zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Noorderpark 10 november 2014

Bewoners Noorderpark kunnen gratis verlichte Kerstboom in hun buurt laten plaatsen
ASSEN - Het team van het Bewonersoverleg Noorderpark organiseert ook dit jaar de Kerstbomenactie. Wie ook een mooie gratis kerstboom in de buurt geplaatst wil zien kan een boom aanvragen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. De boom wordt professioneel geplaatst, en is voorzien van zuinige LED-verlichting.
De boom wordt ná 5 december geplaatst en vóór 31 december weer opgehaald.
Als er bewoners zijn die een leuke activiteit rondom de boom willen organiseren, dan wordt daar door de werkgroep eventueel ook financieel aan meegewerkt.
-----------------------------------------------------------Aanvragen van de boom bij:
via mail:
jhjanssen10@kpnplanet.nl
of telefonisch bij Gea Smith 06 – 511 02 738.
Bij de aanvraag ook opgeven: naam en telefoonnummer van de contactpersoon  en een naam/adres voor levering van de stroom.

 *

 

Wijken - Noorderpark 24 februari 2014

Politiek Forum met plaatselijke partijen voor bewoners van Noorderpark

ASSEN - Het Bewonersoverleg Noorderpark gaat aandacht besteden aan de snel naderbij komen de raadsverkiezingen.
Dat gebeurt in de vorm van een Politiek Forum, waarvoor de Asser politieke partijen zijn uitgenodigd om de inwoners van de wijk  te laten horen hoe men over bepaalde zaken met betrekking tot leefbaarheid in de wijk denkt.
Het gaat hierbij om  participatie, jeugd en jongeren, ouderen, wijkwerk en sociale veiligheid.
Daarnaast kunnen inwoners van de wijk natuurlijk ook andere onderwerpen aandragen waar men graag de mening van de diverse politieke partijen over wil horen. Ook zal de politiek onderwerpen kunnen aankaarten, waarover men de mening van de bewoners wil horen.
De leiding is in handen van de heer Eric van Oosterhout. Burgemeester van AA en Hunze
---------------------------------------------------
Het. Politiek Forum vindt plaats op 10 maart  en begint om 19.30 uur
Plaats: De Componist aan de PaganinilaanWijken - Noorderpark 21 februari 2014

Wijk-wethouder onthult kleurrijke zuil die toegang tot Noorderpark markeert
Onthulling Zuil NoorderparkASSEN -  Wijkwethouder Ankie Beenen heeft don-derdagmiddag een van de vier zuilen, bestemd voor het Noorderpark, onthuld. Dat deed zij samen met kunstenaar Robert Anthoniode op de kruising van de Diepenbrocklaan en het Peeloerespad aam de Smetanalaan.
De zuil, die een ijsvogel voorstelt, is een van de vier kunstwerken, die de toegang tot het Noorderpark markeren.
Op de bijeenkomst waren behalve bestuursleden van het Bewonersoverleg ook wijkregisseur Gea Smith, raadslid-bewoner Luc Rengers en enige vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.
Het Bewoners Overleg Noorderpark vond enige jaren geleden (2009) dat de mensen die in het Noorderpark wonen ook moesten weten hoe groot de woonwijk  eigenlijk wel is.
De idee werd toen gelanceerd om een kunstwerk te plaatsen op de vier  hoeken van het Noorderpark en tevens een bank te plaatsen. In eerste instantie waren de zuilen voorzien van de kleuren rood, geel, groen en blauw en er werden  posters met daarop afbeeldingen van door kinderen van basisscholen uit de wijk gemaakte tekeningen Onthulling door wethouder en kunstenaaren enkele foto's, geschoten door Yolanda Visser.
Helaas werden deze enige keren door vandalisme getroffen en werd beslo-ten de werken zo veel mogelijk  ‘hufterproef’ te maken.
 
Ook vond men het noodzakelijk dat er een naam op kwam, opdat men kon zien in het Noorderpark te zijn. Daar zouden bewerkte metalen platen voor worden gebruik vervaardigd door Plan Support. Graffit-tikunstenaar Robert Anthonio zou zorgen voor prachtige afbeeldingen van vogels, die voor wat iedereen hoopt lange tijd ongeschonden en zichtbaar zullen blijven.
Wethouder Beenen prees het initiatief en de vindingrijkheid, die door alle betrokkenen waren getoond en feliciteerde hen met het resultaat, dat geslaagd en bijzonder mag heten.
Na afloop van de officiële bijeenkomst buiten trok iedereen naar de vlakbij gelegen flat6 van Promenscare, waar een hartelijke ontvangst werd genoten.

Bijdrage Ineke Heijting

*

 

Wijken - Noorderpark 16 februari 2014
Wijkwethouder A. Beenen onthult  ‘welkomkunst’ in Ankie Beenenhet Noorderpark
ASSEN - Met inzet van velen en dankzij de zachte winter zijn de vier zuilen die het Noorderpark markeren, gereed. Graffitikunstenaar Robert Antonio heeft op initiatief van het Bewonersoverleg de wijk voorzien van verrassende kunst elementen
.
Een ijsvogel, pinguïn, koi-karper en struisvogel verwelkomen de mensen die  het Noorderpark inrijden. Medewerkers van Plan Support hebben de zuilen voorzien van mooie naamplaten.
Deze ‘her-onthulling’ geschiedt door wijkwethouder mevrouw Ankie Beenen op donderdag  20 februari om half twee bij de ‘IJsvogel’ zuil aan de Smetanalaan tegenver de Diepenbrocklaan.
Na de plechtigheid is er een samenzijn in de Smetanaflat van PromensCare.
Daar kan men onder het genot van een hapje en drankje even bijpraten en tevens kennis gaan maken met de bewoners van de fraaie flat.
Wijken - Noorderpark 16 december 2013

Goed georganiseerde Muzi-kale Kerstmarkt in de Com-ponist deed naam meer dan Pianisteeer aan
ASSEN - Met medewerking van het Bewonersoverleg Noorderpark 
werd in het wijkcentrum De Componist een ‘Muzikale Kerstmarkt’ gehouden. De markt werd om twee uur geopend door wethouder Ankie Been met een wandeling langs de kramen tijdens welke zij met veel aanwezigen een praatje maakte.

Zij had duidelijk interesse in de te koop aangeboden artikelen en sprak haar waardering uit voor de grote mate van creativiteit die er door de standhouders aan de dag was gelegd.
Er was veel keuze: prachtige kerstkaarten, kerstkran-sen, haakwerk, kaarsen, keramiek, brocante en retro speelgoed, houten speelgoed, poppen, kralen, zeepjes, sieraden en kerstknuffels. Ook waren er naast veel andere activiteiten demonstraties vork en stok breien.
De Kerstman en de in zijn gezelschap mee gereisde Kersvrouw waren gekomen om de markt extra glans te geven. Bovendien waren zij zeer willig zich met kinderen te laten fotografeMuzikale kersmarkt in de Componistren. De foto’s werden ter plekke uitgeprint. Voor de kinderen was er van alles te doen, zoals kerst-stukjes maken, of de aanwezige kerstboom versieren met zelf gemaakte  versierselen. Ze konden ook gips-ornamenten schilderen en  werken met foam en klei.
De titel ‘Muzikale Kerstmarkt’ voor het feest werd meer dan waargemaakt door de aanwezigheid van een indrukwekkend aantal muziekgroepen van diverse aard.
De muzikale bijdragen werden geleverd door Djembé-groep, de Armeense pianiste Gayane Kostandian, het GGZ koor Enjoy, het gemengd koor de Roetloosingers, de 15-jarige coming star Jaimy Smith, het parochiekoor Enchanté en de opvallende Big Band Biggle Baggle.
Naast het grootse muziekmenu was er ook gezorgd voor een zeer gevarieerd aanbod voor de inwendige mens.
Alleen de opsomming al doet de tanden wateren: warme chocolademelk en glühwein, Antilliaanse en Molukse hapjes en, Hollandse specialiteiten, waaronder natuurlijk de alom gewaardeerde snert waren niet vergeten.
Er kwam terecht heel veel volk af op dit door veel vrijwilligers mogelijk gemaakte zeer geslaagde evenement.
 
Bijdrage Ineke Heijting 

Wijken - Noorderpark 22 maart 2013

Bewonersoverleg Noorder-park heeft in Jan Middelbos nieuwe voorzitter

ASSEN – Het bewonersoverleg Noorderpark heeft in Jan Middelbos een nieuwe voorzitter als opvolger van Trea Moes. Zij heeft er voor gekozen een studie te volgen waardoor zij geen tijd meer heeft de voorzittershamer te hanteren. 
Zij blijft wel beschikbaar als buurtcontactpersoon.
Haar opvolger heeft inmiddels zijn eerste overleg als voorzitter met verve doorstaan. Hij is geen onbekende binnen het BO want als lid draait hij al heel wat jaren mee en kent het BO en de wijk Noorderpark goed.

Het BO-team heeft laten weten nieuwe vrijwilligers goed te kunnen gebruiken.
Zo is men op zoek naar iemand die het secretariaat wil bezetten en naar leden die willen meedenken en –werken om van de wijk een goede leefomgeving te maken.
_____________________________________________
Wie daar voor voelt kan contact opnemen met Gea Smith, opbouwwerker van Noorderpark. (06-51102738 of e-mail: bonoorderpark@gmail.com

 

 

Wijken - Noorderpark 29 augustus 2012
Buurt- en Belangenvereni-ging Noorderpark gaat nieuw seizoen met veel activiteiten in
ASSEN - In de maand september start de Buurtvereniging het Noorderpark haar winteractiviteiten weer op. Zo is er om de veertien dagen een bingo voor leden en niet- leden en ook om de veertien dagen een klaverjasavond voor leden.
Elke woensdagmorgen is de Bewegingsgroep actief in de Componist. De biljartclub laat elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag de ballen over het groene doek rollen.
Verder zijn er elke week hobbyclubs bezig met hun activiteiten.
Het bestuur is druk  bezig om verder avondvullende programma’s  samen te stellen voor de leden en andere inwoners van de wijk Noorderpark en omstreken.
Verder wordt met de scholen in het Noorderpark gewerkt aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten.
Noorderparkers die interesse hebben voor de verschillende activiteiten of vragen hebben kunnen contact opnemen met mevrouw T. ten Hoor , telefoonnummer 0592-859660.
Wijken - Noorderpark 12 juni 2012

Woensdag Buitenspeeldag voor de jeugd van de Entingestraat en omgeving
ASSEN - Woensdagmiddag wordt in de Entingestraat de nationale straatspeeldag georganiseerd.
Voor de kinderen is er van alles te doen zoals een grote piratenboot springkussen, springkussens voor de kleintjes, en van een suikerspin en de  ranjakoe genieten, touwtrekken, en nog veel meer.
Ouders kunnen met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee praten in de grote tent die er staat. Het feest begint om half twee  en duurt tot half vijf. Iedereen is welkom en het kost niets.

Wijken - Noorderpark 4 september 2011

Groot opgezet, gevarieerd
en  goed georganiseerd WijkfestWethouder Albert  Smit spreekt een woord van welkomival Noorderpark trok veel bezoekers
ASSEN – Assens grootste wijk Noorderpark had  za-terdag van ’s ochtends tien tot aan het middernachtelijk uur een groot Wijkfestival in huis. Er was rond het wijkgebouw De Componist een programma opgezet dat klonk als een klok. Het was gericht op alle leeftijden en bood niet alleen vermaak in verschillende graduaties maar ook informatie over alles wat er in de wijk en rond de Componist te doen is.
Ingeleid door ceremoniemeester Be Wendel begon wethouder Albert Smit  om tien uur zijn door de zon begeleide openings- toespraak, wDe heren Be Wendel en   Albert Smitaarin hij er op wees dat in een wijk met zoveel nationaliteiten (meer dan hon-derd) het oog gericht moet zijn om zoveel mogelijk samen te doen. Voor het festival dat nu is opgezet, is door veel bewo-ners van allerlei afkomst veel samen gedaan en dat was, getuige de grote opzet, goed te merken, zei de wethouder.
Daarna ging hij over tot de openingshandeling die bestond uit het hanteren van het wiel van het opgestelde draaiorgel, dat een krachtig en vrolijk geluid over het feestplein liet Volop feest bij De Componist Op het pleinklinken.  
Samen met de heer Wendel maakte hij een rondje langs de goed verzorgde kramen en werd  naar de zang van het scheepskoor Bij Nacht en  On-tij geluisterd. De talrijk aanwe-zige jeugd nam direct al de toegestane vrijheid om ge-bruik te maken van de vele kinderattracties. Zij konden meedoen aan een ballonnenwedstrijd en een kleurig gezicht laten creëren door een paar clowns. Voor alle leeftijen waren er een Iraakse band,  zang,  dans en een grote modeshow, en een zeskamp vHet Herdenkings kleed van Alberta Blomontoor jeugd  maar ook een voor de volwassenen .
Een echte bezienswaardig-heid was het in  De Compo-nist tentoongestelde in-drukwekkende kleed van 8 bij 8 meter waarop 10.000 rozen, gemaakt van oude  kleding zijn aangebracht
De rozen symboliseren de mensen die ooit zijn omgekomen tijdens de oorlog of bij een ramp. Het prachtige kleed werd vervaardigd  door kunstenares Alberta Blomont, die de Japanse bezetting van Java heeft overleefd.
De organisatie, waarin ook de mensen van de gemeente een belangrijk aandeel hadden, kon toen na het slotoptreden van de groep Asman de balans was opgemaakt, terugzien op een zeer geslaagd Wijkfestival, dat over de duizend bezoe-kers trok.                                            Bijdrage Ineke Heijting

Noorderpark Festival

Noorderpark Festival

 

 

 

 

 Noorderpark Festival

Noorderpak Festival

 

 

 

 

Noorderpark Festival

 

 

 

 

  

 

Wijken - Noorderpark 18 maart 2011

Bijzondere werkgroep aan de slag in speeltuin in kader manifestatie ‘NL Doet’
de verf
ASSEN
– Om tien uur vrijdagochtend en dus keurig op tijd, meldden den burgemeester Sicko Heldoorn, gemeente-sec-retaris Ida Oostmeijer-Oosting , de wethouders Mau-rice Hoogeveen en Albert Smit en directeur Klaas Stol van Actium zich bij de in aanleg zijnde speeltuin aan de Oldegaardestraat.
Daar zouden ze helpen bij het inrichten ervan in het kader van de landelijke manifestatie ‘NL Doet’, die eer wil betonen aan het grote vrijwiligerskorps dat het sociaal-culturele op de been houdt.
Nadat de dame en de heren zich in de voor buitenwerk geschikte kledij hadden gestoken werden de taken verdeeld en kon ieder voor zich aan de vrijwillige taak beginnen.
Daarbij werden ze terzijde gestaan door een groep enthouiaste  bewoners , die ook al eerder aan het werk waren geweest .
Er was genoeg te doen. Er moesten speeltoestellen worden geplaatst, beplanting worden aangebracht en verfklussen worden uitgevoerd. Zo wierp de burgemeester zich op als schilder van spelletjesvakken en dat deed hij tot ieders verrassing met zelf meegebrachte verf.
Hoe snel zaken kunnen worden opgelost werd bewezen toen bleek dat een wipwap, die solitair op het veld dienst had gedaan, bijna uit elkaar viel.
Toevallig was de leverancier van toestellen aanwezig, die  direct actie ondernam en een medewerker op pad stuurde om een nieuwe op te halen.
Het was een gezellige bedoening , waarbij het aan catering niet ontbrak. Er werd door omwonenden gezorgd voor koffie met wat erbij, en toen de werktijd er tegen half een opzat, was het tijd voor een smakelijke lunch, die in goede stemming werd verorberd.
Er moet uiteraard nog het een en ander gebeuren om de speelplek te completeren, maar de kop is er af en  binnen-kort kan de jeugd uit de omgeving zich onbezorgd vermaken in een representatieve speeltuin.

Bijdrage Ineke Heijting 


 

Laatste nieuws