zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Nieuws 23 april 2017

Mededelng van de Redactie

ASSEN - De lezer heeft enige tijd wat schrijfactiviteit van de redactie moeten missen. Zeer tot onze spijt, uiteraard, maar de omstandigheden noopten daartoe. 

In de eerste plaats waren dat zeer persoonlijke, indrindedie omstandigheden ons beiden troffen en die het ons moeilijk maakten ons op het denkwerk te concentreren dat nodig is om over de dagelijkse zaken de journalistieke aandacht vragen te publiceren.
Daar komt nog bij dat we ook nog druk bezig waren en zijn met een project dat we heel binnenkort hopen bekend te maken. Indien alles naar onze wens verloopt zal dit over ongeveer twee weken plaatsvinden.

Jan en Leni Hof

 

Nieuws 1 april 2017
Oud-burgemeester Den Haag Jozuas van Aartsen wordt wrn. CdK in Drenthe

ASSEN - Jozias van Aartsen wordt waarnemend Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  besloten hem als zodanig benoemd. 
De waarneming gaat in op 19 april. Van Aartsen (69 jaar) is lid van de VVD en was tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag. Hij volgt Jacques Tichelaar op, tot dat er een nieuwe commissaris is benoemd. Over deze voordracht heeft de minister overlegd met een delegatie uit de Provinciale Staten van Drenthe, die instemmend reageerde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 8 maart 2017

Na nachtelijk transport monta-ge nieuwe Groningerbrug begonnen.Werk wordt in mei opgeleverd.

ASSEN - Vandaag (donderdag), is  de aannemerscombinatie Roelofs/Krans begonnen met het inhijsen en de montage van het brugdek en het bovenwerk van de Groningerbrug. Vannacht vond het zware transport van de brugdelen plaats. De nieuwe brug over het Kanaal ligt ter hoogte van de Groningerstraat/Kanaal ZZ.    Na de montage van de brug volgt nog een periode van afwerken en testen. De verwachting is dat het verkeer in mei over de brug kan rijden. Onder het brugdek is een gedicht bevestigd van oud-stadsdichter Mischa van Huijstee. Dit gedicht is straks te lezen als de brug open staat.
De werkzaamheden zijn live te volgen via de bouwcam op www.florijnas.com. De Groningerbrug is de zesde (en laatste brug) van de Blauwe As. Hiermee maakt Assen het Kanaal weer bevaarbaar. De Blauwe As heeft straks 6 beweegbare bruggen en 2 sluizen. De nieuwe vaarroute gaat komend voorjaar open voor de recreatievaart.

 

 

 
 

Nieuws 19 januari 2017

Proef met minder stroomvretende
LED-verlichting in Achilles Stadion

Drentse sportclubs gaan met steun van gemeente aan de slag met duurzaamheid.

ASSEN - Deze week is het project Drenthe Sport Duurzaam officieel van start gegaan. In dit project worden buitensportverenigingen in Drenthe ondersteund bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra start het project samen met wethouder Albert Smit van Assen. Vertegenwoordigers van alle Drentse gemeenten ontvingen daarna symbolisch vlaggetjes uit handen van voetballers van voetbalvereniging Achilles 1894.
Tijdens de avond werden de sportverenigingen uit Assen geïnformeerd over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun accommodaties. Vanaf 2017 wordt de Drentse Energielening van de Drentse Energie Organisatie voor sportverenigingen opgerekt tot 75% van de investering. Dit jaar wordt er in elke gemeente een bijeenkomst gehouden om sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden van verduurzaming.
Voetbalvereniging Achilles 1894 werd deze avond in het zonnetje gezet. Zij hebben het traject van verduurzaming al succesvol doorlopen. Rudi Smit en Herman Buissink namen de ‘Drenthe Sport Duurzaamprijs voor beste verduurzaming van 2016 in ontvangst. In de vierjarige looptijd van het project wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt aan de vereniging die zich extra heeft ingezet voor verduurzaming van de sportaccommodatie.
De gemeente Assen gaat de verenigingen ondersteunen bij de transitie naar ledverlichting. Wethouder Albert Smit: 'Een grote onkostenpost bij verenigingen is het energiegebruik. Door over te gaan naar ledverlichting zal dit een aanzienlijke verlaging van deze kosten opleveren. De gemeente Assen onderzoekt de mogelijkheden om verenigingen daarin te ondersteunen.' Voetbalvereniging Achilles 1894 gaat in opdracht van de provincie Drenthe een pilot uitvoeren voor het aanbrengen van ledverlichting.
Verenigingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun sportaccommodatie worden in het project Drenthe Sport Duurzaam ondersteund. Naast een gratis energiescan wordt er advies gegeven en meegedacht in het schrijven van een plan van aanpak, het maken van een financierings-/exploitatieplan en het aanvragen van offertes, subsidies en de financiering. Voorwaarde voor deelname aan het project is dat het gaat om een buitensport zoals tennis, voetbal, hockey etc. De vereniging moet de accommodatie in eigen beheer en/of exploitatie hebben.
Drenthe Sport Duurzaam is een samenwerkingsverband van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en wordt met subsidie van de provincie Drenthe uitgevoerd. Het project loopt tot en met het voorjaar van 2021.

 
Nieuws 16 januari 2017
Voorlees Picknick met bur-gemeester en andere prominente Drenten voor 300 kinderen van Groepen I en 2
 
ASSEN - Woensdagochtend 25 januari beginnenen de Nationale Voorleesdagen  met een voorleesontbijt. In De Nieuwe Kolk worden  300 kinderen ontvanen voor een ' picknick'. Zij worden tijdens het ontbijt voorgelezen door prominente inwoners van Drenthe.
Burgemeester Marco Out, RTV Drenthe programmamaker Margriet Benak, DNK directeuren Hilko Folkeringa en Hanneke Bruggeman, en 12 andere prominente inwoners van Drenthe lezen voor uit het Prentenboek van het jaar “De kleine walvis” van auteur Benji Davies.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn via hun school uitgenodigd om mee te doen.
 
de sprong
Nieuws 11 januari 2017
Actie 'Check je warmtelek' en 
'NUL op de Meter' vandaag van start
 
ASSEN - Vandaag (donderdag) geeft gedeputeerde Tjisse Stelpstra het startsein voor de Actie 'Check je warmtelek' voor medewerkers en statenleden van de provincie Drenthe. Met deze actie worden met een warmtebeeldcamera
warmtelekken in de woning gemeten en resultaten uitgewisseld. Zo wil de provincie ook zelf in actie komen voor een energieneutraal Drenthe.
DIT (Drenthe In Transitie, samenwerking van de 12 Drentse gemeenten en de provincie) hebben samen met de Hanzehogeschool, Gas Unie en Buurkracht
de actie “Check je warmtelek” opgezet om het energiebewustzijn van bewoners te vergroten. Dit door zelf met een warmtebeeldcamera foto’s te maken van hun
eigen woning (en van de buren), de resultaten onderling te bespreken en steun  te krijgen van de onderzoekers. Deze actie is vorig jaar als experiment bij de GasUnie getest. Dit was zo’n succes, dat honderdvijfentwintig deelnemers
onder wie statenleden en medewerkers meedoen aan de actie om te speuren naar de warmtelekken in hun eigen woning.
Gedeputeerde Stelpstra: 'Als organisatie gaan wij ons energiebeleid nietalleen uitdragen. We gaan zelf ook aan de slag. Vorig jaar hebben wij de actie
Speur de Energieslurper gehad.
Daarbij hebben medewerkers inzicht gekregen inhet energieverbruik van apparaten. Met deze actie krijgen mensen inzicht of hun woning goed geïsoleerd is, want goede isolatie draagt bij aan een lager
energiegebruik. Hiermee zetten we weer een goede stap 'Richting Nul' op de meter.
 
Nieuws 11 januari 2017

Proef om stadsdienst te propageren

Bezitters van Wmo pas mogen half jaar gratis op stap met de Cityliner  

ASSEN - Om het gebruik van Cityline door Wmo pashouders te vergroten, heeft het college van B en W besloten dat Assenaren met een Wmo pas van nu af  gedurende een half jaar gratis de bus mogen pakken. Ondanks een sterke groei van het aantal reizigers in de tweede helft van 2016, is een verdere stijging nodig om dit nieuwe stadsvervoer meer rendabel te laten rijden. Het college geeft Cityline nog een jaar om zich te kunnen bewijzen.
Sinds december vorig jaar rijdt Cityline in bijna alle wijken van Assen. Met deze nieuwe manier van vervoer wilde de gemeente Assen het verdwijnen van  de stadsbussen opvangen en Assen bereikbaar houden voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer. Ook is Cityline in veel gevallen een goed en goedkoper alternatief voor de Wmo taxi.
Een groot aantal Assenaren heeft inmiddels kennisgemaakt met deze nieuwe vorm van stadsvervoer. Het aantal reizigers steeg in de tweede helft van 2016 naar ongeveer 1000 per week. Als reden om met Cityline te reizen noemen reizigers de professionaliteit van de chauffeurs en het feit dat ze hun reis beter kunnen plannen.
Om het gebruik van Cityline onder Wmo pashouders te laten toenemen biedt de gemeente hun per 1 januari de mogelijkheid om gratis te reizen. Op die manier wil de gemeente zo veel mogelijk inwoners met een Wmo pas laten kennismaken met Cityline.Cityline is eind 2015 begonnen als proef. De ervaring in andere gemeenten laat zien dat het vaak meerdere jaren kost om voldoende reizigers te trekken om een nieuwe vorm van vervoer rendabeler te laten rijden. Daarom heeft het college besloten de proef met een jaar te verlengen. Met vervoerder VMNN zijn afspraken gemaakt om de kosten terug te dringen.

 

 

Nieuws 6 januari 2017

Aantal deelnemers Stadspanel is in 2016 verdubbeld

 ASSEN - Het digitale stadspanel van de gemeente telt sinds het begin van dit jaar ruim 2000 deelnemers. Daarmee is het aantal verdubbeld. De gemeente stuurt sinds vorig jaar zo’n vier tot vijf keer per jaar een korte vragenlijst aan het stadspanel. De vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen. 
Zo heeft het stadspanel vorig jaar vragen beantwoord over de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, cultuur en mobiliteit. De uitkomsten van de onderzoeken gebruikt de gemeente als basis voor beleid.
Eind 2016 hebben veel Assenaren een enquête ingevuld voor het nieuwe onderzoek naar de leefbaarheid in de stad.
Hierbij konden zij ook aangeven deel te willen nemen aan het stadspanel. Ruim 1000 Assenaren hebben zich daar voor aangemeld. Begin februari kunnen zij de eerste vragenlijst tegemoet zien. Deze gaat over de nieuwe manier van afval inzamelen.

 

 

Nieuws 4 januari 2017

'Anne Frank Boom ( Witte Paardenkastanje) in Arboretum geplant

ASSEN - De heer Herman Westra van Holthe, de initiatiefnemer van het Arboretum Assen, heeft een  Anne Frank boom geplant. Deze boom, een Witte Paardenkastanje, stamt af van een boom uit de tuin bij het Achterhuis. De moederboom is een zaailing die, ondanks vele reddingspogingen, op 23 augustus 2010 uiteindelijk is omgewaaid.
Anne Frank was bijzonder gehecht aan deze boom en beschreef  de pracht van de boom in haar wereldberoemde boek 'Het Achterhuis'. Met toestemming van de Anne Frank Stichting is een zaailing geplant in het Arboretum en inmiddels uitgegroeid tot de boom die het nu is.
De definitieve plaats van de herdenkingsboom in het Arboretum is op een perceel ten oosten van de boerderij aan de Pitteloseweg 1 in Zijerveen.
Het  plaatsen van een herdenkingsboom is een duurzame en tastbare herinnering bij geboorte, jubileum of overlijden van dierbaren. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 16 december 2016

Aantal uren bezoekersregeling in parkeer gebieden verhoogd van 400 naar 1.200 uur

ASSEN - De gemeente heeft het aantal bezoekersuren in zones waar parkeervergunningen van kracht zijn verhoogd van 400 naar 1200 uur. Dat gebeurt  naar aanleiding van de vele klachten van bewoners. Ook bewoners die (mantel)zorg ontvangen zijn hiermee geholpen. Door meer bezoekersuren toe te staan, kunnen (mantel)zorgverleners ook op de bezoekersregeling parkeren.

De vergelijking met andere steden ging niet volledig op, omdat de situaties niet 100 % vergelijkbaar zijn. In Assen wordt geen mogelijkheid geboden om bezoekers te blijven ontvangen als de uren op zijn. In de vergelijkbare gemeenten kan dit wel, door het kopen van een parkeerkaartje of door middel van een kraskaart. Daarom is het aantal vrij te besteden uren verhoogd naar 1.200 uur. De limiet wordt gesteld om misbruik van de bezoekersregeling te voorkomen.
Eerder heeft de gemeente toegezegd dat er een oplossing komt voor bewoners die (mantel)zorg ontvangen.
Door het verhogen van de bezoekersuren, kunnen (mantel)zorgverleners ook op de bezoekersregeling parkeren. Bewoners met (mantel)zorg die niet voldoende hebben aan de 1.200 uur, kunnen een afspraak maken bij de balie in het stadhuis. Er wordt dan in gezamenlijk overleg naar een oplossing gezocht.

Bewoners die minder digitaal onderlegd zijn, kunnen een afspraak maken bij de balie in het stadhuis. Voor deze mensen levert de gemeente maatwerk in de vorm van een papieren bezoekerskaart. Daarnaast is gebleken dat een digitale vergunning slecht werkbaar is voor bedrijven uit bepaalde branches. Ook zij kunnen een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. 
Door het verhogen van de bezoekerskaarten, kan de parkeerdruk in sommige straten verhogen. In 2017 wordt het nieuwe digitale systeem en de parkeerdruk gemonitord. Indien nodig worden er maatregelen getroffen.

 

 

Laatste nieuws