem en het doorverwijzen van laaggeletterden. Door bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente, maar ook van andere organisaties die veel contact met de inwoners hebben, te laten zien, wat ze er aan kunnen doen.
Dat is scholen signaleren en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Bij de aanpak speelt ook bewustwording een grote rol, evenals het toegankelijker maken van het taalgebruik in bedrijven en organisaties.
Momenteel zijn de voorbereidingen voor een Taalhuis in Assen in volle gang. Doel ervan is om zoveel mogelijk mensen die problemen hebben met lezen en schrijven te bereiken en een passende scholing te bieden.
In het Taalhuis wordt het bestaande aanbod van cursussen samengebracht.
Daarmee is het Taalhuis een plek waar laaggeletterden, maar ook de aanbieders en doorverwijzers, elkaar kunnen vinden, informatie kunnen opdoen en antwoorden vinden op vele vragen. Het is een fysieke plek, maar vooral ook een samenwerkingsverband tussen alle partijen die aan laaggeletterdheid werken. Een Taalhuiscoördinator gaat alle activiteiten rondom de taalsamenwerking coördineren.
In het Taalhuis wordt het bestaande aanbod van cursussen samengebracht. Daarmee is het Taalhuis een plek waar laaggeletterden, maar ook de aanbieders en doorverwijzers, elkaar kunnen vinden, informatie kunnen opdoen en antwoorden vinden op vele vragen. Het is een fysieke plek, maar vooral ook een samenwerkingsverband tussen alle partijen die aan laaggeletterdheid werken. Een Taalhuiscoördinator gaat alle activiteiten rondom de taalsamenwerking coördineren.

 

 

Onderwijs 12 december 2016
Drents MBO bundelt
krachten voor beter 'Entree  Onderwijs' in Drenthe
 
ASSEN – Het  Alfa-college, Terra en Drenthe College hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor beter Entree-onderwijs. Daarmee willen de kwetsbare groep jongeren die in aanmerking komt voor het 'Entree-onderwijs' de best mogelijke kansen te bieden om zich te ontplooien en een goede startpositie in de maatschappij te verwerven.
Het gezamenlijke initiatief wordt onder de noemer “De Drentse Aanpak” uitgevoerd.
Uitgangspunt is dat de scholen gaan samenwerken om de studenten een eenduidig opleidingstraject te bieden, onafhankelijk wie de aanbieder is van de desbetreffende opleiding. Hiermee wordt voorkomen dat de potentiële deelnemers gaan ‘shoppen’. Ook willen de scholen borgen dat er een eenduidige Entree-opleidingsstructuur wordt geboden in de gehele provincie Drenthe met onderwijsmogelijkheden dicht bij huis. Dit alles moet vroegtijdige uitval voorkomen of verminderen.
De heer Albert Bruins Slot (voorzitter CvB Drenthe College): “Het is goed dat er voor de provincie Drenthe deze afspraken gemaakt zijn. Mijns inziens is het absoluut noodzakelijk om speciaal voor deze groep een uniform en gelijksoortig aanbod te hebben in heel Drenthe.
Mevrouw Christien de Graaf (lid CvB Alfa-college) zegt blij te zijn met de samenwerking tussen de Drentse mbo-scholen. 'Voor deze groep jongeren is het goed dat er duidelijkheid is over de toelating tot Entree. Dat verlaagt de drempel om (weer) naar school te gaan. ”
MevrouwAstrid Berendsen (voorzitter CvB Terra): “Mooi is dat we met deze samenwerking kunnen aantonen dat het belang van de student voor ons voorop staat. Samen met het PrO en het VSO kunnen we ervoor zorgen dat de student op de voor hem/haar beste plek terecht komt.”
Entree-onderwijs is het voormalige mbo-niveau 1. Het is bedoeld voor jongeren die niet toelaatbaar zijn tot mbo niveau 2 of hoger. Met het volgen van Entree-onderwijs krijgen zij de kans om alsnog door te stromen of uit te stromen naar een baan.
De samenwerking moet onder meer leiden tot een situatie waarbij gemeenten actief betrokken zijn bij het vinden van  aansluiting op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van gezamenlijk toelatingsbeleid bij de drie scholen.
Tenslotte willen de drie scholen komen tot een uniforme en gelijkluidende informatieverstrekking naar PrO- en VO-scholen en andere externe organisaties. 
De samenwerking heeft in eerste instantie een looptijd van drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
 
 
 

 
 
 
Onderwijs 29 november 2016
Oud-leerlingen Nassau Col-lege helpen 'bovenbouwers bij maken keuze voor vervolgstudie
 
ASSEN -  Op vrijdag 2 december a.s. organiseert Dr. Nassau College Quintus (havo/vwo) een studievoorlichting met hulp van oud-leerlingen. Deze oud-leerlingen volgen momenteel een studie aan een universiteit of hogeschool en vertellen daarover aan de huidige bovenbouwleerlingen.
Mevrouw Miranda Trijssenaar, decaan, begeleidt de bovenbouwleerlingen bij hun studiekeuze en is enthousiast over deze werkwijze.'Het helpt altijd als anderen ervaringen met je delen om tot een juiste keuze te komen. Wij hanteren deze formule nu al een aantal jaren en het is opvallend hoeveel oud-leerlingen graag nog een avond terug komen om te vertellen over hun studiekeuze'. .
Naast het geven van voorlichting is er ook tijd voor de oud-leerlingen om met elkaar en met hun oud-docenten bij te praten.
Het Dr. Nassau College locatie Quintus wil leerlingen opleiden tot wereldburgers die klaar zijn voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Mentoren, docenten en decanen ondersteunen de leerlingen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Wij helpen graag om de ambities, dromen en verwachtingen van onze leerlingen waar te maken.  
 
 
 
Onderwijs 25 november 2016

Afscheid van gedreven onderwijsman op druk bezochte receptie van COG

ASSEN - Deze week werd mrt een druk bezochte en geanimeerde receptie afscheid genomen van de heer Ger de Vos als bestuurder en bedreven onderwijsvernieuwer in Drenthe. Vanaf het begin van de Christelijke Onderwijs Groep Drenthe in 1999 is hij werkzaam geweest als lid van de bovenschoolse directie en later als lid van het College van Bestuur.
In die functie heeft hij mede vormgegeven aan een groot aantal onderwijstrajecten.
Hij stond onder meer aan de wieg van goed onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, ICT-vernieuwingen op de scholen en het aanbod rondom Wetenschap & Techniek. Het kind stond voor de heer De Vos daarbij altijd centraal, welke politieke of maatschappelijke wind er ook waaide.
Door de pensionering van de heer De Vos wordt het College van Bestuur gehalveerd: de heer Albert Velthuis gaat met ingang van 1 januari 2017 alleen verder als bestuurder, gesteund door een nieuw te vormen managementteam.

 

 

Onderwijs 21 november 2016

HAVO 4 Leerlingen Nassau College maakten kennis met ondernemerschap

ASSEN - Havo 4 leerlingen van het Nassau College, die  het vak M&O Enterprise volgen, kregen workshops van 'JongBus', dat speciaal is opgericht om jongeren kennis te laten maken met en ze te interesseren voor het ondernemerschap.Tijdens het programma moesten de leerlingen in één dag een eigen bedrijf opzetten.

Mevrouw Astrid Scholtens, docent M&O, geeft les aan deze leerlingen en is enthousiast over het programma van JongBus.
“Wij willen de leerlingen graag kennis laten maken met ondernemerschap. Deze workshops zijn een goede inleiding voor het schrijven van het ondernemingsplan waar de 'Enterprise'- leerlingen de komende maanden mee bezig gaan.”

Ook staat docente Scholtens volledig achter het uitgangspunt van JongBus dat het veel belangrijker is voor jongeren om ondernemend te zijn dan om ondernemer te worden. Dit is een goede manier om kennis en vaardigheden te combineren. Leerlingen worden uitgedaagd om te denken in mogelijkheden om in één dag een bedrijfje op te richten. Zij ontwikkelen hierbij vaardigheden als het aannemen van een proactieve houding en het stellen van vragen waardoor ze vertrouwen in zichzelf krijgen om aan iets geheel nieuws te beginnen.
Locatie Quintus biedt in alle lesprogramma’s de mogelijkheid om de buitenwereld binnen te halen. Bij de talentrichtingen ondernemen, technasium, sport en cultuur is het een vast onderdeel van het programma. 

 

 

Onderwijs 18 november 2016
Leerlingen CSG locatie Salland scoren goed bij bij Rekenonderwijs dankzij extra aandacht  
 
ASSEN - Deze week zij de landelijke uitslagen van de rekentoets 2015-2016 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de leerlingen van de locatie Salland van CS Vincent van Gogh in Assen tot de beste 25% van Nederland horen.
Op Salland wordt veel aandacht en tijd besteed aan het rekenonderwijs.
Dat heeft mooie resultaten tot gevolg.
De Asser leerlingen scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Zo is het landelijk gemiddelde voor vmbo-basis een 5,9 terwijl de basis-leerlingen van Salland een 6,6 scoren. De vmbo-kader leerlingen scoren op Salland een 6,5 terwijl het landelijke cijfer een 6,1 is. Binnen de theoretische leerweg wordt er op Salland een 7,3 gescoord terwijl het landelijk gemiddelde een 7,1 is. De gemiddelde cijfers laten de afgelopen drie jaren ook een voortdurende stijging zien. Ten opzichte van schooljaar 2013-2014 is dat tussen de 12 en 15%.
Leerlingen in klas 1 t/m 4 hebben een uur rekenen op hun rooster. In dit uur werken ze via een rekenmethode, ondersteund door een digitaal programma, aan hun vaardigheden voor rekenen tot ze op het gewenste niveau zijn. Momenteel wordt er in de Tweede Kamer opnieuw gediscussieerd over het al dan niet verplicht stellen van de rekentoets. Hier wordt ook gesteld dat veel scholen het rekenonderwijs niet op orde hebben. Wiskundedocent Saskia Nauta verzorgt de coördinatie van de rekenlessen op Salland. Haar reactie: 'We hebben de zorgen rond het rekenonderwijs in 2009 direct serieus genomen en zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Rekenen is zo belangrijk, ook in het vervolgonderwijs. Het is fijn om te merken dat onze leerlingen samen met onze docenten het zo goed oppakken en mooie resultaten behalen'.
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijs 18 november 2016

Grote zaal De Nieuwe Kolk drie keer vol met leerlingen Asser basisscholen voor muzikaal Sinterklaaffeest

ASSEN - Op dinsdag 22 november gaan 1.900 basisschoolleerlingen uit de Groepen 1 tot en met 4 naar het Sinterklaastheater in De Nieuwe Kolk. Na het succes van vorig jaar, toen er 1.200 kinderen naar de voorstelling keken, is er dit jaar hard gewerkt om het sinterklaasspektakel voor nog meer kinderen in Assen op te voeren 
Er staat weer een spannend Pietenprobleem centraal  want alle pakjes in de pakjeskluis zijn uitgepakt. De vraag is wie dat heeft gedaan

De nieuwe traditie, die vorig jaar is begonnen, krijgt dit jaar een vervolg. Stichting Sinterklaasintocht Assen, Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk, Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’, Gemeente Assen en Van Straat tot Laan hebben de handen ineen geslagen om een nieuwe voorstelling op de planken te zetten. De voorstelling is speciaal ontwikkeld voor de kinderen uit Assen en wordt door de Assense Pieten en Sinterklaas opgevoerd.  
Er zijn dit jaar vanuit het onderwijs veel meer aanmeldingen gekomen, vandaar dat de Grote Zaal in De Nieuwe Kolk maar liefst drie keer wordt gevuld met in totaal 1.900 leerlingen.

 

 

 

 

Onderwijs 31 oktober 2016
De Voorleeskaravaan van Bibliotheek Assen en Pabo Stenden trekt weer voorbij
 
ASSEN - Maandagochtend 7 november gaat in de Bibliotheek in De Nieuwe Kolk de negende editie van de Voorleeskaravaan van start. 
De komende twintig weken verzorgt de Bibliotheek samen met
PABO Stenden het voorlezen aan vele tientallen kinderen thuis.
Een PABO student wordt aan een 
gezin gekoppeld en gaat daar vervolgens wekelijks voorlezen. Op deze manier wordt het lezen én voorlezen gestimuleerd bij gezinnen met een allochtone achtergrond.
Tijdens de start van de Voorleeskaravaan maken de deelnemende studenten en de gezinnen kennis met elkaar.
Burgemeester Marco Out opent de Voorleeskaravaan door de kinderen en
hun ouders voor te lezen in de bibliotheek. Hierna volgen er verschillende activiteiten.
De studenten dragen door middel van de Voorleeskaravaan bij aan de lees- en
taalvaardigheid van de kinderen. Voor het gezin en de kinderen worden het, zoals in acht voorgaande edities het geval was, ongetwijfeld weer leuke en  leerzame 
weken.
Voor de studenten is de Voorleeskaravaan een project waarbij ze veel 
ervaring opdoen en andere culturen leren kennen.
De Voorleeskaravaan is een initiatief van Bibliotheek Assen.
 
 
/
Onderwijs 10 oktober 2016

Drenthe College dag lang in touw tegen verspilling en voor duurzaamheid.

ASSEN - Het Drenthe College Assen heeft zich maandag ingezet tegen verspilling en voor duurzaamheid.Door het organiseren van de DC Duurzaamheidsdeals ging DC voor een lagere CO2 uitstoot en een grotere bewustwording van hoe makkelijk duurzaam leven eigenlijk is.
De dag begon met studenten die hun scooter lieten staan en samen op de fiets naar school kwamen. Ook wisten mensen elkaar te vinden om te carpoolen.
Studenten, medewerkers en buurtbewoners hadden vooraf hun ongebruikte spullen ingebracht in ruil voor 'shoptegoed'. Met dat shoptegoed kon iedereen vervolgens op een zogenaamde miskoopmarkt iets uitkiezen wat wel van pas zou komen. Alle overgebleven artikelen zijn aan het eind van de dag opgehaald door inbreng- en weggeefwinkels in en om Assen. Zo krijgen alle ongebruikte spullen een nuttige bestemming.
Deze actie werd gedaan in het kader van de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Door heel Nederland vonden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

 

 

 

Laatste nieuws