zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Dieren 16 juni 2017

Zaken die ons raken

De geschiedenis herhaalt zich?

ASSEN- We keken elkaar even aan, toen we het bericht over de ijsbanen in Hoogeveen en Assen lazen. In het Dagblad van het Noorden stond namelijk te lezen dat de subsidie van de Provincie naar Hoogeveen gaat, maar dat Assen ook doorgaat met de plannen voor een ijsbaan. De Gemeente Assen staat ook garant voor 5.000.000 euro, net als de gemeente Hoogeveen, hebben we begrepen. (Waarom wordt dat geld niet beschikbaar gesteld voor roltrappen bij het station. Daar hebben veel meer mensen plezier van.)We menen ons te herinneren dat er eerder ook al een ijsbaan in Assen was. Die ijsbaan is ‘gesmolten’. Dat gebeurde nadat er veel gemeenschapsgeld aan was besteed. Het na veel ellende verkochte complex kreeg nog een zak geld mee denken we te weten.
Eén ijsbaan kon niet bestaan omdat er te weinig klandizie was, maar kunnen twee ijsbanen op bijna roepafstand, dat wel? Volgens ons zijn er veel te weinig mensen die de entree kunnen en willen betalen om die beide ijsbanen open te houden. Daarom heeft Assen er vermoedelijk allerlei toeters en bellen bij gepoot. Een soort winters speelparadijs.Hoe het mag heten, is minder belangrijk. Het gaat om de hoeveelheid gemeenschapsgeld die wij als burgers straks weer dreigen te moeten ophoesten. Eerlijk gezegd, hebben wij daar weinig vertrouwen in. We hopen het beste maar vrezen het ergste.
We zijn al veel geld kwijt door het ‘spelen’ bij de WMD. De onderliggende ‘stukken’ van dat drama mogen we als burgers niet eens inzien. Dat lijdt onvermijdelijk tot weinig vertrouwen. Met dat minimum aan vertrouwen in ons gemeentebestuur moeten we dit nu maar allemaal over ons heen laten komen. Waar zijn de ‘wijze’ mensen die ons haarfijn komen uitleggen hoe dit allemaal rendabel zal zijn, zonder dat de belasting betalende burgers daar voor opdraaien.

Vertrouwen komt pas na veel duidelijkheid en garanties.

Jaap Bouma. 

Dieren 15 maart 2017
Langs A28 gevonden dier was wilde wolf uit roedel in Duitsland
 
ASSEN - De wolf die begin maart langs de A28 ter hoogte van Veeningen dood werd aangetroffen, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Duitsland. Het gaat om een gezond jong mannetje van ongeveer 1 ½ jaar oud uit de roedel 'Cuxhaven' ten noorden van Bremen, in de regio Nedersaksen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek.
Het Dutch Wildlife Health Centre van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in samenwerking met Wageningen Environmental Research het onderzoek uitgevoerd. Onderzoeker Hugh Jansman: “Uit het onderzoek is gebleken dat het jonge dier in goede conditie was en het is hier zelf naar toe komen lopen. De afstand tot de plaats waar het dier begin maart dood werd aangetroffen is hemelsbreed ongeveer 200 kilometer. Het dier was goed doorvoed en in maagresten zijn sporen van een haas en een ree aangetroffen”.
Sinds 2012 heeft zich in  de regio Nedersaksen een roedel wilde wolven gevestigd. Een wolvenpaar is hier in 2014 voor het eerst gezien. De jonge wolf is zeer waarschijnlijk een welp uit het eerste nest van dit wolvenpaar in 2015.
Bekend is dat er diverse roedels (wolvenfamilies) zich op ongeveer 200 km afstand van de Nederlandse grens bevinden. Jonge wolven verlaten na 1 tot 2 jaar hun geboorteroedel op zoek naar een eigen leefgebied.  Zij leggen per dag (overwegend in de nacht) een afstand van 25 tot 70 km af.
De komende jaren zullen wolven naar verwachting vaker over de grens naar Nederland komen en zich op langere termijn misschien ook permanent vestigen. Wolven zijn over het algemeen uiterst schuw en voorzichtig tegenover mensen.
 
 
 
 
 
Dieren 27 september 2016
Kinderen kunnen dieren tekenen op Open Dag Dierenbescherming
 
ASSEN/Beilen  - Op zaterdag 1 oktober kunnen kinderen tijdens Oktober Kindermaand  op de Open Dag van het asiel in Beilen bij de Dierenbescherming asieldieren naschilderen. 
Tijdens de open dag van het asiel kunnen kinderen bij alle dieren kijken en bij de Dierenbescherming kunnen ze dan het dier dat ze het liefste vinden naschilderen. Dit kan door een foto van dit dier met carbonpapier op een schildersdoek over te trekken en dan met verf in te kleuren. 
De Open Dag is van 10-16 uur.
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten zou wel heel fijn zijn!
Het adres: Ossebroeken 4, 9411 VR Beilen
 
Dieren 14 april 2015

Dierenbescherming Drenthe
krijgt  Zilverschoon Prijs voor hedierent Project van het Jaar 2014
ASSEN -Dierenbescherming Drenthe ontvangt  vrijdag  een  bedrag van 8.250 euro voor het project 'Kids for nature'. De prijs wordt namens de Stichting Ida Zilverschoon aangeboden door de heer Henk Lommers.
Deze Stichting beheert een fonds dat wordt ingezet ter ondersteuning van personen of organisaties die zich inzetten voor het beschermen van dieren.

De Dierenbescherming regio Drenthe is trots op hun Project van het Jaar. Het geld  zal worden gebruikt om komende jaren meer Kids for Nature activiteiten te organiseren. De Dierenbescherming is 100% afhankelijk van giften en donaties en is voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

De Stichting Ida Zilverschoon heeft ten doel het uitkeren van een prijs in geld: 
De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich in bijzondere zin positief heeft onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestraffen van dierenmishandeling.
------------------------------------------------------------
Voor meer informatie
www.stichtingidazilverschoon.nl

 

 

Dieren 25 september 2014

Presentatie nieuwe die-renambulance Noord en Midden Drenthe
ASSEN -
De Dierenambulance voor Noord en Midden Drenthe heeft een nieuwe ambulance in gebruik genomen. Het is een Mercedes bus, die geheel naar de wensen en behoeften van de medewerkers  is ingericht.
De door een anonieme sponsor gefinancierde nieuwe bus zorgt ervoor dat de dierennoodhulp in het verzorgings-gebied voor de komende jaren gewaarborgd is. Zaterdag wordt de nieuwe ambulance van 10.00 tot 17.00 uur op het Ceresplein aan het publiek gepresenteerd.
Ook wordt een aantal  activiteiten georganiseerd zoals  Knuffel-EHBO voor kinderen met neem je eigen knuffel mee en Blikgooien.
 
Kids for Animals organiseert van 11.00 tot 16.00 uur activiteiten voor kinderen: ‘Maak een leuk herfstbeest’ en  ‘Maak je eigen gelukssteen’. 

 

Dieren 14 augustus 2014

    Op zoek naar vrijwilligers
Dierenbescherming bestaat 150 jaar en komt op Dierendag met extra acties
ASSEN -  De Dierenbescherming viert dit jaar een niet dagelijks voorkomend jubileum. Zij bestaat namelijk 150 jaar!  Dit uitzonderlijke feit wordt door Dierenbescher-ming Drenthe aangegrepen om van de jaarlijkse collecte op Dierendag (4 oktober) een bijzonder gebeuren te maken.
Naast de gebruikelijke huis-aan-huis collecte wordt dit jaar een speciale straatcollecte houden. De ideale plaats daarvoor is uiteraard een winkelgebied. Daar is het winkelend publiek gemakkelijk bereikbaar. Voor deze activiteit zijn echter extra vrijwilligers nodig en de organisatie hoopt dat vooral vanwege het bijzondere jubileum velen bereid zijn mee te werken.
Maar dit betekent niet dat de traditionele collecte wordt vergeten. In tegendeel. Die is meer dn ooit nodig omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de mensen die voor de dierenbescherming werkzaam zijn.
Omdat er bij burgers nogal eens wat reserves bestaan over de besteding van de opbrengsten van collectes, wordt van de zijde van Dierenbescherming Drenthe beklemtoond dat al het geld dat in Drenthe binnenkomt het werk in de regio ten goede komt. Daarbij kan men denken aan de opvang van zwerfdieren in opvangcentra en de dierenambulances.
-----------------------------------------------------------------
Aanmelden als nieuwe collectant via
www.dierenbescherming.nl/collecte
Voor meer info: :
www.drenthe.dierenbescherming.nl
of e-mail
collecte@drenthe.dierenbescherming.nl.


 

Dieren 25 mei 2014

Chippen van huisdieren tijdens Juni Chipmaand met Graag een chipje. baaskorting
ASSEN - Jaarlijks raken duizenden dieren vermist en een belangrijk hulpmiddel om ze op te sporen is het ‘chippen’. De maand juni staat in het teken van het laten chippen en registreren van de huisdieren.
Een dier dat gechipt is en bij een databank geregistreerd staat, kan gemakkelijk worden opgespoord.
Daarnaast is het sinds 1 april 2013 verplicht dat alle honden die er in Nederland bij komen gechipt én geregistreerd worden. Dat geldt zowel voor hier geboren pups als ook voor honden die uit het buitenland naar Nederland geïmporteerd worden.
De Dierenbescherming Drenthe ondersteunt de campagne 'Chip je dier’ en geeft in de maand juni 5 euro korting op het laten chippen.
-------------------------------------------------------------------------------
Meer info: 
www.chipjedier.nl.

*

 

Dieren 11 november 2013

Actie raadslid biedt hoop op herstart Dierenweide Oran-jebond in Noorderpark

ASSEN –
  Hoop voor een herstart? De sluiting van de  Dierenweide Oranjebond door een tekort aan vrijwilligers  was voor raadslid Luc Rengers (PvdA) aanleiding het College van B&W te vragen of er toch nog een toekomst is voor de kleine dierentuin.
Een vrijwilligersgroep is nu bezig met het starten van een stichting, die de organisatie voor haar rekening zal nemen. De gemeente zou volgens Luc Rengers een verplichting hebben door acceptatie van een erfenis. Daaruit vloeide voort, dat de gemeente een dierenverblijf moest oprichten en in stand houden in ‘Aafke’s Bosje’.
Dit wordt nu onderzocht met behulp van de Asser Historische Vereniging. Het Asser beleid is gericht op verzelfstandiging van wijkkinderboerderijen, waarbij de gemeente gelijkschakeling  in ondersteuning wil realiseren.
Er zal een gebruiks- en beheerovereenkomst tot stand komen, waarbij de gemeente de op te richten stichting financieel en administratief zal bijstaan.
Tevens wordt gezocht naar samenwerking met partners in de wijk. 


 

Dieren 12 september 2013

Lezingen, workshops en honderd stands op eerste editie van De Huisdierdagen  in TT Hall
ASSEN – Het wordt op zaterdag 9 en zondag 10 november één grote beestenboel in de TT Hall.  Daar wordt namelijk de eerste editie van De Huisdierdagen georganiseerd. Voor alle dierenliefhebbers is er dan wel wat te beleven. Alles op het gebied van verzorging, training en voeding van alle soorten huisdieren komt aan bod
.
Daarnaast is er een uitgebreid programma met lezingen, demo’s en workshops waar de bezoekers met hun eigen viervoeter aan mee kunnen doen.
Tijdens De Huisdierdagen staan er in de TT Hall Assen ruim honderd stands en kraampjes met een enorm assortiment aan producten die voor dieren bestemd zijn.
Ook zijn er diverse professionals aanwezig bij wie bezoekers terecht kunnen voor hulpvragen.
Zo zijn er verschillende dierenklinieken aanwezig. en is er aandacht voor gedragstherapie voor huisdieren. Gedragstherapie kan voor veel baasjes een oplossing bieden bij problemen met hun kat, zoals agressie, sproeien, onzindelijkheid, krabben, stress of angst. Tijdens De Huisdierdagen is het ook mogelijk om een huisdier door deskundigen te laten bekijken. Op deze Huisdierdagen zijn alle soorten huisdieren toegestaan in de TT Hall.

 

Dieren 4 juni 2013
   Negende lustrum op Open Dag in
ok-tober met veel activiteiten gevierd 
Drents Dierentehuis is al 45 jaar zorgzaam toe vluchts-oord voor verdwenen zwerfdieren
ASSEN - Dit jaar viert het Drents Dierentehuis, dat onder de naam ’t Zwarvershoes in Beilen resideert, zijn 45-jarig jubileum. In 1968 werd namelijk in Beilen aan het Smalbroek een asiel gebouwd voor het opvangen van zwerfdieren.
In die tijd zwierven er nog erg veel honden op straat die ergens opgevangen moesten worden. Katten waren er toen eigenlijk nog maar heel weinig in Drenthe.

In 1985 is het huidige asiel gebouwd omdat het oude asiel plaats moest maken voor een woonwijk. Er werden veel hondenkennels gerealiseerd en een paar verblijven voor katten.
Door de jaren heen is hierin veel veranderd, het aantal zwerfhonden werd steeds minder terwijl het aantal katten sterk begon toe te nemen. Als eerste werd de garage omgebouwd tot kattenverblijf en in 2002 werd er een compleet nieuwe quarantaine voor de katten gebouwd om alle katten op een goede manier te kunnen opvangen. In 2012 zijn er nog weer twee m2 kattenverblijven bijgebouwd zodat er nu zes afdelingen met katten zijn waar bezoekers kunnen komen kijken als ze een huisdier zoeken.
Het negende lustrum wordt op 5 oktober gevierd met een jaarlijkse Open Dag, waarop extra aandacht aan het jubileum wordt besteed.
Men is nu al druk bezig met het organiseren van leuke activiteiten. De bedoeling is om voor deze dag onder andere een expositie te organiseren met krantenartikelen over het dierentehuis door de jaren heen.
In het jaarverslag over 2012 wordt vermeld, dat in het Zwarvershoes 558 honden en 1720 katten zijn opgevangen. Vele honden en een klein gedeelte van de katten zijn weer herenigd met hun eigenaars en voor veel dieren is er een nieuw baasje gevonden.
Momenteel zijn er nog een paar ‘langzitters’ waarvoor  via de media extra aandacht wordt gevraagd opdat die ook snel een goed tehuis zullen vinden.
Laatste nieuws