zondag 28 november

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Jong & Oud - Senioren 25 augustus 2016
'Meer Bewegen biedt   gevarieerd sportaanbod in Assen op verschillende niveaus voor de 55+er. 
ASSEN - Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) richt zich op de thuiswonende senioren, al dan niet met een lichamelijke beperking. Het meer bewegen voor senioren is laagdrempelig. Dat wil zeggen dat alle senioren hieraan deel moeten kunnen nemen, ook met een kleine beurs en dat de activiteiten moeten plaatsvinden op een locatie dicht in de buurt van de senioren zodat zij deze goed kunnen bereiken.
De ouderen komen allemaal zelfstandig naar de beweeggroepen met als doel om tijdens het meer bewegen voor ouderen het algemene welzijn te bevorderen.
Daarmee wordt bedoeld dat zij het zo lang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal blijven functioneren in de samenleving. De beweegactiviteiten in een groep zijn gericht op het bevorderen van de conditie, stabiliteit (valpreventie), mobiliteit en cognitieve functies.
Het karakter van het MBvO is niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedragshouding die gericht is op het bewaren en zoeken van het contact met de dingen en de mensen om hen heen. Gericht op voorkoming van een sociaal isolement.
Het sociale aspect speelt daarnaast een belangrijke rol. Bij het ouder worden kunnen er verschillende beperkingen ontstaan op lichamelijk, 
geestelijk en sociaal gebied. Op al deze aspecten wordt op een ongedwongen manier ingespeeld. Daarbij worden er elke les andere materialen en andere muziek gebruikt. 
Elk seizoen, van september t/m juni, worden bij Assen Beweegt verschillende sporten verzorgd voor alle ouderen van Assen door negen lesgeefsters op verschillende locaties. 
Men kan kiezen uit gymnastiek, Aqua gym, Body fit, Latin moves, Aerobics, Pilates, Ontspannen en Bewegen, Tai-Chi, Spel en Sport, Country Line- dance en Yoga. 
Daarnaast is er een groep met koersbal.
==============================
======
Voor meer informatie: http://www.assenbeweegt.nl/beweegwijzer/. Men kan ook contact opnemen met:  
Ingrid van Vugt ☏  356574  ✉ van-vugtjes@home.nl
Roelien Jans ☏  370315 ✉ jans.kleinehout@home.nl
Jong & Oud - Senioren 22 februari 2014

ANBO Assen met voorlich-ting over nog steeds heer-send taboe Ouderenmishandeling

ASSEN – De ANBO afdeling Assen organiseert voor leden maar vooral ook voor hen die nog niet bij een ouderenbond zijn aangesloten, twee speciale voorlichtingsbijeenkomsten.

Op woensdagmiddag 5 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst met als thema:

‘Ouderen in veilige handen’.

In Nederland worden naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en het gaat niet alleen om fysieke mishandeling maar bijvoorbeeld ook om financiële uitbuiting.
Het Ministerie van VWS en ANBO zetten zich in om het onderwerp bespreekbaar te maken want ouderenmishandeling is onaanvaardbaar en het stopt helaas nooit vanzelf.

Geïnteresseerden die willen meehelpen om het taboe rondom dit onderwerp te doorbreken zijn welkom.
Wie vermoedt dat er ‘iets’ niet pluis is in zijn of haar omgeving, wat kan men dan doen?
  

De voorlichting wordt ondersteund door de presentatie van een korte film en met verhalen. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt men aan het denken gezet over het begrip ouderenmishandeling.
Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Ook is er iemand van de Stichting Huiselijk Geweld of een andere professional aanwezig.

Op woensdagmiddag 19 maart is er voorlichting over de meest populaire fiets, het vervoermiddel met elektrische ondersteuning, de e-bike.

De Activiteiten Commissie ANBO Assen, Anjo Jager met leverancier van verschillende e-bikes  en Veilig Verkeer Nederland (VVN) Assen zullen uitgebreid aandacht schenken aan deze  fietsen. Ook is er een verkeersquiz.
---------------------------------------------------  

Agenda:
5 maart: ‘Ouderen in veilige handen’, aanvang 14.00 uur, Wielerhome, Stadsbroek. Inlichtingen: L. Kuipers, telefoon: (0592) 370453

 

*

 

Jong & Oud - Senioren 24 januari 2014

  Drents Archief speelt belangrijke rol 
'Gekleurd Grijs' naam voor speciale culturele activitei-ten voor senioren in Assen
ASSEN - Vier instellingen op sociaal-cultureel gebied organiseren in februari en ook daarna onder de naam Gekleurd Grijs verschillende workshops, voorstellingen en rondleidingen. Het doel is ouderen kennis te laten maken met de mogelijkheden die kunst en cultuur bieden.
‘Petticoat en minirok’ is een inspirerend arrangement in het Drents Archief voor iedereen die in de jaren ’50 en ’60 is opgegroeid
. Deelnemers kunnen deelnemen aan de quiz ‘Assen, Back to the Sixties’ en spelen aan grote multi-touchtafels het spel ‘Hoelahoep' en Wii Fit.
De seniorenbioscoop in theater De Nieuwe Kolk is op 3 en 4 februari geopend. ‘Tussen 14.00 en 16.00 uur wordt een film gedraaid, speciaal voor senioren die liever overdag dan ’s avonds op pad gaan.
Het Drents Archief en Het Drents Museum organiseren in de voorjaarsvakantie de geheimzinnige Opa- en Omadagen rond het oude klooster in Assen. Grootouders kunnen samen met hun kleinkinderen de geschiedenis van het klooster ontdekken door het uitvoeren van een kloosterspel en kennismaken met het meisje Feije, een kloosterlinge uit 1480. 
Inwoners die benieuwd zijn hoe hun straat er vroeger uitzag, kunnen een speciaal programma in het Archief volgen dat bestaat uit het zoeken in de beeldbank, een historische film en een quiz.
Landart-kunstenaar Liesbeth Takken organiseert voor senioren en kinderen in het ICO  op diverse dagen in februari workshops. Stenen vilten met wol, oertekens, schilderingen met zelfgemaakte verf van pigment en het maken van een zandtapijt zijn slechts enkele voorbeelden.
De resultaten worden later dit jaar in het landschap van Balloo geplaatst.
-----------------------------------------------------------------Alle Gekleurd Grijs-activiteiten in Assen en de overige elf Drentse gemeenten zijn te vinden op
www.gekleurdgrijs.nl .

Jong & Oud - Senioren 4 juni 2013

Korte films over de TT met unieke historische film-beelden in theater van het Drents Archief 
ASSEN – Met de TT op komst is ook het Drents Archief weer in de ban van dit grote evenement. In het theater van de Drentse geschiedenis in het Drents Archief worden op dinsdag 18 juni films over de TT uit van de jaren ’20 tot en met de jaren ’80 vertoond.
De beelden van de races, de coureurs in de Asser binnenstad, de motorliefhebbers op de camping en de TT-cultuur zullen bij velen herinneringen oproepen.
Wie heeft Wil Hartog in 1977 nog gezien, of winnaar Barry Sheene in 1976?
Na de filmvoorstelling kan de bezoeker bij de quiz ‘ Canon van Drenthe’ de strijd aangaan met anderen over wie het meeste weet over de hoogtepunten uit het Drentse verleden.
Ook het ontdekken van de eigen woonplaats in vroeger tijd staat op het programma.
Het programma is speciaal bedoeld voor ouderen en wordt georganiseerd door Welzo Assen en het Drents Archief.
____________________________________________________
De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.

Aanmelden: info@drentsarchief.nl of 0592-313523

 

Jong & Oud - Senioren 3 december 2011

Bloemen van de ANBO voor bewoners ‘De Wijde Blik’
Mevr S Kuiper (anbo) mevr. Klaster-Poepe en de heer ZingstraASSEN – De bewoners van het verzorgingstehuis De Wijde Blik stond donderdag een verrassing te wachten. Die kwam van de Asser afdeling van de ANBO, de bond voor vijftig-plussers.
Aan het eind van het jaar worden de bewoners van één van de Asser verzorgingshuizen met een bloemetje verrast en deze keer was De Wijde Blik aan de beurt. Donderdagmiddag om twee uur verscheen het bestuur bij dit  woonzorgcentrum en zorgde ervoor dat 115 bewoners een bloemetje rijker werden.
Dat werd bijzonder op prijs gesteld, ook door de twee oudste bewoners, de 93-jarige heer Zingstra en de even oude mevrouw  Klaster-Poepe, die voor de gelegenheid even  op de foto werden gezet.

Bijdrage Ineke Heijting 

Jong & Oud - Senioren 16 november 2011

Workshop internetbankieren voor senioren in Bibliotheek Peelo

ASSEN – Senioren die wegwijs willen worden ge-maakt in het internetbankieren kunnen op 24 november een workshop bijwonen.
Deze wordt verzorgd door de Bibliotheek Assen en de ABN AMRO bank in het filiaal Peelo door twee medewerkers van de bank.

In een oefenomgeving leren de deelnemers onder meer om in te loggen, overboekingen te doen en bij- en af-schrijvingen te bekijken. Het is wel van belang, dat ze over enige muis-, computer- en internetvaardigheden beschik-ken.

De workshop is toegankelijk voor iedereen en dus niet alleen voor klanten van de bank.

 

Jong & Oud - Senioren 2 oktober 2011

Informatie over Bewegen en Gezond Leven op Dag van de Jan Bouwma WelzoOuderen
ASSEN – Zaterdag was het de Dag van de Ouderen dat als  thema ’Bewegen en Gezond leven’ kreeg en waarvoor door Welzo en het Bureau voor Arbeid en Gezond-heid
 een programma werd opge-zet, dat geheel aan het doel beantwoordde.
Ouderenadviseur Jan Bouwma kon in het Bewegings- en Activi-teitencentrum in Assen Oost namens Welzo en het ‘Comité 1 ok-tober’ een groep Asser ouderen welkom heten. “Als het er op aan komt wil iedereen wel bewegen en gezond leven, maar het komt er niet altijd van”, zei hij. “Daarom dachten wij dat het goed was om daar nog eens de aandacht op te vestigen. Bewegen en Gezond levenBij het BAG wordt ons de gelegenheid gegeven om daar vandaag wat aan te te gaan doen."
Mevrouw Roeli Prikken van Paramedics sprak over de moge-lijkheden die erin het centrum zijn om verantwoord te bewegen.
Mevrouw Tamara  Peek gaf een bewegingsles en een yogales en verder kon er gebruik worden gemaakt van loop-, roei - en andere apparaten. Na het samenzijn in Vredeveld  trok het gezel-schap naar het centrum De Maasstee in Pittelo waar zo’n honderd senioren een warme maaltijd werd aangeboden.
Daarna kon nog worden gekeken naar Deel 2 van de veel geroemde natuurfilm ‘De Stille Kracht van de Drentse natuur’ van Henk Bos en Janetta Veenhoven.

Bijdrage Ineke Heijting


 

Jong & Oud - Senioren 13 maart 2011

'Centrum Gezond Ouder Worden' in Assen-Oost gaat feestelijk van start

ASSSEN - Vrijdagmiddag gaan de deuren van het nieuwe Centrum Gezond Ouder Worden (CGOW) in het gebouw van Paramedics Valkestijn open. Dat gebeurt in een feestelijk decor door wethouder Alex Langius samen met Jans Polling, bekend van radio en tv Drenthe. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.
Het CGOW is bedoeld om ouderen te stimuleren en te helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Binnen het CGOW is een consultatiebureau voor ouderen gevestigd. Senioren uit Assen-Oost worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Men kan een concreet en bruikbaar advies krijgen en er zijn een wijkverpleeg-kundige, een ouderenadviseur en een geriatrisch fysio-therapeut aanwezig.

De toegang tot het CGOW is laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden.
In 2007 kwam de Seniorenraad met het verzoek bij de gemeente om te onderzoeken of er in Assen mogelijk-heden zijn voor een consultatiebureau voor ouderen. Het heeft even geduurd voordat de financiering rond was, maar inmiddels hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de gemeente Assen geld uitgetrokken om de kosten van het project te dragen.  De uitvoerders van het CGOW zijn Icare, BAG/Paramedics Valkenstijn en WELZO.
_____________________________________________

Het centrum, gevestigd in het winkelcentrum Vredeveld,  is vanaf die tijd dagelijks (van maandag t/m vrijdag) geopend van 8-16 uur en is telefonisch te bereiken onder nummer 309770 (e-mail: info@cgowassen.nl )

Jong & Oud - Senioren 11 november 2010

Jaarcollecte Dierenbescher-

ming Assen e.o bracht


17.775 euro op.


ASSEN
- De collectanten die in actie zijn geweest voor de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming Assen e.o. hebben een bedrag van 17.775 euro bijeengebracht.
De opbrengst zal lokaal worden besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in de regio Het geld gaat naar het Provinciaal Dierentehuis 't Zwarvershoes in Beilen, Amivedi, registratie van vermiste en gevonden huisdieren, Neutralisatieacties, Kids for Animals,

Stimulering diervriendelijk (koop-) gedrag,

Inspectiedienst, diverse tijdelijke opvanghuizen en de

Dierenambulance Noord en Midden Drenthe.

 

 

 

 

Jong & Oud - Senioren 27 mei 2010

Kinderen in de ban van computerspel-len maar fantasie nog lang niet weg
  Bouwen van boomhutten
  laat kinderen in een eigen Spelen in een boomhutwereld leven


ASSEN –
Heeft de jeugd van tegenwoordig nog wel belang-stelling voor iets anders dan computerspelletjes? Is het spelen waarbij de fantasie de vrije loop gelaten kan worden, niet meer 'in’?
Er is in de loop der jaren nogal wat veranderd, maar toch zijn er dingen, die nooit zullen veranderen en daar kan het Asser-Journaal in dit artikel van getuigen.
Jip en Janneke fantaseerden onder een wollen deken over een eigen huisje. In iedere speelgoedwinkel zijn nog indianententen te koop. Peuterspeelzalen hebben altijd wel een speelhuisje en boomhutten worden ook nu nog gebouwd. 
Zo’n hut voor jezelf, een huisje waar je lekker Spelen in een boomhutin kunt spelen en fan-taseren over avonturen. Waar  volwassenen zelfs niet meer in passen en waar je je ook nog in kunt verstoppen.
Wil je dat de kinderen er met plezier veel in blijven spelen, betrek hen dan zoveel mogelijk bij  het bouwen”. Aan het woord is Tabitha Lubach, echtgenote van Auke Lubach, in het dagelijks leven klussenman bij een zorginstelling in Zeyen. Hij heeft ervaring met het bouwen van boomhutten. Ook bij die zorginstelling heeft hij er een gemaakt.
“Je kunt ze helpen met het uitwerken van ideeën, maar laat ze wel zoveel mogelijk alles zelf doen. Ze spelen er dan ook veel liever in”, zegt Tabitha. Hun hut is een juweel met een heuse veranda en zit mooi  verscholen onder een boom.
Pa en ma Lubach zitten regelmatig op de veranda koffie te drinken. Hun zoontje van anderhalf vindt het helemaal geweldig en oSpelen in een boomhutok komen er veel buurkinderen meespelen. Anna van vijf is een dondertje  en haalt gierend van het lachen meteen halsbrekende klimpartijen uit als ze mij met de camera ziet. Ook de an-dere families bevestigen deze stel-ling. Auke Lubach helpt ook Mat-tanja en Joël Thijms met het bou-wen. Hun hut (een gewone hut, geen boomhut) is  nog niet helemaal klaar, want er moet nog een dak op. “Het wordt een echt pannendak”, zeggen ze niet zonder trots. Hij helpt hen ook verder met houtbewerken. Fraaie vogelhuisjes staan al gereed om aan de man te worden gebracht. Een extra zakcentje voor de jongens.
Bij de familie Van der Krogt aan de Pelikaanstraat is de hut het hoogst van de grond en kan dus met recht een boomhut genoemd worden. Er past zelfs een luchtbed in. De kinderen kunnen er in eten en slapen en dat gebeuSpelen in een boomhutrt dan ook regelmatig.
Bij de familie Benedictus in Amelterhout is Niels zes geworden en rijdt nog een tikkie onhandig rond op een paar net op zijn ver-jaardag gekregen gloednieuwe skeelers. Zijn jongere zusje Rosa van twee, huilt tranen met tuiten. Ze is gevallen en wil niet op de foto.
“De boom is trouwens net omgezaagd”, zegt vader Benedictus wat verontschuldigend. Een uit de kluiten gewassen conifeer heeft moeten wijken. Een gedeelte van de stam zit nog tegen de hut aan. Twee jaar geleden was deze hut ook een verjaardagscadeau voor Niels. “Voor weinig geld maak je zo’n hut. Afvalhout is overal wel te vinden of te krijgen”, zegt Niels' vader.
Spelen in een boomhutDit is zomaar een greep uit een aantal boomhutten in Assen. Stuk voor stuk juweeltjes in hun eigen soort. Geen kant-en- klaar fabrieksproduct uit de speel-goedwinkel, maar helemaal eigenhandig in elkaar gezet met af en toe een beetje hulp van vader en dat allemaal ook nog voor weinig geld. En juist daarom zo waardevol.

Bijdrage Bert Jippes

 

 

Laatste nieuws