zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Peelo 12 maart 2015

Tragisch omgekomen scholiertje in Meanderbosje met plantenboom planten meander magnolia herdacht
ASSEN -In het Meanderbosje bij de Meanderschool in Pittelo is woensdag een boom geplant voor de zo noodlottig om het leven gekomen Maikel Kingma.
Hij zou op deze dag zeven jaar zijn geworden maar hij overleed op 24 januari toen hij met zijn slee in de Drentse Hoofdvaart in Assen belandde.

Hij werd speciaal op deze dag en op deze plaats herdacht, omdat het Meanderbosje zijn speelplek was. Dat gebeurde met het planten van een Magnolia Kobus, een boom met dezelfde initialen als de jonge scholier, door zijn ouders en zusje.
"Hij speelde altijd erg graag in het Meanderbosje en rende meestal als een van de eersten over het bruggetje naar deze plek", vertelde  zijn vader Frans Kingma.
Bij de herdenking waren alle 240 leerlingen aanwezig, samen met veel familieleden, ouders en de leraren.
Vader Kingma en moeder Winnie Weijer lazen elk een gedicht voor en bedankten ieder voor de begripvolle steun.
Tijdens de korte plechtigheid werden door de ouders en enkele leerlingen zeven witte duiven losgelaten.
Die pasten volledig bij de nu nog onzichtbare grote witte bloemen van de Magnolia die straks in het voorjaar zich stralend uit  hun knoppen zullen vrijmaken.

Bijdrage Ineke Heijting

 

Wijken - Peelo 9 mei 2014

Lezing van IVN over eeu-wenoude historie van de woonwijk Peelo
ASSEN – In Het Markehuus wordt op 20 mei door de heer Alex Knipping van het IVN een lezing gehouden over een paar eeuwen geschiedenis van Peelo, één van de oudste bewoningsgebieden van Drenthe. 
Het voormalige esdorp is al vanaf de Steentijd bewoond geweest. Zelfs voor die tijd trokken mensen door dit gebied waar zij hun sporen hebben achtergelaten.
Er is nog wel het een en ander van die vroege bewoning terug te vinden. 
Verrassend genoeg niet in de wijk Peelo zelf, maar aan de westkant van de wijk Marsdijk. 
Daar staan nog  twee oude boerderijen die de kern vormden van de oude buurtschap Peelo. Dichtbij stond eens een borg, eigendom van de Groningse familie Onsta. 
De lezing is een inleiding tot een wandelexcursie door de wijk. Inleider Knipping laat dan de nog aanwezige sporen van het oude esdorp Peelo zien.
Ook vertelt hij dan over de natuur in de wijk. Die wordt deels bepaald door de eeuwenlange bewoning van dit deel van Assen.
-----------------------------------------
De lezing op  dinsdag 20 mei begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

 *

 

Wijken - Peelo 29 januari 2014

Bewoners Zuringes verdiend aan de stamppot na uit-voeren verbeWethoider Albert Smitterplan buurt
ASSEN – De bewoners van de Zuringes in Peelo waren voor woensdag uitgenodigd voor een stamppotbuffet in een feesttent op de par-keerplaats. Wethouder Albert Smit en de heer Marcel van Halteren bij Actium, prikten ook een vorkje mee.

Het initiatief tot de gezamenlijke maaltijd kwam voort uit de start in maart 2013 van de gezamenlijke aanpak van de woonomgeving aan de Zuringes. Bewoners hadden hierbij veel inspraak gehad en mede daardoor een grote betrokkenheid. Dit heeft veel bijgedragen aan het resultaat.
Het verbeterplan omvatte ondermeer het verleggen van het fietspad, waardoor de achtertuinen zijn verkleind van 12 meter naar circa 5 meter. Voortuintjes behorende bij de huurwoningen die niet werden gebruikt, zijn bestraat. Er is een haag geplaatst in de bocht om het straatbeeld een groene impuls te geven. Tegen de bergingen is ook groen geplaatst.
Er zijn drie nieuwe plantenvakken gemaakt waarin verschillende bomen zijn geplant. Bovendien is er een ondergrondse container aangelegd om de vele containers uit het straatbeeld weg te krijgen.

 

Wijken - Peelo 2 januari 2014

Wijkgebouw na 11 januari volop in bedrijf
‘Ontmoet en begroet de nieuwe beheerder van't Markehuus Peelo ’t Markehuus in Peelo'
ASSEN- Met als thema ‘Ontmoet en begroet de nieuwe beheerder Johan Termohlen en zijn vrouw Wilma’, vindt op zaterdag 11 januari de officiële (her-)opening plaats van 't Markehuus in de wijk Peelo.
Op deze dag zijn van elf tot vier uur diverse burgers, werkgroepen en organisaties aanwezig om te vertellen over de activiteiten die in 2014 in ’t Markehuus zullen plaatsvinden.
Ook het Bewonersoverleg Peelo, de nieuwe wijkbe-heerder en de opbouwwerker zijn aanwezig. De Stich-ting Sociaal Culturele Activiteiten Peelo zLeesc0zfe 't Markehuusal in het vervolg de meeste acti-iteiten in en om het wijk-gebouw gaan organiseren in samenwerking met de nieuwe beheerders. Iedereen is welkom de start van een nieuwe pe-
riode in 't Ma
rkehuus mee te maken.
Een clown is aanwezig om de kinderen te vermaken.
De dag wordt vanaf 19.30 uur afgesloten met de traditionele Bingo.

 

 

Wijken - Peelo 4 november 2013

Op 11 november weer Sint Maarten optocht in de wijk Peelo
ASSEN - In de wijk Peelo wordt op maandag 11 november voor de 29e keer de traditionele Sint- Maarten optocht gehouden.
De optocht is een initiatief van winkeliersvereniging Winkelcentrum Peelo en wijkvereniging de Peelermarke. Het verzamelen is om kwart over vijf bij het winkelcentrum op de parkeerplaats aan de kant van de sporthal. Om half zes begint de optocht met begeleiding van Drumband Excelsior uit Groningen en een draaiorgel.
Na afloop van de optocht ontvangen alle kinderen een traktatie.

 

Wijken - Peelo 7 oktober 2013
Eigen exploitatie Markehuus door ho- ge kosten zonder subsidie onmogelijk
Bestuur Peeler-Marke voelt zichdoor de gemeente in de kou gezet en gaat aftreden
ASSEN - He bestuur van  de Wijkvereniging Peeler-Marke uit Peelo  stopt er mee. Op 17 oktober is er een bijzondere algemene ledenvergadering om de leden te informeren over de wijze waarop de gemeente de vereniging in de kou zet door het wijkcentrum ’t Markehuus af te stoten en geen subsidie meer te verstrekken. Dat zijn maatregelen die overigens ook de andere wijkcentra in de gemeente gaan treffen.
Het bestuur ziet niets in de uitwerking van de zogenaamde Veranderagenda waar het om het wijkwerk gaat en laat de leden beslissen over het benoemen van een nieuw bestuur of dat   de vereniging na 30 jaar trouwe dienst aan de wijkbewoners wordt opgeheven.
Centraal in het besluit staat volgens het nu nog functionerende bestuur beslist geen heil ziet vanwege de enorme kosten  in het zelf exploiteren van ’t Markehuus.
Bijna een jaar waren er gesprekken met waarin men van gemeentewege schermde met diverse mogelijkheden voor de verandering van de exploitatie, maar nooit een duidelijke keuze aangaf of voorstellen deed.
Men hoopte wellicht dat de wijkvereniging zelf met voorstellen zou komen om het wijkcentrum voor eigen rekening te gaan exploiteren. Het gaat echter over een tien  zalen omvattende complex dat in deze milieubewuste tijd nog steeds een goede isolatie (dubbelglas e.d.) ontbeert en sterk verouderde stookketels heeft. En dat in een gemeente die de zorg voor het milieu zo hoog in het vaandel heeft, richtte het betuur zich tot de media.
De wijkvereniging heeft nog wel overname overwogen, maar men besefte al gauw dat het onmogelijk is om de volledige exploitatie van 't Markehuus voor eigen rekening en risico te nemen.
Het  staat te boek voor € 120.000 huur en daar komen nog eens de kosten van een beheerder bij en de enorme energiekosten van € 18.000 per jaar. Daarmee komt het  op een kostenplaatje van ca twee ton op jaarbasis.
In 't Markehuus hebben diverse verenigingen en andere organisaties hun 'thus’ en die kunnen daar nu nog tegen lage kosten vergaderen, darten, zingen, dansen, schilderen, muziek maken, klaverjassen, yoga en andere activiteiten beoefenen,. Daarnaast worden er lezingen gehouden. Ongeveer 80 vrijwilligers zetten zich belangeloos of tegen een kleine vrijwilligersvergoeding in om dat allemaal  Ook wordt het wijkmagazine “De Marker” uitgegeven en er is een eigen website.
De toekomst van dat alles is nu onzeker.
Als de wijkvereniging het beheer over het wijkcentrum kwijtraakt, verliest zij  in één klap ook het grootste deel van haar inkomsten en valt terug op de contributies van haar leden en daarmee kan niet veel worden gedaan.
De leden hebben het op 17 oktober voor het zeggen of een nieuw bestuur kan proberen  te redden wat er nog te redden is.
Wijken - Peelo 9 september 2013

Feestend Peelo in beeld gebracht door Ineke Heijting

rondgang wijkfeest Peelo

rondgang wijkfeest Peelo

wijkfeest  peelo

wijkfeest peelo
rondgang wijkfeest Peelo rondgang wijkfeest Peelo
wijkfeest Peelo rondgang wijkfeest Peelo
Popkoor peelo rondgang wijkfeest Peelo rondgang wijkfeest Peelo

 

Wijken - Peelo 9 september 2013

Peelo had primeur eerste optreden wnd.burgemeester Abbenhuerondgang wijkfeest Peelos bij opening van Wijkfeest Peelo
ASSEN – Voorgesteld en ingeleid door mevrouw Yvonne Baas van de wijkvereniging trad waarne-mend burgemeester Carry Abbenhues voor het eerst tussen de Assenaren in het openbaar op om zaterdagochtend het Wijkfeest Peelo te openen. Zij deed dat met een vlotte toespraak waarin zij zei initiatieven als deze een warm hart toe te dragen.
Ook dit jaar was er voor de gelegenheid weer een groot podium op de parkeerplaats bij het winkelcentrum neergezet waarop optredens van onder meer leerlingen van de dansschool Glendance, het al jaren bestaande Popkoor Peelo en Thisisit4you optraden.
Er was plaats gemaakt voor stands met informatie over
hobbyverenigingen, van politieke partijen. Bewonersoverleg en  ouderenzorg. In de Peelerhof was Icare aanwezig om de bloeddruk te meten en het cholesterol van bezoekers te controleren.
Verder werden er workshops gehouden.
Voor de kinderen was er een rommelmarkt en een groot springkussen bij ‘t  Markehuus. De drumgroep Madmanwalking zorgde tussen alle activiteiten door voor de rode draad met een klinkende  drumshow.

Bijdrage Ineke Heijting

(Zie ook Wijkfeest in beeld gebracht door Ineke Heijting

 

 

Wijken - Peelo 5 september 2013

Opening derde wijkfeest Peelo  eerste openbare optreden waarnemend burgemeester Abbehues
ASSEN – Voor het Wijkfeest Peelo dat zaterdag plaats vindt staan weer veel activiteiten op het programma. Er zijn  muziek, straattheater en culturele activiteiten.
Ook is er dit jaar weer een markt waar allerlei organisaties en instellingen uit de wijk zich kunnen presenteren en ter versterking van de kas artikelen kunnen verkopen. Het wijkfeest vindt plaats in het centrumgebied van de wijk bij de Peelerhof en 't Markehuus.
De officiële opening wordt om elf uur verricht door burgemeester Carry Abbenhues, voor wie dit het eerste  officiële optreden is sinds zij enige weken terug als waarnemend burgemeester in dienst is getreden.

*


 

Wijken - Peelo 3 april 2013

Twee honderd leerlingen  actief voor zwerfvuil-actie en Wethouder Albert Smit begroet de leerlingenwijkschouw in  wijk Peelo
ASSEN - In de wijk Peelo waren leerlingen van de Groepen 7 en 8 van de basisscholen De Scharmhof en De -druk bezig met een zwerf-vuilactie en een kinder-wijkschouw, zoals die ook al eerder werden gehouden en evenals nu succesvol waren.

De actie werd geopend door wijkwethouder Albert Smit, die een kleine, aanmoedigende toespraak hield, waarna de bijna 200 kinderen zich opgewiekt over de wijk onder begeleiding van hun ouders veespreidden.

De G7 van beide scholen verzamelden zwerfvuil en de groepen 8 deden een kinderwijkschouw.

Bij dat laatste werden vele vragen over de woonomge-ving gesteld en was er veel aandacht voor vandalisme, veilileerlingen onderweggheid, milieu en speelvoorzieningen.

Onderweg werd eronder leiding van natuurgidsen 'gevogeld' en werd de kwaliteit van de vijvers onderzocht. Daartoe mochten de kinderen met schepnetjes waterdier-tjes vangen.

De wijkagent hield, samen met de assistent wijkbeheer-der, een spreekuur in het buurthuis. Hen werden vele vragen gesteld waarvan de antwoorden de leerlingen  meer inzicht gaven over de problemen in de wijk.

Er kwamen van de kinderen tal van suggesties die betrekking hadden op de speelvoorzieningen en andere belangrijke zaken. Deze worden doorgespeeld aan het Bewonersoverleg van de wijk.

Op deze wijze worden ook kinderen betrokken bij de inleerlingen in gesprek met wijkagentspraak in hun eigen wijk en dat wordt als zeer nuttig ervaren.

Na afloop van de op-ruimactie en de wijk-schouw was er voor het grote aantal deelne-mende kinderen en de begeleiders een welko-me traktatie van de winkeliersvereniging.

 

Bijdrage Ineke Heijting

Laatste nieuws