zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Algemeen 4 oktober 2016
Ruim 50 organisaties ondertekenen Drentse Energiedeal: ‘Expeditie Energieneutraal Wonen 2040’.
 
ASSENRuim 50 organisaties ondertekenen Drentse Dealop 7 oktober verschillende partijen, zoals woningbouwcorporaties, overheden, markt-partijen, vertegenwoordigers van Drentse inwoners en kennisinstellingen, de Drentse Energiedeal: ‘Expeditie Energieneutraal Wonen 2040’.
Met deze deal verklaren alle
partijen flinke stappen te willen zetten naar het energieneutraal maken van de Drentse woningen. Drenthe kent veel projectinitiatieven op het gebied van Energieneutraal Wonen. Om deze projectinitiatieven met elkaar te delen, samen te werken of elkaar te versterken is deze unieke Drentse Energie-deal ontstaan. Naast de ondertekening is er een informatiemarkt.
De opening geschedt door gedeputeerde Tjisse Stelpstra,  Gastspreker is de heer Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer.
======================
De bijeenkomst vindt plaats  op
Datum: vrijdag 7 oktober 
Locatie: Provinciehuis Assen, 
Wijken - Algemeen 31 juli 2015

Ruim baan voor de fietser De Fiets moet weer bezit kunnen nemen van leger wordende binnenstad

ASSEN – ‘Geef de fiets ruim baan’ is het motto waarmee we de aandacht willen vestigen op een bijdrage aan de fietsvriendelijkheid die Assen moet uitstralen. Dat het predicaat ‘Fietsstad’ niet (meer) van toepasssing mag zijn is in een voorgaand commentaar duidelijk gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet weer veroverd kan worden. Dat past namelijk heel goed bij de hoofdstad van een gewest dat zich graag Fietsprovincie noemt.

Wat ik in mijn vorige artikel niet aan de orde heb gesteld was mijn verwondering over het feit dat het massa-evenement dat de Drentse Rijwielvierdaagse (oude spelling) ooit was, nooit  bezit heeft genomen van de binnenstad. Hoewel dat met gemak had gekund is Assen nooit het Apeldoorn van de Vierdaagse geworden.

In de dikke veertig jaar dat ik hier woon heb ik in de stad nooit iets van een fietsfeest beleefd. Waarom niet. Daar zou best eens een grondig onderzoek naar kunnen worden ingesteld. Als ik zelf mijn gedachte daarover even mag loslaten: ik denk dat het evenement in Diever is opgesloten geweest en niet de kans heeft gekregen boven een heersend benauwd dorpsklimaat uit te stijgen. Er is een grote kans om tot een nationaal aansprekend evenement te komen gemist en het lijkt een bovenmenselijke taak om daar nog wat aan te doen.

Maar men kan nooit weten. We kunnen best eens proberen van Assen een aansprekende fietsstad te maken en dan beginnen we met het weer openstellen van de binnenstad voor de fiets. Zo’n vijftien jaar geleden werd verordend dat niet alleen de auto aan de ketting werd gelegd, maar ook dat de fiets een spaak in het wiel gestoken werd. Geen gefiets meer in winkelstraten als de Kruisstraat, Marktstraat en Oudestraat.
Dat mag, omdat men in de veronderstelling leefde dat het steeds drukker zou worden vanwege de groei van de stad, een redelijke gedachte heten, de tijd heeft deze achterhaald. In plaats van groei is de teruggang ingezet. Het aantal winkels wordt onstuitbaar kleiner en het winkelend publiek loopt sterk terug.
Het gevolg is dat de genoemde straten een steeds legere aanblik bieden. Maar als een patroeierende B.O.A een fietsende burger tegenkomt, dan aarzelt hij/zij niet een bon uit te schrijven.

Uit de tijd!
Het heeft beslist geen nut meer het fietsen te verbieden. Er is ruimte genoeg voor een gedeeld gebruik en dat zal met wederzijd begrip geen problemen opleren. Het wordt de fietsende burger (zeker de senior) alleen maar gemakkelijker gemaakt.

Wie niet wil geloven dat de straten dit niet aankunnen moet maar eens naar de stad Groningen gaan.
Mijn eega en ik maken al jaren met regelmaat een uitstapje naar ‘Stad’. Met de bus naar het station en vandaar over de brug langs het Museum en dan in rechte lijn naar de Markt. Daardoor komen we door De Folkingestraat. Die is een weinig breder dan de Singelpassage en veel drukker. En deze krappe aan beide kanten onafgebroken met winkels bezette straat wordt zowel door voetgangers als fietsers gebruikt. Zonder problemen, is onze ervaring.

En als we dan naar onze eigen ruime winkelstraten kijken kunnen we niet nalaten te denken: waarom kan in Groningen wel wat in Assen (ruim drie keer kleiner) niet kan?

Zou het komen omdat Groningen zich nu al enige tijd FIETSSTAD GRONINGEN noemt en daar ook goede reclame mee maakt?! En Groningen noemt zich niet eens FietsProvincie.

Ik durf het haast niet te schrijven, maar hebben we hier niet al een slag verloren?

Maar het is nog niet te laat om Assen fietsvriendelijk(er) te laten zijn. Dar komt dan goed uit, want het destraseuze parkeerbeleid zal steeds meer bewoners tot meer gebruik van de fiets dwingen.

 

Jan Hof

 

 

Wijken - Algemeen 6 maart 2015

Er zit weer beweging in het AsserJournaal


ASSEN –
Er zit weer beweging  het AsserJournaal. Vandaag zijn daar de eerste tekenen van kenbaar met de publicatie van een artikel op het ‘Politiek Podium ‘dat de aandacht vestigt op de niet zo florissante situatie waar in de Asser binnenstad verkeert.

Er is enige behoefte geweest even wat afstand te nemen van het journalistieke werk/  Dat gebeurd uitgerekend in een tijde die zich daar echter niet voor leende, maar het moest even.

Waar heb ik het over?

DE Hofstede. Verbijsterend.

k heb het over de zeer droeve toestand rond De Hofstede, die mij verbijsterd heeft. Inderdaad, verbijsterd. 
Ik had er met vliegende vaandels en slaande trom op af willen stormen maar achtte heet beter toch even te wachten. Waarom?
Omdat ik vrijwel van het begin af bij deze Hofstede beetroken ben geweest en er aan heb  mogen meewerken deze stichting van de grond ter krijgen en tot ontwikkeling te brengen.
De  raadsvergadering van donderdagavond waarin uitvoerig (en met veel empathie mocht ik aanhoren) over de problematiek werd gedebatteerd , heeft mij doen besluiten uit denkast te komen en het onderwerp bij de kop te nemen. Dat gebeurt heel binnenkort en ik waarschuw de lezer en elke direct betrokkenen al vast,  dat de kop en de inhouod van het artikel niet mals zal zijn.

Ik verklap  deze al vast:
’Onbekwaam bestuur heeft De Hofstede naar het einde gebracht!’

Dan weet de lezer wat er uit  de pen zal vloeien. In elk geval geen vrolijk veerhaal.


Jan Hof

Wijken - Algemeen 9 december 2014
Mijn Buurt Assen kleedt wijken met 70 versierde kerstbomen aan
ASSEN – Met de Kerst in zicht heeft Mijn Buurt Assen de eerste van zo’n 70 kerstbomen geplaatst en aan het eind van de week zullen alle staan.
Met de actie ‘Een kerstboom voor je buurt’ konden bewoners een kerstboom met verlichting en versiering aanvragen. Daarbij hadden zij ook de kans een cadeaubon te winnen ter waarde van € 50 voor het organiseren van een buurtactiviteit.
Mijn Buurt heeft aanvragen binnen gekregen met heel creatieve en bijzondere ideeën voor buurtactiviteiten.
De kerstbomen worden in verschillende wijken van de stad geplaatst. De bewoners krijgen een kerstballenpakket en kunnen hiermee gezamenlijk de boom versieren.
Tot de buurtactiviteiten behoren het samen oliebollen en kniepertjes bakken.
Anderen plaatsen een bankje bij de boom met een hapje en een drankje er bij.
Of een vuurkorf met glühwein en warme chocomel, en een winterbarbecue, en willen marshmallows roosteren.
Er kan tijdens de laatste dagen van dit jaar een hoop gezelligheid in de wijken worden verwacht.
Dankzij ‘Mijn Buurt Assen’ dat zich hiermee op een uitstekende wijze aan de buurt- en wijkbewoners presenteert.
Wijken - Algemeen 17 oktober 2013

Kunstproject ‘Jong en oud in de Wijk’ krijgt vervolg .

ASSEN - Het kunstproject ‘Jong en oud in de wijk’ dat namens Stichting Welzo wordt verzorgd door beeldend kunstenaar David van der Meer, wordt voortgezet.
Tijdens workshops maken jongeren van diverse scholen en senioren samen kunst. In de komende workshops maken ze schilderijen. Dit doen ze aan de hand van een collage-techniek.
Wie  55+ is en het leuk vindt om deel te nemen aan het project kan zich aanmelden voor een workshop. De deelname is gratis!
De workshops worden gehouden op 28, 29 en 30 oktober en 1 november van 9.30 tot 11.30 uur in de Kloosterhof aan de Brink.
Het kunstproject ‘Jong en oud in de wijk’ wordt mede mogelijk gemaakt door Gekleurd Grijs en Stichting id.

Wijken - Algemeen 26 september 2012

Website ‘Mijn Buurt Assen’ moet saamhorigheid in buur-ten en wijken en samenwer-king met de gemeente Els Dost, Yvonne Baas en Albert Smitbevorderen
ASSEN – Wethouder Wijk-beleid Albert Smit en Ac-tiumdirecteur Elles Dost hebben dinsdagmiddag samen met mevrouw Yvon-ne Baas uit Peelo de web-site ‘Mijn Buurt Assen’ on-line gezet. Dat gebeurde  in de kleine zaal van De Nieuwe Kolk tijdens een bijeenkomst over buurtgericht wer-ken, dat onder de naam ’Mijn Buurt Assen’ werd gelanceerd. Het gaat hierbij om samenwerking in de wijken tussen bewoners, gemeente, Actium en andere professionals ten bate van een leefbaar Assen.

Op de nieuwe website kunnen de bewoners informatie delen en vinden over activiteiten en dienstverlening in de diverse buurten. Ook kunnen zij via de site ideeën indienen en uitwisselen voor het organiseren van activiteiten.
De totstandkoming van Mijn Buurt Assen past bij het streven van Actium en de gemeente om de leefbaarheid in de wijken te versterken. Zo willen beide organisaties Mijn Buurt Assen laten uitgroeien tot een platform waar ideeën en vraag en aanbod bij elkaar komen.
Bij de gesprekken over het nieuwe beleid voor Zorg en Welzijn, die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden, gaven veel inwoners aan een centraal loket te missen met informatie over activiteiten en het aanbod aan dienstverlening in hun buurt. Met Mijn Buurt Assen willen Actium en de gemeente hierin voorzien.
Het Asser initiatief is niet enig in zijn soort. Er zijn al gemeenten die op soortgelijke wijze proberen de saamhorigheid in wijken en buurten te vergroten en de inventiviteit van de burgers meer te integreren in het gemeentelijk beleid.
Een van die gemeenten is Amsterdam waar al vier jaar met meer en minder succes in elf deelgemeenten (elk met een inwonertal als dat van Assen) wordt gewerkt om onder elkaar en met de deelraden tot vruchtbare samenwerking  op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied te komen.
Mevrouw Hettie, Politiek Programmamanager WCultuurpsycholoog Jos van der Lansijkaanpak Amsterdam, was samen met de cultuurpsycholoog Jos van der Lans naar Assen ge-komen om met kennis van zaken en betrokkenheid daar wat over te vertellen.
Er is inmiddels ruim vier mil-joen euro uitgegeven en er zijn wel resultaten geboekt, maar tot het gewenste resultaat is het om diverse redenen nog niet gekomen. Er is echter veel expertise opedaan en daar kan men mee verder gaan. 
De heer Van der Lans schetste voor de vertegenwoordigers uit de Asser wijken en instellingen alsmede ambtenaren welke vlucht de bureaucratie na de jaren zeventig op het gebied van cultuur, zorg en welzijn heeft genomen.
Met het geven van vertrouwen aan hun inventiviteit kunnen de burgers een belangrijke bijdrage aan een betere verstan-dhouding tussen overheid en inwoners in wijken en buurten leveren.
De bijeenkomst werd soepel en zakelijk geleid door de heer Hans Achterverg, voormalig voorzitter van de Stichting De Kolk, die het ‘oude’ theater beheerde.
Opvallend was de schaarse aanwezigheid van de leden van de Asser raad, die zich de laatste tijd zeer druk heeft gemaakt over de veranderingen op het gebied van Zog en Welzijn.
Van de 33 leden mocht het AsserJournaal er slechts zes opmerken: Tilla Franken van het CDA, Harmke Vlieg (Chris-tenUnie), Egbert Prent en Kees Boonzaaijer van Plop, Hans Marskamp van GroenLinks en de PvdA vertegenwoordigers Luc Rengers en Job Wolters.
Ook wethouder Sociale Zaken Jaap Kuin bevond zich tussen de gasten.

Foto's  Ineke Heijting

Wijken - Algemeen 20 september 2012

Rommelmarkt  en garage-sale in het Noorderpark
ASSEN -
In het kader van de ‘Nationale Burendag’ op zaterdag 22 september wordt in het Noorderpark ook nu  weer een rommelmarkt en garagesale georganiseerd.
Een groot aantal bewoners gaan hun tweedehands spullen vanaf hun eigen oprit of tuinpad en ook bij wijkcentrum De Componist aan de Paganinilaan verkopen. De garagesale en rommelmarkt wordt georganiseerd door het Bewonersoverleg Noorderpark (BON).

Een lijst met deelnemende adressen staat

op www.wijkcentrumdecomponist.
_________________________________________________


Geen rommelroute meer in Marsdijk maar wel burgermarkt tussen Diamantstoep en Opaalstoep

ASSEN -  Ook bewoners van de Diamantstoep en Opaalstoep in Marsdijk gaan proberen hun overbodige spullen te verkopen. Zij doen dat op zaterdag 29 september van onder hun carports, hun garages en vanuit hun tuinen.
Voorgaande jaren was er een gezamenlijke rommelroute in Marsdijk maar deze gaat dit jaar niet door. Vandaar dat diverse bewoners tot dit gezamenlijke initiatief zijn gekomen.
Tussen de Diamantstoep en de  Opaalstoep ligt een doodlopend straatje waaraan de garages en carports gelegen zijn.
_________________________
Bezoekers kunnen daar terecht  van 11.00 tot 16.00 uur.

 

Wijken - Algemeen 24 november 2011

In februari al boeken te lenen. Beroep
op burger lid of sponsor te worden
Stichting Leencafé start al-ternatieve Biebs in Peelo en  Assen Oost maar krijgt geen financiële steun van de stad  

ASSEN –
Hoewel de initiatiefnemers geen financiële steun van de gemeente krijgen hoeven de wijkbewoners van Peelo en Assen-Oost maar een maand zonder bibliotheek te zitten. Van februari 2012 af starten in deze wijken de Leencafé’s.
In Peelo is dat in ‘t Markehuus en in Assen-Oost waarschijnlijk in het speeltuingebouw De Poort aan de Pelikaanstraat. Men heeft echter wel een tegenslag moeten verwerken.

Deze twee verenigingen stellen ruimte beschikbaar voor boekenkasten. Assenaren kunnen hier boeken en speelgoed lenen, een kopje koffie drinken of activiteiten bijwonen zoals voorleesuurtjes, kindertheater, boekenclubs, taalcursussen en workshops. Dit kan door lid te worden van of wijkvereniging Peeler-Marke of van speeltuinvereniging De Poort.
Wie boeken in de boekenkast heeft staan en deze niet meer leest of de  zolder opruimt waar nog veel boeken in dozen  staan en die overbodig vindt  kan daar nu gemakkelijk van afkomen door ze aan het Leencafé af te staan.
Ze kunnen ingeleverd worden bij :
• Wijkgebouw ’t Markehuus aan de Scharmbarg 35 in Peelo
• Wijkgebouw De Dissel aan de Kleuvenstee 2-4 in Marsdijk
• Wijkgebouw De Componist aan de Paganinilaan 15 in Noorderpark
• Christelijke Jenaplan Basisschool De Regenboog aan de Lisdoddestraat 2 in Assen-Oost
Gaat het om een grote hoeveelheid, dan kunnen de boeken ook worden opgehaald.. Ze worden daarna gesorteerd, gekaft en gelabeld door vrijwilligers.
De organisatie van het Leencafé bestaat uit een stichtingsbestuur van vijf personen en een groep van ruim 20 vrijwilligers.
De bestuurders ervaren het als een grote teleurstelling dat van de zijde van het stadsbestuur geen financiële steun wordt verkregen voor het op peil brengen van de accommodaties.
De stichting werkt samen met de instellingen in de wijken zoals de wijkverenigingen, scholen, kinderopvang en natuurlijk de bibliotheek.
De inventaris uit de huidige wijkfilialen en het oudere deel van de bestaande collectie mag worden overgenomen.
Door het ontbreken van financiële steun van de gemeente lukt het niet de huidige locaties van de bieb over te nemen. Daarom wordt er klein gestart en eerst het concept verder uitgebreid. Wellicht kan men dan in de toekomst wel grotere lokaties huren.
Naast het inleveren van boeken kunen burgers het initiatief  ook steunen door sponsor of donateur te worden. Voor 10 euro per jaar doneert u een boek aan het Leencafé. Van de opbrengsten kunnen er nieuwe boeken worden gekocht.
_____________________________
Wie mee wil meedoen en vrijwilliger of lid worden kan dat kenbaar maken via leencafe@gmail.com.
Het project is te volgen via twitter, hyves, facebook en LinkedIn.


 

Wijken - Algemeen 16 september 2011

Florijnas, praten over toekomst Assen
Informatie en discussie voor en met bewoners over Stads
boulevard en Stationsgebied
ASSEN – Hoe gaan de Stadsboulevard en de gekozen variant voor het Stationsgebied er in de naaste toekomst uit zien? In grote lijnen staan de plannen voor de Florijnas, waar zij een belangrijke (en kostbare) rol in spelen, op papier maar er moet ook nog veel worden ingevuld en daar kunnen de bewoners  en belanghebbenden hun zegje over doen.
Er worden daarom volgende week maandag en woensdag in het stadhuis bijeenkomsten georganiseerd waar men wordt geïnfor-meerd over de Stadsboulevard Zuid en Midden, vanaf de zuidkant tot aan de Rolderhoofdweg en over de korte autotunnel in het Stationsgebied.
Na de presentaties wordt de belangstellenden gevraagd hun stem te laten horen over diverse aandachtspunten op het traject van de Stadsboulevard.
In juli heeft de raad gevraagd om in december te komen met een totaalvisie op de stadsboulevard van zuid naar noord, waarbij ook de gevolgen van ontwikkelingen in de projecten Stationsgebied en Havenkwartier in kaart zijn gebracht.
In de tweede week van oktober volgen informatieavonden over het noordelijk deel van de Stadsboulevard, in combinatie met het Havenkwartier.
__________________________________________________
De bijeenkomsten in het Stadhuis beginnen beide avonden om half acht en uren tot half tien
,
 

 

 

Wijken - Algemeen 15 december 2010

Gemeente en wooncorpora-ties gaan gezamenlijk gebiedsgericht werken


ASSEN
- De gemeente en de woningcorporaties Actium en Woonconcept gaan samen vorm geven aan Gebiedsgericht Werken in Assen. De partijen hebben daartoe woensdag een overeenkomst ondertekend. Het betekent dat de drie partijen samen met bewoners aan de slag gaan om de fysieke en sociale leefbaarheid in de directe woonomgeving te verbeteren.
Bewoners krijgen daarbij meer invloed en verantwoor-delijkheid dan tot nu toe het geval is geweest.  

De gemeente is al enige tijd bezig met het ombuigen van Wijkgericht werken in Gebiedsgericht Werken en dat blijkt succesvol.

De gemeente en Actium werkten al geruime tijd samen op dit gebied en woningcorporatie Woonconcept had te kennen gegeven daar graag bij aan te sluiten.
De samenwerking betekent dat de partijen hun activiteiten en budgetten gebundeld in gaan zetten.

Van 2011 af wordt uitvoering gegeven aan de samenwerking in de hele stad in alle gebieden waar het nodig is.
Er kan nu worden gewerkt vanuit één visie aan de verbetering van woningen, voorzieningen en op openbaar gebied (sociale samenhang en maatschap-pelijke participatie). Door de bewoners actief te betrekken bij wat in hun buurt gebeurt, denken de partners in staat te zijn samen met bewoners de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

De komende maanden wordt vooral gekeken hoe initiatiefkracht en participatie van bewoners verder vorm kan worden gegeven.
De woningcorporatie Omnia en Woonzorg Nederland zullen mogelijk ook aansluiten.
Tevens worden afspraken gemaakt met verbonden partijen zoals de politie en het maatschappelijk werk.

De begroting voor de samenwerking bedraagt

800.000, waarvan de gemeente de helft voor haar rekening neemt.

  

Laatste nieuws