zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - de Lariks 24 mei 2014

De Lariks komt in opstand tegen sluiting buurtgebouw De Steiger

ASSEN – Enige weken terug werd door het College van B&W besloten dat buurtgebouw de Steiger in de Lariks dicht moet wegens bezuinigingen.
Voor veel inwoners en gebruikers is dit volgens de fractie van de SP onbegrijpelijk en onacceptabel. Door De Steiger te sluiten wordt het hart uit de wijk gehaald. De partij wil alles op alles zetten om dit te voorkomen en organiseert daarom op woensdag 28 mei in De Steiger een openbare bijeenkomst voor inwoners, gebruikers en belangstellenden.
Het doel is om gezamenlijk te bespreken wat er gedaan kan worden om sluiting te voorkomen en eventueel een actiecomité te vormen dat hiermee aan de slag gaat.
Inmiddels zijn er posters gemaakt die in de wijk huis aan huis worden bezorgd en bij De Steiger worden uitgedeeld. Verschillende gebruikersgroepen en inwoners hebben al aangegeven zich in te willen zetten om De Steiger te redden.

De avond wordt in overleg met het Steigerbestuur en andere instellingen georganiseerd.
--------------------------------------
De bijeenkomst van woensdag 28 mei begint om half acht.

Wijken - de Lariks 6 augustus 2012

Doe- en Spelweek in De La-riks komt met nieuwigheden in uitgebreid programma

ASSEN –
Voor de twaalfde keer wordt in de wijk De Lariks de ‘Doe & Spelweek’ georganiseerd. Voor jongeren tot zestien jaar (de jongsten moeten worden begeleid) zullen in de week van 13 tot en met 18 augustus weer tal van activiteiten zijn waaronder een aantal nieuwe.

Zo zijn er Workshops Vliegeren en Zumba, een toernooi Vliegeren – (A12)  en een Straten volleybal-competitie.

Er kan worden deelgenomen aan 2 tegen 2 voetbal, een viswedstrijd en aan Workshops Tifa spelen Suling (Moluks muziekinstrument, soort dwarsfluit) – een Klaverjastoernooi, Streetdance – T-shirt versieren en aan handenarbeidactiviteiten voor jong en oud. Deze activiteiten zijn gericht op verschillende leeftijdsgroepen.

De spelweek, die voor alle jonge Assenaren open staat, vindt plaats in en om het kerkgebouw Rehoboth aan de Klenckestraat (Molukse wijk).

De hele week zijn dagelijks maaltijden voor een bescheiden bedrag te koop en worden er hartige hapjes verkocht.
Op woensdag 15 augustus wordt er voor iedereen een ‘Latin’ avond gehouden. Dansgroep ‘La Havana’ zal een demonstratie geven met muzikale ondersteuning van DJ Stone.

Zaterdag 18 augustus worden er kraampjes geplaatst in de straten rondom de kerk voor de verkoop van maaltijden en diverse snuisterijen. Aan het begin van de middag zal er aandacht zijn voor de ouderen. Aan het eind van de middag worden presentaties gegeven  van de verschillende workshops.

Zaterdagavond wordt de feestweek afgesloten met een optreden van de Molukse live band ‘Remmen los’.

De Doe- en Spelweek wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente, het Bewonersoverleg Lariks en verschillende sponsoren. Daarbij moet zeker ook de inzet van de vele tientallen vrijwilligers worden genoemd.
__________________________

Opgave voor deelname is  mogelijk op maandagochtend 13 aug. in de Molukse kerk ‘Rehoboth’ aan de Tumulustraat.

 

                                              

Wijken - de Lariks 21 april 2011

Puzzeltocht op Paasmaan-dag voor kinderen in De Puzzeltocht met verrasende ontmoetinenLariks.

 ASSEN - Op Tweede Paasdag organiseert de kinderboerderij ‘De Lariks’ de traditionele Paas Puzzeltocht die bedoeld is voor kinderen tot en met 11 jaar. Deze dienen wel begeleid te zijn door ouders of andere volwas-senen.
Het spel wordt gehouden in het Lariksbos. Samen met de kinderen moet er een bepaalde route door het bos worden gewandeld. In het bos lopen tal van sprookjesfiguren rond, die de kinderen graag willen helpen bij het uitvoeren van hun opdrachten. En als het een beetje meezit komt de paashaas ook nog op visite.
De deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk. De start is om half twee bij de kinderboerderij ‘De Lariks’. De route kan in ongeveer een uur worden afgelegd.
_______________________________________________
Deelnemers kunnen zich vandaag nog opgeven.     Dit kan via de kinderboerderij en telefonisch:
Overdag: 06 21687635.
Meer info 
www.kinderboerderijdelariks.nl

Wijken - de Lariks 11 december 2010
  Wens van veel bewoners is dankzij  Bewonersoverleg in vervulling gegaan
  Natuurpad Lariksbos met lange educatieve wandeling vrijdag officieel geopend
Onthuling info bord door wethouder Henk Matthijse
ASSEN –
Jarenlang stond het aanleggen van een natuurpad door het Lariksbos op de verlanglijst van veel bewoners. Die wens is vrijdag in vervulling gegaan. Een bijna voltallig College van B&W was aanwezig in het gebouw van de Stichting Cultureel en Sociaal Werk, waar veel betrokkenen waren bijeengekomen om de onthulling van de borden, die bij het  Natuurpad Lariksbos behoren, mee te maken.
Na een woord van welkom namens het Bewonersoverleg kweten burgemeester Sicko Heldoorn en wethouder Henk Matthijsse zich vakbekwaam van hun taak. Het was ook nog de bedoeling dat  er een aantal net aangeplante Lariksen bij de openingsplechtigheid zou worden betrokken, maar dat kon vanwege het weer niet doorgaan.
Jammer, want het zijn de enige echte lariksen die zich in het Lariksbos bevinden, en die nu echt de naam rechtvaardigen. Vanuit het gebouw werd de tocht over het goed aangegOntmoeting met de schaapherdereven Natuurpad aanvaard.
Tijdens de door de heer Arie Koopmans geleide wandeling kwam men verscheidene ver-klede figuranten in het bos tegen en werden er verschil-lende natuureducatieborden geïntroduceerd die betrekking hebben op het Lariksbos.
De wandeling eindigde in wijkgebouw De Steiger, waar warme wintersoep klaar stond en de voorzitter van het Bewonersoverleg de nieuwe website aankondigde en  burgemeester Heldoorn het eerste exemplaar van de nieuwe wijkkrant aanbood.
“Veel mensen hebben een PC en kunnen de website bezoeken, maar in onze wijk wonen vrij veel ouderen die graag de wijkkrant weer in hun brievenbus zouden willen ontvangen omdat ze geen PC hebben. 
Het Natuurpad Lariksbos kwam tot stand op initiatief van het Be-wonersoverleg. Een werkgroep bereidde samen met de gemeente het Natuurpad voor en droeg zorg voor de realisatie, waarbij Henk Post, lid van het bewonersoverleg Allen luisteren naar natuurdeskundige Arie Koopman en Jan Blik van de Kinderboer-derij een belangrijke rol speelden.
Het Lariksbos moest meer  levendigheid krijgen, waardoor het gevoel van veiligheid een positieve impuls zou krijgen.
In het voorjaar komt er een twee-de fase waarin wat nu nog niet gerealiseerd kon worden aan de beurt komt. Ook ontbreekt nog hier en daar de entourage. 

Bijdrage Ineke Heijting
Wijken - de Lariks 7 oktober 2010

'Situatie rond drugs in Lariks en Pitte-lo erger dan in Assen-Oost ooit was'
Bewoners de Reest blijven ontstemd over procedure en plaats opvangprobleem Dak-
Discussie over Daklozenopvangen Thuislozen

ASSEN - De 'Lariks en Pittelo hebben al te veel drugsverslaaf-den en ''Volgens een opbouw-werker is de situatie in de Lariks en Pittelo erger dan Assen-Oost ooit is geweest'. Deze ontstem-de geluiden waren gisteravond in wijkcentrum De Steiger te horen. Bewoners van De Reest en omgeving kwamen voor de tweede keer bijeen, nu om gehoord te worden door de raadsleden Ruud Wiersema, Egbert Prent  en Kees Boon-zaaijer . (Plop) en  Aly Joustra van de SP.  Ze worden geflan-keerd door Joop Wolters (PvdA) en Wieger Greijdanus.  
De bewoners werden namelijk kortgeleden voor het voldongen feit gesteld, dat de gemeente in De Reest een eerstelDiscussie over Daklozenopvangijns crisisopvang voor drugsverslaafden en daklozen gaat opzetten, en dat zonder hen eerst gehoord te hebben.
Het gaat om opvang voor mensen, die nergens meer geplaatst kunnen worden. Er is kinderopvang vlak in de buurt en de bewoners vrezen erge overlast voor hen en hun kinderen.
“De gemeente is uiteindelijk wel verantwoordelijk. Echter, de vraag is hoe. Het moet uiteindelijk wel in Assen gerealiseerd worden”, aldus Ruud Wiersema.
Op zijn vraag, “Waar zit de pijn. Is dat de procedure of de plaats Reest?” kwam een volmondig antwoord: “Beide!”.
Weer werd er op gewezen dat men drugsgebruik in de buurt vaDiscussie over Daklozenopvangn een kinderdagverblijf niet wilde. De cliënten van de opvang imogen ‘binnen’ geen drugs gebruiken en moeten hun heil dus buiten zoeken. Allerlei spookbeelden doemen daarbij op.
Ruud Wiersema gaf verder toe dat de informatie gebrekkig is geweest. “Wanneer informatie bovendien niet duidelijk wordt uitge-legd wordt  gaat deze een eigen leven leiden. Hieruit mag je dan concluderen, dat de gemeente de bewoners niet serieus neemt. Dat getuigt wel weer van angst van diezelfde gemeente.
Niemand is nu geïnformeerd en de bewoners staan voor een voldongen feit. De gemeente kan zonder toestemming van de bewoners en de gemeenteraad de plannen dDiscussie over Daklozenopvangoordrukken. In de brochure ‘Interactief werken’ van de gemeente wordt juist inspraak en communicatie sterk aanbevolen. Om die reden kan de gemeente-raad het gemeentebestuur aanspreken op onjuist communiceren”, zo betoogde hij.
Tijdens de zitting van de raad van vanavond (donderdag) zal door de bewoners gebruik worden gemaakt van de inspraakmogelijkheid in  het ‘Vragen halfuur’.

Bjdrage Bert Jippes

Wijken - de Lariks 23 september 2010

Bewonersoverleg niet gekend in de plannen. Acties in de Lariks in de maak
Bewoners teken fel protest aan tegen plannen 24 dak- en thuislozen op te vangen in schoolgebouw Reest 4
Wethouder Alex Langius
ASSEN
– Er klonken dinsdagavond felle potesten tegen het plan van de gemeente om het Leger des Heils de beschikking te geven over het leegstaande schoolge-bouw Reest 4 in de wijk De Lariks.  Het Leger wil dat gebruiken om er 24 dak- en thuislozen in op te vangen. Maar de buurt, overvallen door het plan van de gemeente, voelt daar niets voor. Meer dan honderd bewoners hebben dat duidelijk laten weten op een emotionele informatie-bijeenkomst in wijkgebouw ‘De Steiger’
.
Wethouder Alex Langius en Bothilde Buma van het Leger des Heils waren daar om uitleg te geven over het besluit van het college om in de school crisisopvang te plegen en er een ‘beschermd wonen’ project  in te huisvesten.
Voor de wethouder was het de tweede keer in een week dat hij geconfronteerd werd met ontevreden bewoners.
Een week geleen liep het in de Treubstraat nog met een sisser af, en ook in De Steiger was het aanvankelijk rustig.
Maar de stemming, die aanvankelijk redeljk was, sloeg om toen mevrouw Buma van het Leger zich nogal ongelukkig uitliet over het gebruik van alcohol en drugs.
Op de vraag of dat was toegestaan zei ze ‘neen’, “maar als de verslaafde dak- en thuislozen op dat gebied wat willen, moeten ze maar naar de kroeg of een coffeeshop gaan”. Hieruit trokken de bezoekers de conclusie, dat de clientèle van het Leger zich frank en vrij onder invloed van drugs of alcohol door de wijk kunnen begeven om naar de opvang te gaan. En dat terwijl er zich in de onmiddellijke omgeving een Kinderopvang bevindt.
De boosheid van de bewoners werd gevoed door het feit, dat het Leger des Heils het schoolgebouw gaat beheren tegen een vergoeding van een half miljoen gulden.
De verbouwing gaat de gemeente ook nog eens driekwart miljoen euro kosten. Voor de bewoners is dat schrijnend, want de genoemde Kinderopvang staat voor een faillissement dat 22 banen gaat kosten.
Als even schrijnend werd ervaren dat het hele plan al heel lang  onderweg is, maar dat het Bewonersoverleg nergens in is gekend en voor deze bijeenkomst zelfs niet eens werd uitgenodigd.
Verscheidene aanwezigen waren zo kwaad, dat ze de bijeenkomst vroegtijdig verlieten.
De ontstemming die er heerste gaat leiden tot het voeren van acties tegen de door de buurt gevreesde Opvang.
Bewoners vrezen dat de aanwezigheid van wat sommigen een ongeleid projectiel noemden, tot waardevermindering van hun huizen en achteruitgang van hun woongenot zal lleiden.
Om de onvrede te bezweren liet wethouder Alex Langius weten,
dat er een omgevingsoverleg komt die buiten het bewonersoverleg om, de zaak zal gaan bespreken.
Voor een aantal vrijwilligers, die zich met de wijk bezig-houden is de gang van zaken aanleiding zich over hun positie te beraden.
Het hoofdstuk Reest 4 krijgt dus ongetwijfeld een vervolg.


 

Wijken - de Lariks 1 april 2010

Pinkstergemeente organi-seert paasfestijn voor het hele gezin

ASSEN - Op eerste Paasdag wordt door de Pinkstergemeente een paasfestijn voor het gezin georganiseerd.

Er wordt begonnen met een eierzoekwedstrijd en als die achter de rug is kan er van een smakelijke brunch worden genoten door zowel de kinderen als hun ouders. Als alles achter de rug is ligt er zelfs nog een presentje voor alle deelnemende kinderen klaar.
Het festijn vindt plaats in buurthuis 'De Steiger', Beek 2a  in de wijk De Lariks en begint om elf uur.

De toegang is gratis.

 

 

Wijken - de Lariks 24 mei 2009

   Mooi ingerichte speeltuin
   aan Stadhouderslaan door
   weWethouder Alex Langius en mevrouw Magda Woltersthouder en bestuurslid 
  geopend
ASSEN – Bestuurslid Magda Wolters van de speeltuinver-eniging De Lariks had de (graag geboden) hulp nodig van wethouder Alex Langius toen zij met een bovenmodale schaar het rode lint moest doorknippen dat symbolisch de toegang tot de nieuwe speeltuin aan de Stadhouderslaan versperde.
Alvorens zij zich aan deze taak wijdde had zij in een kenachtige toespraak eerst nog gewezen op het vele werk dat er was verzet om tot de opening van het fraaie speelcomplex te komen.
De knipactie verliep perfect en nadat een krachtig applaus had geklonken nam een grote schare kinderen direct bezit van het speelparadijs, dat volgens de geldende veiligheidsregels is aangelegd, dus met rubberen tegels en gras onder de speeltoestellen. Daar werd vlot bezit van genomen en ook wethouder Langius kon de lust niet weerstaan als in zijn jongste jaren ook weer eens een speeltuig te bemannen. 
Het werd een echt feest voor de jeugd,  want naast alle mooie speeltoestellen die zij volop konden gebruiken viel  er ook te genie-ten van niet onbelangrijke bijkomstigheden. Daartoe behoorden het melken van de Ranjakoe, een luchtkussen en diverse spelen als blikgooien, bollenhappen, spijkOpening speeltuin De Larikserbroek hangen en kruiwagen racen. Ook de ballonnen clown vertoonde zijn kunsten. De sportbus van de gemeente was paraat met vrolijke muziek en de volwassenen konden zich aan de koffie en thee zetten. Voor de jeugd was er ter sluiting van het feest om vier uur patat en soep.
Voeg hier nog aan toe dat het prachtig weer was en de  speeltuin er mede daardoor als een zonnetje bijlag, dan ligt het voor de hand dat er alleen maar over een een fijne openingsmiddag kon worden gesproken daar aan de  Stadhouderslaan.

Bijdrage Ineke Heijting

Wijken - de Lariks 26 mei 2008

Straatspeeldag in De Lariks

met speelse en lerende activiteiten


ASSEN
– In de wijk De Lariks, wordt woensdag van twee tot vier uur bij het wijkgebouw De Steiger de Straatspeeldag georganiseerd. Er zijn diverse activiteiten en spellen voor de kinderen, zoals de zogenaamde buikschuiver en het luchtkussen.
Creatieve kinderen kunnen met stoepkrijt de straat versieren.

Er is veel aandacht voor de verkeersveiligheid. Er komt een vrachtwagen van de gemeente en de chauffeur zal laten zien wat hij vanuit zijn cabine ziet als hij op straat rijdt. Er zal ook een motoragent aanwezig zijn om verdere vragen te beantwoorden over het werk van de politie en de gevaren van het verkeer.

Aan de straatspeeldag wordt meegewerkt door het bewonersoverleg Lariks, de Stichting Woningbeheer Assen en Veilig Verkeer Nederland.  

 

Wijken - de Lariks 1 april 2008

De Steiger laat schoolkinde-ren in De Lariks met natuur leerzaam kennismaken


ASSEN –
Het Sociaal Cultureelwerk De Steiger in de wijk de Lariks gaat dit jaar op verschillende woensdagmiddagen kinderprogramma’s organiseren. Deze zijn bestemd voor de jeugd van de Groepen 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

De kindermiddagen hebben een link met de natuur en zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.

Voor de grote vakantie staan de volgende activiteiten op het programma :

9 april  vogelhuisjes schilderen (leuk voor in je tuin of op balkon) met kleine quiz vogels en vogelgeluiden vanuit de buurt herkennen,
14 mei vogelgeluiden horen en herkennen in de wijk De Lariks en het Lariksbos in samenwerking met I.V.N gidsen,

11 juni  speur/puzzeltocht + leskist Er wordt gezocht naar allerlei kleine beestjes, onder hout, struiken en tussen bladeren.
Verder staan er nog tal van andere activiteiten op het programma.

Alle programma’s beginnen om half twee en duren tot half vier. Vertrek vanuit De Steiger, Beek 1a Assen.


Kosten: € 1,00 ( inclusief ranja )

Opgave telefonisch 0592352000, via e-mail: desteiger@home.nl

Laatste nieuws