zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Kloosterveen 1 december 2016

Surprisehulp bij Repair Café Assen

ASSEN - Iedere eerste zaterdag van de maand komt een aantal handige mensen in Kloosterveen bij elkaar voor hun hobby: Repareren.
Een schemerlamp kan door de schakelaar te vervangen vaak nog jaren mee, een jas heeft vaak aan een nieuwe rits genoeg voor een tweede leven. Een kapotte computer is vaak prima weer aan de praat te krijgen en een stoelpoot kan vaak prima gelijmd worden. Door niet meteen nieuw te kopen wordt zuinig omgegaan met grondstoffen, afval en portemonnee.
Sint is natuurlijk ook van harte welkom bij het Repair Café Assen met een  winkelhaak in z'n habijt of een scheur in een pietenpak. Maar soms overkomt het hem dat het maken van een surprise tegen zit. De ervaren vrijwilligers helpen hem dan met plezier.Hij en ieder ander kan van 11 tot 4 terecht in de MFA Kloosterveste, Vesteplein 5 in Kloosterveen. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt gewaardeerd, de parkeergarage is gratis.

 

 

 

 

 

 

 

Wijken - Kloosterveen 30 november 2016

Kloosterveste heeft  er drie  fietsbruggen bij. Omrijden spoedig verleden tijd

ASSEN - Woensdag zijn drie nieuwe fietsbruggen geplaatst over de buitenste grachten in Kloosterveste.  Nu de nieuwbouw in de buitenring van Kloosterveste vordert, is het tijd geworden om de bereikbaarheid per fiets aan te pakken. 
Hiervoor werd eerder al de ‘Oude Witterbrug’ op de kruising van de Traverse oostzijde-Vestesingel geplaatst.
Met de aanleg van deze drie nieuwe fietsbruggen wordt het hart van de woonwijk Kloosterveen optimaal verbonden met de omliggende buurten.
De fietsbruggen liggen bij de kruisingen Vossenlaan-Vestesingel, Traverse-Vestesingel en Schoolstraat-Vestesingel.
Ze zijn vervaardigd in Rotterdam en bestaan uit duurzaam composiet, met stalen leuningen. Nadat de bruggen woensdag naar hun plek zijn gehesen, starten de straatwerkzaamheden. Na circa twee weken zijn de bruggen klaar voor gebruik.

 

Wijken - Kloosterveen 10 november 2016

Sinterklaas met veel Pieten hoofdgasten op Super Saturday op 19 nov. in Kloosterveen

ASSEN- Winkeliersvereniging Kloosterveste heeft ook dit jaar Sinterklaas en zijn Pieten uitgenodigd om de kinderen van Kloosterveen en omstreken te bezoeken.
Hij heeft beloofd veel Pieten mee te nemen. Om hem feestelijk te ontvangen wordt er een parade met versierde wagens, muziek en bekende t.v. figuren georganiseerd.

De parade zal dit jaar op een andere locatie starten, zodat mensen na het onthaal achter Sinterklaas aan kunnen lopen naar het winkelcentrum.
Als verrassing willen we Sinterklaas een groot boeket bloemen aanbieden. Wij roepen alle kinderen daarom op om één bloem mee te nemen. Hiermee kan naar de Sint worden gezwaaid. en
daarna maken we er op het Vesteplein samen een groot welkomstboeket van.
Post voor Sinterklaas
Dit jaar is het mogelijk een brief, tekening, vraag of wens te sturen aan de Sint of Hoofdpiet.
De brieven kunnen va zaterdag 12 november af  gedeponeerd worden in de speciale brievenbus bij de Dio Drogis.
De parade zal zaterdag 19 november om 14.30 uur vanaf GroenRijk A. de Boer vertrekken. Aansluitend zal Sinterklaas op het Vesteplein welkom worden geheten en wordt er gedanst en gezongen en wordt een deel van de ingezonden post voorgelezen.
De Sint Super Saturday en andere activiteiten worden het gehele jaar kosteloos aangeboden door de winkeliersvereniging die hiermee de relatie met de inwoners van Kloosterveen wil versterken.

 

Wijken - Kloosterveen 31 oktober 2016

Zaterdag weer spreekuur Repair Cafe in Kloosterveste

ASSEN - Het 'Repair Café' Assen organiseert iedere eerste zaterdag van de maand, nu op 5 november,  een inloop spreekuur in Kloosterveen.
Bezoekers met kapotte spullen zoals keukenapparatuur, kleren en meubels kunnen hier terecht om door vrijwilligers geholpen te worden bij reparatie. Zowel voor de portemonnee als voor het milieu is een tweede leven te verkiezen boven weggooien en nieuw kopen.
Maar ook specialistische klussen komen aan bod: op de komende bijeenkomst van 5 november zal een ervaren messenslijper het Repair Café Assen versterken met een eenmalig gastoptreden. Zowel met botte messen en scharen als met andere te slijpen zaken kan men van 11 tot 4 terecht in de MFA Kloosterveste, Vesteplein 5 in Kloosterveen.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. 
De parkeergarage is gratis.

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie:

 

Wijken - Kloosterveen 29 juni 2016
Onthulling kunstwerk ‘Monument voor de Waarheid van de Leugen’ in Kloosterveste
 
ASSEN - Ingepast in de traditioneel geworden Familiedag Super Saturday wordt zaterdagmiddag het ‘Monument voor de waarheid van de leugen’ onthuld door de kunstenaar Hans van Houwelingen (Harlingen 1957) en wethouder Kunst Maurice Hoogeveen.
Het beeld staat op het Vesteplein in  Kloosterveste, het hart van Kloosterveen. 
De inspiratie voor de  bronzen sokkel ligt in de ‘ware’ ontstaansgeschiedenis van het vestingstadje  
de Kloosterveste.   
Het  kunstwerk is bedoeld om op te gaan zitten of staan, bijvoorbeeld om te spreken  of te presenteren. Het wordt daarom op een interactieve manier direct in gebruik  genomen.  
Er zijn veel activiteiten voor kinderen, georganiseerd door de winkeliersvereniging van Kloosterveste.
 
 
 
  
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 Meer informatie: www.winkelcentrumkloosterveste.nl
 
 
 
Wijken - Kloosterveen 1 april 2015

Paashaas ‘Viert de Lente’ op
Super Saturday in winkelcentrum Kloosterveste
ASSEN - In het winkelcentrum Kloosterveste is het op 4 april   Super Saturday met het thema ‘Vier de Lente’.
Tussen 10.00 en 17.00 uur is er een gezellige markt,  en zijn er vele leuke  activiteiten voor jong en oud.
Zo is er een springkussen, een ballenbakhuisje, zijn er ranja koeien en worden  suikerspinnen uitgedeeld. Ook is er een echte paasboerderij met bijna 50 dieren te zien.
De Paashaas is ook weer van de partij en hij zorgt ervoor dat er allerlei leuke prijzen zijn te winnen!

 

Wijken - Kloosterveen 19 december 2014

Wethouder ‘Floor’ Smit laat bouw eigen sociale huurwonin-gen in Kloosterveen van start gaan.
ASSEN – Wethouder Albert Smit lijkt er op uit te zijn de nieuwe ‘Floor Wibaut’ van de woningbouw in Assen te worden.  Aanleiding tot deze opmerking is dat hij een stuk fundament legde voor dertig sociale huurwoningen in Kloosterveen. 
Een moedige daad want tegen de zin van minister Blok die over de woningen gaat en daar zijn eigen  afwijkende gedachten over heeft. De wethouder heeft zich aan de opgeheven vinger niets gelegen laten liggen, want Assen heeft sociale huurwoningen nodig en dan moet er iets gebeuren als niemand anders dat doet. Zoals Actium, die daartoe geroepen is maar zegt niet over de mid-delen te beschikken om in de sociale sector aan de slag te gaan.
Een jaar geleden legde de wethouder de raad een plan voor om met een gemeentelijk krediet van ruim vijf miljoen aan het bouwen te slaan om toch alvast iets te doen om op woningen wachtende burgers een beetje tegemoet te komen. Dertig stuks is een druppel op een gloeiende plaat want er is vraag naar 800 huizen, maar het is een begin.
Als het aan de wethouder ligt komen er binnenkort weer huizen aan snee, meer zelfs dan nu door aannemer Geveke in aanbouw zijn genomen.
Misschien komt er straks een oekaze uit Den Haag  met de aanmaning dat niet te doen, maar wethouder Smit heeft al laten weten daar niet op in te gaan.
Terecht! De lange reeks achtenden mag niet langer worden
.

Floor Wibaut (1859-1936) lichtend voorbeeld
ASSEN - De Amsterdamse wethouder Floor Wibaut pakte eind negentende begin twintigste eeuw de toen in zijn stad heersende grote woningnood en slechte woontoestanden met succes aan.
Hij zette de hoofdstad daarmee op de kop en maakte de stad beter. Uit zo’n voorbeeld kan wethouder Smit voldoende kracht putten om op de ingeslagen weg voort te gaan.
De wachtenden zitten er op te wachten!

*

Wijken - Kloosterveen 15 december 2014

Verwaarloosd plein aan Steurstraat door samenwerking omgetoverd tot repreSteurPlazasentatieve  ‘SteurPlaza’
ASSEN - Het plein aan de Steurstraat in Kloosterveen, dat tien jaar geleden werd aangelegd en niet meer voldeed aan de wensen van de bewoners, heeft een totale metamorfose ondergaan. Dat was vrijdag duidelijk te zien tijdens een bijeenkomst waarop Wijkbeheerder Allart van der Haar in het bijzijn van de bewoners het speciale naambordje ‘SteurPlaza’ onthulde en daarmee het fraai uitgevoerde plein officieel opende.
In samenwerking met Mijn Buurt Assen hebben de bewoners in het najaar hun plein opgeknapt. Samen is een groot grasveld aangelegd en is er een mega houten picknicktafel gebouwd.
Ook zijn de hoeken van het veld beplant, zijn er twee delen bestraat en zijn er volleybalpalen en een tafeltennistafel geplaatst.
Mevrouw Gerda Westenberg en Ridder de Vries, de coördinatoren vanuit de bewoners, keken zeer tevreden terug op het gehele project.
"Gezamenlijk besloten we als buurtbewoners ons pleintje aan te pakken en mede door de samenwerking met Mijn Buurt Assen en sponsoren is het resultaat fantastisch."
De buurtbewoners hebben, naast hun eigen fysieke inzet, ook zelf sponsoren geregeld die een belangrijke financiële of ‘in natura’ bijdrage leverden aan de totstandkoming van de SteurPlaza .
------------------------------------------------------
Meer info over Mijn Buurt Assen:
www.mijnbuurtassen.nl


 

Wijken - Kloosterveen 8 september 2014

  Wethouder zegde toe dat aan klach-
   ten serieus gaat wordem gewerkt 
Bewoners Klooster-veste zijn drugs- en drank gerelateerde overlast meer dan zat 
ASSEN -  Tijdens de opening van de nieuwe ruimte voor het Buurtteam bleek dat nogal wat bewoners van de Kloosterveste overlast ondervinden van jongeren. Drank- en drugsgebruik zorgt voor veel spanning in de buurt. Het werd duidelijk dat de bewoners het langzamerhand zat zijn. Velen durven ’s avonds niet meer de deur uit.
Ze zijn bang om in elkaar geslagen te worden als ze opmerkingen maken. Diverse bewoners stelden voor om de parkeergarage ’s nachts af te sluiten en veel meer politietoezicht te houden. Hangplekken van jongeren in de parkeerkelder en op het Vesteplein zijn bronnen van ernstige irritatie in de Kloosterveste.
De gemeente zegde bij monde van wethouder Maurice Hoogeveen en jongerenwerker/coach Bas de Leeuw toe om serieuze aandacht te besteden aan deze problematiek en te zoeken naar oplossingen.
Verder wilden bewoners dat de Kloosterveste vuurwerkvrij wordt.  Ook is er een duidelijke wens een buurtcafé in de Brasserie op te zetten dat gerund kan worden door vrijwilligers en waar s’ avonds en in het weekend gebruik van kan worden gemaakt.
Het Buurtteam zal de wensen en opmerkingen van de bewoners doorspelen aan de diverse organisaties en gaat zich sterk maken om mee te werken aan oplossingen
.
Het is in elk geval duidelijk geworden dat de inwo-ners van Kloosterveen behoefte hebben aan een laagdrempelig , herkenbaar aanspreekpunt waar men terecht kan voor allerlei vragen, ergernissen, problemen, ideeën en initiatieven.

Bijdrage Tieme Meints

Wijken - Kloosterveen 8 september 2014

Ruimte bibliotheek Klooster-veste als Buurtcentrum feestelijk geopend

ASSEN - Samen met de prijswinnaars van de fietsversierwedstrijd stapte wijkwethouder Maurice Hoogeveen zaterdag door een papieren deur. Daardoor werd de ruimte van het Buurtcentrum in Kloosterveste officieel geopend.

De wethouder wenste de gebruikers van de ruimte, die tot voor kort werd gebruikt als bibliotheek, veel succes. Hij sprak de hoop uit dat veel buurtbewoners de weg er naar toe weten te vinden voor hun (hulp)vragen, opmer-kingen, kritiek e.d. Het College zal z’n best doen om het gebruik van deze ruimte te garanderen. Momenteel wordt het beleid voor de buurtcentra in Assen uitgewerkt.
Wethouder Hoogeveen was verheugd over het grote aantal vrijwilligers in Kloosterveen dat zich nu al inzet voor de wijk. 
Het streven is erop gericht dat het buurtteam bij zijn werk gebruik maakt van signalen uit de wijk van o.m .kerken, hulpverleners en huisartsen.

De fiets versierwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar was een groot succes
Onder aanvoering van het dweilorkest ‘Kleintje Crescendo’ uit Sleen werd een optocht gehouden door het winkelcentrum Kloosterveste.

De bewoners van Kloosterveen die een kijkje kwamen nemen in de nieuwe buurtteam ruimte , hadden de gelegenheid om via een grote muurkrant hun vragen, opmerkingen en  wensen kenbaar te maken.
Zo konden voorstellen worden gedaan voor een naam van de ruimte. Enkele suggestie: ’t Noaberhoes, Kloosterhulp, Hulpsuper en Buurt Informatie Centrum (BIC).


Bijdrage Tieme Meints

Laatste nieuws