zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Pittelo 16 maart 2015

Grote zwerfvuilactie
in Pittelo in kader van jaarlijkse actie ‘NederlandSchoon’

ASSEN – De organisatie ‘NederlandSchoon’ organiseert elk jaar een landelijke opschoondag. Dit jaar is dat zaterdag 28 maart en daar werken het Wijkforum Pittelo en de scholen in de wijk volop aan mee..
De organisatie hoopt dat zo veel mogelijk vrijwilligers de handen eens flink uit de mouwen willen te steken. Gewapend met grijpers en vuilniszakken gaan ze de wijk een grondige poetsbeurt geven en treden ze op tegen de dagelijkse zorg en ergernis: zwerfafval.
De leerlingen van scholen in Pittelo werken hierop vooruit.
Tijdens de actie van ‘NL Doet’ op vrijdagochtend 20 maart organiseert het Wijkforum Pittelo (BBVP, Stelo) ouders en leerkrachten samen met de basisscholen van kwart over negen tot elf uur een grote opruimactie.
De leerlingen van de Groepen 8 van De Lichtbaak, De Driemaster, De Boei en De Meander doen hier aan mee. Namens NederlandSchoon werd Ria Haan dit jaar uitgeroepen tot ambassadeur van NederlandSchoon voor de provincie Drenthe.
In het kader van de actie van NL Doet komt ook de wijkwethouder van Pittelo, mevrouw Harmke Vlieg, deze ochtend meehelpen.
Het doel van de jaarlijkse zwerfvuilactie is dat leerlingen op een speelse en educatieve manier bewust worden gemaakt van het eigen weggooigedrag en de effecten van zwerfvuil.
Samen verzorgen het Wijkforum en de scholen  voor hulpmiddelen als handschoenen, containers, vuilniszakken en grijpstokken. Vorig jaar is er door de leerlingen 375 kg zwerfvuil opgehaald.

*

      

Wijken - Pittelo 23 februari 2015

Wijkforum Pittelo en Resto VanHarte komen met informatie en debat over wijzigingen in de zorg

ASSEN – Omdat  de gemeente per 1 januari verantwoordelijkheid is voor de uitvoering van de WMO zijn er verschillende wijzigingen in de uitvoering van de zorg.  Een grote wijziging  is de verandering in de huishoudelijke hulp.
Het Wijkforum Pittelo en Resto Van Harte organiseren dinsdagavond 24 februari een bijeenkomst waarop informatie over de veranderingen wordt gegeven. De inwoners krijgen volop de gelegenheid vragen te stellen over dit onderwerp.
De avond begint om 18.00 uur met een diner bij Resto VanHarte en  gedurende de maaltijd zullen verschillende instanties vertellen over wat zij te maken hebben met de wijzigingen in de zorg.
Om 20.00 uur is er een  discussie onder aanvoering van een panel dat bestaat uit wethouder Ruud Wiersema (belast met de WMO), Reinald Lijster (medewerker Inwonersplein) en Arthur Doornebosch (buurtteam medewerker).
Het diner wordt bereid door vrijwilligers van Resto Van Harte en de kosten daarvan zijn  € 7,00 ( voor minima € 4,00). Voor deelname aan het diner, kan men reserveren via e-mail op http://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/assenRestovanharte.nl of tel. 0900– 9003030 ( 50 ct/min).
Alleen  deelnemen aan het  debat is gratis.
---------------------------------------
De bijeenkomst wordt gehouden in de MFA Pittelo (Amstelstraat 14). Aanvang 20 uur.

 

Wijken - Pittelo 11 januari 2015

Wijkforum Pittelo huldigt fotografe Ineke Heijting als Vrijwilliger vanhet Jaar
InekeHeijtingASSEN - Het Wijkforum Pittelo dat de laatste  jaren steeds een ‘Vrijwilliger van het Jaar’ heeft gekozen, heeft dat ook over het afgelopen jaar gedaan. Met deze verkiezing wil men het werk van de vrijwilligers, dat zo  erg belangrijk is voor de activiteiten die in Pittelo  plaatsvinden, extra  benadrukken.
Dit verschilt van het schenken van kopjes koffie in instellingen of op bijeenkomsten tot het besturen van een organisatie.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft het Wijkforum wijkfotografe Ineke Heijting gehuldigd als vrijwilliger van het jaar 2014.
Zij heeft al jaren klaar gestaan om alle gebeurtenissen uit de wijk (en heel Assen) in beeld te brengen. Regelmatig zorgt zij ervoor dat er in de nieuwsbladen en op de internetsites nieuwtjes en foto’s uit Pittelo gepubliceerd worden.
Het Wijkforum vindt dan ook dat Ineke Heijting  Pittelo op een positieve manier in beeld brengt. Daarvoor is het de fotografe zeer dankbaar en hoopt men haar nog jaren lang tegen te komen met haar fototoestel.

 

Wijken - Pittelo 22 december 2014

Kerstmarkt Pittelo groot succes door goede samenwerking en daarom voor herhaling vatbaar
ASSEN - De Kerstmarkt /Brasserie in Pittelo is mede door het redelijke bezoekerstal een succes geweest. Het weer was niet al te best maar dat vormde geen hinderpaal want de activiteiten vonden grotendeels ‘binnenshuis’ plaats. De aanwezigheid van de nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie) speelde daarin een grote rol.

Van belang was ook dat vrijwel alle organisaties en instellingen hun medewerking verleenden  en bij de activiteiten ook hun aandeel  leverden. 
De Kerstmarkt in de sporthal werd door twintig wijkbewoners en tien organisaties bezet. De leerlingen van De Lichtbaak, De Driemaster en Het Piratenschip vierden tussen half zeven en half acht hun kerstfeest in hun eigen lokaal.
De Orange Youth Band en de band Only Fools zorgden voor de muziek die iedereen vrolijk maakte.
In de centrale ruimte van de MFA werd van half zeven af door Resto VanHarte en Alescon iedereen voorzien van een gratis hapje en  dito drankje. De traktatie werd  gefinancierd door de nieuwe wijkorganisatie  Mijn Buurt, die ook al haar aandeel leverde in het beschikbaar stellen van een grote verlichte Kerstboom in de wijk.
De organisatoren hebben een zeer positief gevoel overgehouden aan het evenement en hebben het voornemen om in de komende tijd meer gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.


 

Wijken - Pittelo 12 december 2014

Alle organisaties in Pittelo slaan de handen ineen voor gezamenlijke Kerstmarkt

ASSEN - Voor het eerst in jaren organiseren alle organisaties die activiteiten bederijven in de MFA Pittelo, samen een Kerstmarkt op de avond van donderdag 18 december.
Verantwoordelijk zijn de wijkorganisatie SCW Pittelo, het Wijkforum Pittelo, de BBVP, de basisscholen De Driemaster en De Lichtbaak, Spa, Pinokkio, Resto VanHarte, Alescon, de NAVTC en de WelzO.
De Kerstmarkt wordt  In de Sporthal gehouden. Er staan twintig wijkbewoners en tien organisaties met kramen .
De leerlingen van De Lichtbaak, De Driemaster en Het Piratenschip vieren tussen 18.30 en 19.30 uur hun eigen kerst in hun eigen lokaal.
De bezoekers worden in de periode aussen 18.30 en 20.00 uur door Resto VanHarte en Alescon voorzien van een hapje en een drankje. De organisaties nodigen iedereen daarvoor gaarne uit.
De Orange Youth Band en de band Only Fools verzorgen  muzikale omlijsting aan de avond.
Om iedereen in de  gelegenheid te stellen de Kerstmarkt te bezoeken  kan er als speciale service voor vervoer worden gezorgd,
Daartoe kan men , contact opnemen met WelzO (0592) 34 16 00 of info@welzo-assen.nl.
De Kerstmarkt Pittelo is van zes tot negen uur.

 

Wijken - Pittelo 24 september 2014

Ellen Vogelaar gast aan
tafel bij Resto Van Harte
Goede opkomst bij interessant en nuttig  wijkdebat in MFA Pittelo
wijkbeheerder Michelle Bieleveld, opbouwwerker Cor Rondhout en wijkagent Rahim Sahin.ASSEN – Het wijkdebat dat dinsdagavond in de MFA Pittelo werd gehouden mag in alle opzichten geslaagd worden genoemd. Er was veel belangstelling en alle aangekondigde gasten, met wie kon worden gedebatteerd, waren gekomen. De bijeenkomst begon met een diner van Resto Van Harte, een stichting waarvan oud-minister Ellen Vogelaaar sinds kort voorzitter is  en in Assen eregast was. De stichting organiseert overal in het land  ontmoetingsplekken  waar buurtbewoners met uiteenlopende achtergronden, medewerkers van bedrijven en instellingen, alsmede lokale politici elkaar ontmoeten en van elkaar leren en ideeën opdoen. Een gezamenlijke maaltijd is daarvoor  een goed bindmiddel.
Bewoners hadden tijdens het diner verschillende vragen op papier gezet en deze werden later aan een panel voorgelegd. Dat bestond uit   wijkwethouder Harmke Vlieg, wijkbeheerder Michelle Bieleveld, opbouwwerker Cor Rondhout en wijkagent Rahim Sahin
Ze gingen vooral over de ontwikkeling van het buurtteam, het vervallen van de buslijn door de wijk per 2015 en het belang van goed ouderenvervoer. Ook de overlast van jongeren en het vermoeden van het dealen in drugs werden aan de orde gesteld.
Conclusie: het was een goede zaak dat bewoners, functionarissen en politici met elkaar in deze ambiance van gedachten hebben kunnen wisselen.
Bijeenkomsten  als deze zijn zeker voor herhaling vatbaar.

Bijdrage Ineke Heijting

*

 

Wijken - Pittelo 16 september 2014
Kennismaking bewoners Pittelo met oud-minister Ellen Vogelaar en wijkwethouder Vlieg tijdens Resto Van Harte diner
ASSEN – Wijkwethouder Harmke Vlieg, de wijkbeheerder, de opbouwwerker en de wijkagent komen dinsdagavond (23 september) naar de MFA Pittelo.
Voor bewoners van Pittelo is dit de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over wat er in Pittelo om gaat.
De avond begint om 18.00 uur  met een diner, dat geserveerd wordt door Resto Van Harte. De bijeenkomst  wordt geopend door oud politica en korte tijd minister Ella Vogelaar. Tussen de gangen door zullen de vertegenwoordigers van de gemeente  zich voorstellen.
De bijeenkomst wordt om 20.00 uur voortgezet met een debat, waarin verschillende onderwerpen, die bewoners van Pittelo belangrijk vinden, aan de orde worden gesteld.  Hierbij valt te denken aan veiligheid, zwerfvuil, verkeer en verlichting, de kinderboerderij en wat verder ter tafel komt.
------------------------------------------------
De kosten voor de hele avond bedragen inclusief diner €5,00.
Reserverem is nodig en kan via
www.restovanharte.nl of 09009003030 op maandag t/m vrijdag van 9.00—12.30 uur.
Wijken - Pittelo 12 maart 2014

Eetgasten van Resto van Harte konden in de slag met plaatselijke partijen
bezoekers van het debatASSEN – Tijdens een maaltijd in de nieuwe Resto Van Harte hebben zich alle tien politieke partijen voorgesteld aan zo’n zeventig eetgasten in de MFA Pittelo om na het dessert met elkaar in debat te gaan over de komende raadsverkiezingen.
Het publiek had de mogelijkheid om een eigen stelling in te dienen waarover kon worden gediscussieerd.
De beste stelling kwam van wijkbewoonster mevrouw Nienhuis en ging over het opzetten van een milieu educatief project, waarbij de scholen, de  kinderboerderij en andere organisaties betrokken zijn. Voor het begeleiden van dit project kan de ervaring van de senioren, die  veel ervaring in verschillende richtingen hebben, gebruikt worden.
Het voorstel werd goed ontvangen door de politici.  Er zal worden gekeken hoe dit plan in de wijk gezamenlijk kan worden uitgewerkt.
Verder kwamen alle zaken aan de orde die momenteel een belangrijke rol spelen in de politiek en de samenleving.
Er is gesproken over de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg en de gevolgen hiervan op de sociale voorzieningen en het welzijnsniveau in de  wijk. Ook de veiligheid in de wijk met betrekking tot overlast van de jongeren leidde tot een fikse discussie.
Tijdens de discussie kwam ook tot uiting dat de initiatieven niet bij voorbaat van de instanties moeten komen, maar dat vooral ook de bewoners moeten worden gestimuleerd met de activiteiten in en om de MFA mee te doen.
Het was al met al een goed georganiseerde en nuttige avond met een goede interactie tussen de politici en het publiek.
---------------------------------------------------------------------------
De bijeenkomst werd georganiseerd door Resto Van Harte, de Stichting Sociaal Cultureel Werk Pittelo en het Wijkforum Pittelo.

Foto Ineke Heijting 

Wijken - Pittelo 14 januari 2014

Kinderen gaan hapjes maken voor de vogels bij De Kroezehof

 ASSEN – Het samenwerkingsverband van de Dierenbescherming (Kids for Animals) en Kids for Nature van het Wereld Natuur Fonds en het Drentse Landschap organiseert zaterdag 18 januari een middag voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
Ze gaan hapjes maken om de vogels in deze tijd bij te voeren want ondanks dat het nog geen echte winter is hebben de vogels daar wel behoefte aan. Het gebeurt bij de bekende Kroezehof aan de Weth. Bergerweg in Pittelo.
------------------------------------------
Tijd:  14.00 tot 16.00 uur
Deelname is gratis voor leden van de Dierenbe-scherming, het Drentse Landschap en het
Wereld Natuur Fonds.
Niet-leden betalen € 2,-.
Info: en opgave bij Natalie Sijen,
k4nature@gmail.com, tel. 0592-268101 of Gerrie Zijlstra,  tel. 0592-352200.
zijlstra220@home.nl

 

Wijken - Pittelo 30 september 2013

Burgemeester en twee wet-houders namen bij bezoek in Pittelo nieuwe speelvoor-zieningen in gebruik
colege bezoek PitteloASSEN - Burgemeester Carrie Abbenhues en de wethoud-ers Ankie Beenen en Maurice Hoogeveen heb
ben een be-zoek gebracht aan de wijk Pittelo. Samen met verschil-lende vrijwilligers, die werk-zaam zijn in Pittelo, en afge-vaardigden van de orga-nisaties en scholen in de wijk werd een wandeling door de wijk gemaakt.
Er werd gesproken over de verschillende projecten waar het afge-lopen jaar aan is gewerkt en en passant werden enige speelvoor-zieningen in gebruik genomen. In samenwerking met de gemeente, WelzO en het Wijkforum zijn er wandelroutes uitgezet, waarvan de informatie- en routebordjes nog gerealiseerd moeten worden. Sinds juni gaat elke dinsdagmiddag een groep ouderen inmiddels al met veel entcolege bezoek Pittelohousiasme hier wandelen.
Ook werd er gesproken over het behoud van de kinder-boerderij De Pittelstee voor de wijk en over de eventuele verkoop van De Boerderij.
De Meander heeft een project-plan ontwikkeld, voor het reali-seren van een natuurlijk speel-terrein naast het schoolplein. Dit opdat de leerlingen leren omgaan met de natuur. Het terrein blijft echter wel voor iedereen toegankelijk zodat ook andere scholen en de buurtbewoners er gebruik van kunnen maken.
Het Wijkforum Pittelo heeft samen met een werkgroep, bestaande uit wijkbewoners, en in samenwerking met de gemeente het Recreatiepark Pittelo aantrekkelijker gemaakt. De laatste fase is recent afgerond en bestaat uit het onderling verbinden van de speeleilanden in het park. Het is nu mogelijk om op een avontuurlijke wijze met een trekvlot of over touwbruggen en rotsblokken van het ene naar het andere eiland te gaan. De natuurlijke omgeving zelf biedt vcolege bezoek pitteloerder de kinderen de nodige uitdaging hun fantasie te prikkelen.
De burgemeester en de beide wethouders hebben de speelvoorzieningen bij de eilanden officieel geopend door met het trekvlot naar het andere eiland te varen.
Bijdrage Ineke Heijting

Laatste nieuws