zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Assen-Oost 5 september 2016

Tien jaar wijkfeest met veel activiteiten en een Dubbel-dekker in Assen-Oost

ASSEN Zaterdag (10 september) is het weer feest in Assen-Oost. Het is dit jaar voor de tiende keer dat dit feest wordt georganiseerd. En daarom wordt er extra uitgepakt. Naast de grote hoeveelheid kramen waarin bedrijven, organisaties en particulieren uit Vredeveld zich presenteren, is er dit jaar een speciaal kinderplein. 
Samen met de mensen van  Resto van Harte, die aanwezig zijn met een tot keuken omgebouwde brandweerauto, kunnen kinderen smoothies maken. De Kidz DJ zorgt voor muziek en beweging. Circus Bombari geeft workshops aan circusartiesten in de dop. Bij de kraam van de Asser Boys kunnen kinderen hun talenten laten zien. Het spannende verhaal van “Het Spook van Valkenstijn en 'Het Geheim van de Verdwenen Doopjurk”, dat op verschillende basisscholen in het Drents is voorgelezen, komt tot een ontknoping. Natuurlijk ontbreken het springkussen, de ballonnen en de schmink niet.
Voor wie meer van de wijk wil zien, met name de nieuwe delen in Assen-Oost, rijdt er een Dubbeldekker rond, die bij een aantal open huizen zal stoppen. Muziek, demonstraties, lekker eten en veel gezelligheid maken het feest compleet.
Burgemeester Out zal de markt om half 12 openen, op hoogte van de Vijverhof, aan de Vredeveldseweg. 

Wijken - Assen-Oost 23 oktober 2014

Het Huis van de Buurt; De Schulp  zoekt naar vrijwilligers voor vernieuwd en ambitieus wijkcentrum
ASSEN - Jarenlang is De Schulp het Wijkcentrum geweest, waar de Sociaal Culturele activiteiten van Assen-Oost plaatsvonden en waar vanuit deze werden georganiseerd.
De huidige wijkcentra van de stad moeten uitgroeien tot ‘wijkondernemingen’, die met minder subsidie  moeten proberen om de eigen broek op te houden.

De gemeente is dan alleen nog ondersteunend bij de uit te voeren activiteiten. Het nieuwe bestuur van ‘Het huis van de buurt De Schulp gaat samen met de medewerkers van De Schulp in de wijk allerlei activiteiten stimuleren en  bevorderen van actieve burgers, die de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk als hun verantwoordelijkheid beschouwen.
Het gebouw biedt daartoe de mogelijkheden een diversiteit aan activiteiten te ontwikkelen. De activiteiten worden ondergebracht in twee stichtingen:
In de ene stichting zit het gebouw en worden de commerciële activiteiten neergelegd en in het andere worden voor en door de wijk, de wijkactiviteiten gestimuleerd en ondersteund.
Het Huis van de Buurt is een pleisterplek, een ontmoetingsplaats voor en door inwoners van Assen- Oost.
Momenteel wordt gewerkt aan de activiteitenagenda, waarvan de omvang in belangrijke mate afhankelijk is van organisaties en instellingen, die gebruik willen maken van van de accommodatie die het Huis van de Buurt biedt.   Ook wordt nog onderzocht of er ook gewone horeca-activiteiten kunnen worden uitgeoefend.
Uiteraard ligt de prioriteit bij het sociaal-culturele werk,   maar deze commerciële activiteiten moeten de inkomsten genereren waarmee de wegvallende subsidie van de gemeente kan worden opgevangen.
Om alles in goede banen te kunnen leiden blijft Het Huis van de Buurt op zoek naar mensen die af en toe de handen uit de mouwen willen steken voor uiteenlopende activiteiten.

 

Wijken - Assen-Oost 8 oktober 2014

Verrassend initiatief in Assen-Oost
De Schulp voor Assen-Oost niet verloren want gaat   verder als ‘Het Huis van de Buurt’
ASSEN  -  Het werk van de  stichting Sociaal Cultureel Werk  Assen-Oost De Schulp, dat dreigde te verdwijnen, wordt voortgezet. Er komt een nieuwe organisatie die onder de naam  ‘Het Huis van de Buurt’ de  sociale en culturele activiteiten op brede schaal gaat aanpakken.
De gemeente Assen besloot dat de huidige wijkcentra moeten uitgroeien tot ‘wijkondernemingen’ die zichzelf bedruipen
.
Een groep bewoners heeft het initiatief genomen samen met de medewerkers van De Schulp een centrum te maken dat inkomsten moet verwerven om bij te kunnen dragen aan de sociaal culturele samenhang in de wijk en allerlei activiteiten wil stimuleren en gaat  bevorderen dat actieve burgers de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk als hun verantwoordelijkheid beschouwen.
Het gebouw biedt daartoe de mogelijkheden in fysieke zin: een dak boven het hoofd met allerlei mogelijkheden voor activiteiten en ontmoetingen . De activiteiten worden ondergebracht in twee stichtingen.

Een houdt zich bezig met het gebouw en de commerciële activiteiten en de andere stichting stimuleert en ondersteunt de activiteiten voor en door de wijk. Want daar draait het allemaal om.
Het gebouw leent zich voor activiteiten op allerlei gebied en het  ‘Huis van de Buurt' moet een ontmoetingsplaats worden voor en door inwoners van Assen-Oost.
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een activiteiten-agenda
Daarvoor zijn de initiatiefnemers op zoek naar mensen die daar hun medewerking aan willen verlenen.
Het bestuur bestaat (voorlopig) uit : John Kauffeld, voorzitter,
Bert Joling, secretaris en verantwoordelijk voor activiteiten-ontwikkeling, Daniël Geertsema, penningmeester en verantwoordelijk voor activiteiten-ontwikkeling, Erik Postema, (deskundig op het gebied van huisvesting).
Men wil het gebouw zo renoveren dat het minstens 10 jaar weer mee kan.
Het team dat de dagelijkse leiding en het beheer over De Schulp uitvoert bestaat uit: Jannie Joling; Ronnie Karssens;  Arie van Soest; Dini Davids, (verantwoordelijk voor de administratie).

 

Wijken - Assen-Oost 24 maart 2014

  Start uitvoering plannen kan nog wel jaar duren
Dwergvleermuizen en mus-sen zitten sloop en nieuw-bouw van haveloos deel van  Assen-Oost dwars
ASSEN – Mussen, Gierzwaluwen en dwergvleer-muizen houden de sloop- en nieuwbouwplannen in in het zwaar verwaarloosde gebied Pelikaanstraat, Roerdompstraat, Eiberstraat en Reigerstraat in Assen Oost tegen. In het gunstigste geval zal pas in oktober met het werk kunnen worden begonnen.
Zit het tegen dan bestaat de kans dat de slopershamer pas begin volgend jaar kan worden ingezet. Deze sombere verwachting vloeit voort uit een flora- en faunaonderzoek van het adviesbureau Bakker dat eind 2013 moest concluderen dat op verschillende plekken nest- en verblijfplaatsen van huismussen, dwergvleermuizen en gierzwaluwen waren aangetroffen.
 Dat zijn beschermde dieren waar Actium een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken voor nodig heeft om te mogen slopen.
Die is in januari aangevraagd en de verwachting is dat deze begin april wordt ontvangen. Maar tijdens het broedseizoen mag niet wporden gesloopt, wat betekent dat de sloop niet voor oktober 2014 kan starten. Als blijkt dat de bestaande nest- en verblijfplekken in het najaar nog in gebruik zijn, dan kan ook dan nog niets gebeuren.
De wet schrijft voor te wachten totdat alle dieren uit eigen beweging zijn vertrokken.
Actium brengt in de omgeving nieuwe nest- en verblijfkasten aan als alternatief voor de bestaande nest- en verblijfplaatsen. Ook werd buurtbewoners gevraagd de natuur een handje te helpen door zich aan te melden voor een kast aan de eigen woning.
Omdat de omgeving van de  Roerdomp en Eiberstraat er wat haveloos bijligt wordt de aanblik van de te slopen huizen door mensen uit de buurt wat verfraaid, zoals vorig jaar ook al is gebeurd.
Actium en de gemeente zijn blij met dit initiatief en  vanuit het platform Mijn Buurt Assen betalen de gemeente en Actium daarom het zaaigoed en de voorbereidende werkzaamheden.

 *

 

 

Wijken - Assen-Oost 15 december 2013

Kerstmarkt in Assen-Oost met op metalen ton gebakken pannenkoeken
Pannenkoelen bakkenASSEN -Tijdens de donkere dagen voor Kerst worden op diverse plaatsen in de stad Kerstmarkten gehouden. Zo ook zaterdag bij de dit jaar vernieuwde Kinder-boerderij Valkenstijn in Assen-Oost.
Bij de diverse stands konden kerstattributen en kerstver-sierselen worden gekocht. Er was warme chocolademelk en door mevrouw Bets Arends werden pannenkoeken gebakken. Het fornuis waarop dit gebeurde was het bewondeKerstmarkt Valkenstijnren waard. Het was een grote ooit voor andere doeleinden gebruikte metalen ton met binnenin een knappend houtvuur .
Een schoorsteentje boven-op completeerde het geheel en het functioneerde nog uitstekend ook.
Het bracht tevens een groot stuk gezelligheid mee, een wonder van vindingrijkheid in deze moeilijke tijden. De Kerstmarkt werd gerund door vrijwilligers en was alleen afgelopen zatKerstmarkt Valkenstijnerdag in bedrijf.
“Het valt niet mee vandaag de dag om nog voldoende vrijwilligers te vinden”, vertelde Bets Arends op mijn vraag of de markt komend weekend weer gehouden gaat worden.
Het is dus weer wachten  op volgend jaar.

Bijdrage Bert Jippes

 

Wijken - Assen-Oost 4 november 2013

Veel kinderen aan het werk op Natuurwerkdag  op Landgoed Valkenstijn
Natuur werkdag ValkenstijnASSEN - De landelijke Natuur-werkdag van Landschapsbeheer Nederland heeft veel belangstel-ling getrokken. Een van de vele locaties was de Kindertuin Val-kenstijn in Assen-Oost. Van tien tot twee uur waren veel kinderen bezig met het maken van vogel-huisjes, het smelten van vet voor vogelvoerpotjes en het winter-klaar maken van schooltuinen.
 
De vrijwilligers van de Kindertuin waren verrast door de enorme belangstelling. Dit laat zien dat de kindertuin in de afgelopen vier jaar van grote betekenis is geworden voor bewoners. Er wordt daar op de Kindertuin in lente, zomer en najaar nuttig natuuronderwijs gegeven. Hoe dat gebeurt  wordt door vrijwilligers en scholen samen overlegd. Wie zich betrokken voelt of betrokken wil raken, kan daar over meepraten op een open bestuursvergadering over ‘onze toekomst die groeit op de Kindertuin’.
De vergadering vindt plaats op 14 november op het adres Anreperstraat 114a, Assen em begint om half acht.

 

Wijken - Assen-Oost 27 oktober 2013

Aan het werk op Kindertuin Valkenstijn in kader jaarlijkse Natuurwerkdag
ASSEN - Op het landgoed Valkenstijn in Assen Oost wordt op 2 november gewerkt aan het opknappen van de Kindertuin, in het kader van  de jaarlijkse Natuurwerkdag die op ruim 30 locaties in Drenthe wordt gehouden.
Deze dag is uitgegroeid tot een opvallend en drukbezocht evenement in heel Nederland. Landschapsbeheer Drenthe wil hiermee de Drentse inwoners, jong en oud, aanmoedigen om hun handen uit de mouwen te steken in het landschap. Zo wordt samen onze natuurrijke omgeving onderhouden.
Dit jaar is het thema ‘Vrijwilligers broodnodig’. Zonder vrijwilligers is het namelijk een stuk lastiger het Drentse landschap te onderhouden.
Door middel van de Natuurwerkdag wil men de inwoners laten ervaren hoe plezierig het is om een dag bezig te zijn in de natuur en tegelijkertijd de eigen leefomgeving te onderhouden. Zo kan men bomen snoeien, riet verwijderen en poelen schoonmaken.
-----------------------------------------------------------------------------
De activiteiten beginnen om 10 uur en eindigen om ongeveer om 14.00 uur. De kinderen worden van 11 tot 12 uur  begeleid met een groene activiteit.
Meer informatie en andere locaties zijn te vinden op
www.natuurwerkdag.nl.

 

Wijken - Assen-Oost 11 september 2013

Zaterdag weer Wijkfeest in Assen-Oost met grotere kramenmarkt dan ooit
ASSEN - Voor de zevende keer is het traditioneel op de tweede zaterdag van september in Vredeveld feest. Dit jaar is het thema 'Assen-Oost onderneemt'.
Opnieuw is er veel te beleven. Zo zal in de Vijverhof doorlopend een 3D film te zien zijn over de toekomst van het zorgcentrum dat momenteel verbouwd wordt
.
Verder  zullen er activiteiten op het gebied van muziek, dans en sport plaatsvinden. En natuurlijk is er de markt, met dit jaar een record aantal kramen. Daar wordt echt zichtbaar hoe ondernemend men in deze wijk is. De Mercurius Showband  zorgt hier voor de muzikale omlijsting.
Gedurende de dag zullen er optredens zijn van onder andere Jack and the Walkers, het Trianthakoor en Bunch of Twolips. Aantrekkelijk is dat er elk uur prijzen vallen  te winnen bij het Rad van Avontuur.
De kinderen die wat energie kwijt willen kunnen dat op het spring-kussen en bij de Sportbus doen.Op verschillende plekken in de wijk is het weer Open Huis. Men kan  binnen wandelen in kindertuin Valkenstijn, een kijkje nemen bij de Buurtmoestuin en de gezondheid testen in de sportschool en koopjes vinden op de vlooienmarkt in Boerderij De Brinkstal op het terrein van Vanboeijen. Ook  de beide kerken De Open Hof en de Adventskerk zijn te bezoeken.
Het Assen-Oost wijkfeest wordt om 11 uur geopend door wethouder Alex Langius.

 

Wijken - Assen-Oost 5 september 2013

Wethouder zette de beuk in oude politiebureau dat plaats maakt voor AFBRAAKnieuwe MFA
ASSEN
Wethouder Maurice Hoogeveen zette woensdag professioneel de beuk in het oude politiebureau aan de Tuinstraat in Assen-Oost. Alles verliep naar wens, wat mede te danken was aan de hulp van een groot aantal prachtig uitgedorste hulpslopers dat hij tot zijn beschikking had.
Het heeft wel even geduurd voordat deze daad kon worden gepleegd, want er is nogal  wat tijd verloren gegaan met het voor elkaar krijgen van de financiering van de nieuwe MFA die hier moet verrijzen en  de scholen de Regenboog, de Vredeveldschool en de Valkenhorst als hoofdgebruikers krijgt.
Alles verliep naar wens, niet in het  minst door de steun die de wethouder kreeg van  een handje bij helpen. Een groot aantal in kleurige kledij gestoken hulpslopers in miniformaat kreeg.
Naast de scholen is er ook plaats voor het centrum Jeugd & Gezin, kinderopvang en het peuterspeelwerk.
De MFA  kan als alles goed verfloopt in de loop van 2015 in gebruik worden genomen.             Bijdrage Bert Jippes

Helpers bij de afbraak

Wijken - Assen-Oost 3 september 2013

Oude politiebureau Tuinstraat gaat tegen de grond en maakt plaats voor MFA Assen-Oost

ASSEN - Op de locatie van het oude politiebureau aan de Tuinstraat wordt vandaag (woensdag) een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie Assen-Oost.
Hiervoor moet eerst het oude bureau worden gesloopt en daar gaan leerlingen van de scholen de Regenboog, de Vredeveldschool en de Valkenhorst een handje bij helpen. Zij krijgen daarbij steun van onderwijswethouder Maurice Hoogeveen.

Naast De Regenboog en de Vredeveldschool nemen ook het centrum Jeugd & Gezin, kinderopvang en peuterspeelwerk hun intrek in de MFA.
De Valkenhorst gaat gebruik maken van het wissellokaal en de gezamenlijke ruimtes. In het gebouw komt ook een gymzaal. De verwachting is dat de toekomstige bewoners eind 2015 de MFA in gebruik kunnen nemen.

*

 

Laatste nieuws