woensdag 20 februari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Nieuws 8 september 2005

Commissieleden FI scharen zich vlot achter
bestemmingsplan met megadisco en bioscoop
Toestand rond TT World begon
als hurricane maar eindigde als stormpje in een klein glas water

ASSEN
– Wat begon als een hurricane eindigde woensdag-avond in het stadhuis als een stormpje in een glas water.
Het bestemmingsplan De Haar, waar de laatste weken zoveel om te doen is geweest, werd na een rustige, zakelijke discus-sie door de leden van de Commissie Fysieke Infrastructuur van een goedkeuringsstempel voorzien en kan voor de zitting
van 22 september als een hamerstuk op de agenda worden gezet.

Van de omstreden onderdelen  lijken de megadisco en Imax Theater hun plek te kunnen krijgen en verdween de gokhal van de lijst en zij zullen geen belemmering behoeven te vormen op de voortgang van de plannen die er bij TT bestuur en projectontwikkelaar leven.
Uit de beraadslaging kwam duidelijk naar voren dat er bij de commissieleden weinig sympathie bestond voor de wijze waarop er namens TT World en Stichting TT Circuit is opgetreden.
Wethouder Theo Verdegem kon na de eerste discussieronde bijna achterover leunend zijn verhaal doen over alles wat er in een paar jaar tijd is gepasseerd. Overduidelijk is gebleken dat er over het  bestemmingsplan geen onduidelijkheid bestond. De zakelijke partij wist waar zij aan toe was en heeft nimmer het mes op tafel gelegd. Dat gebeurde pas tijdens de persconferentie voor de Superbike op 22 augustus.
Ambitienivo van 2 jaar geleden teruggebracht
Het was een moeilijk en ingewikkeld bestemmingsplan en het is vrij lang onderweg geweest, ook omdat de TT plannen een regio overschrijdend karakter hadden en daardoor nieuwe aanpassingen aan de orde kwamen. 
De wethouder had trouwens de indruk gekregen dat het ambitieniveau van de plannen van twee jaar geleden is teruggebracht.
Er speelt momenteel een aantal zaken waar voor de investeerder tijdgebonden Kompasgelden mee zijn gemoeid en daardoor is tempo in de  plannen geboden. Zo moet de nieuwe tribune bij de Noordlus voor de races van volgend jaar klaar zijn.
Wat TT World betreft is het plaatje nog lang niet ingevuld want met een Imax theater en discotheek is men er natuurlijk niet. Het theater is, zo mag uit de woorden van de wethouder worden geconcludeerd, minder imposant dan men geneigd is te denken. Het gaat hier om een ruimte met honderd tot honderdvijftig stoelen en daarin wordt dan om de twintig minuten een spectaculaire film vertoond.
De megadisco zal zich richten op zoveel mogelijk doelgroepen. Het wachten is dus op de presentatie van de verdere plannen.
Wethouder Verdegem ziet die met belangstelling tegemoet.
Zoals uiteraard ook de raadsleden, die zich met hier en daar een kritisch geluid redelijk positief over het beleid van het college uitlieten, omdat dit geënt was op de visie die al lange tijd bekend was.
Vaessen hangt aan touwtje projectontwikkelaar
Harrie (van de Fractie) Wilken begon de discussie met de opsteker dat de gemeente haar best heeft gedaan om voorwaarden scheppend bezig te zijn. Hij had zich verbaasd over de houding van de statenleden van de VVD die zich zo negatief over het stadsbestuur hebben uitgelaten en beschuldigde TT voorzitter Vaessen van onbehoorlijk gedrag.
“Hij hangt kennelijk aan de touwtjes van de projectontwikkelaar!”
Harrie Wilken complimenteerde het college voor de wijze waarop het is omgegaan met de zaak
.
Erik van de Noord, het woord voerend voor de PvdA, was daar wat minder vleiend over. Hij vond dat er sprake is geweest van een starre houding van het college, die de reputatie van Assen een deuk heeft bezorgd. Wat de disco en de bioscoop betreft zag hij geen moeilijkheden en wat de gamehal betreft lag er ook wel ruimte.
Bennie van der Meij van PLOP verkondigde nog eens (dat was al eerder schriftelijk gedaan met vragen aan het college) dat de gewraakte onderdelen best moesten kunnen, dus ook de gokhal.
Kees Talsma, die Dennis Kuils (D66) verving, had niet zozeer bezwaren tegen de voorgestelde ontwikkeling bij het TT Circuit, maar denkend in de geest van de Milieu Federatie was hij bang dat er bij die Noordlus teveel licht zou komen en dat wilde hij toch wel beperkt te zien, als ‘Vriend van de Nacht’.
Johan Haaksema had zich, liet hij blijken, vrij goed in de materie verdiept. Al van 1998 af is de gemeente zorgvuldig omgegaan met de plannen en hij had daarom de grootste moeite met de houding van de TT mensen.
Hij vroeg zich af of er niet meer aan de hand is dan we nu te horen krijgen. Is er bij de ontwikkelaar mogelijk sprake van een terugtrekkende beweging en wil hij de gemeente de Zwarte Piet toespelen?
Siemen Vegter: (CDA): " Heeft  de heer  Haaksema soms bepaalde vermoedens?”
Johan Haaksema antwoordde daar niet direct bevestigend op, maar liet wel blijken dat hij het geen koffie van Solidaridad vond.
    Alle belangen moeten worden behartigd
Wilma van Wijngaarden zei dat de VVD het belangrijk vindt dat alle belangen worden behartigd bij het totstandkomen van TT World. Dat geldt dus ook de belangen van de binnenstad.
“Wij Vinden dat TT World er moet komen en dat het recreatieve karakter van het gebied moet worden versterkt.
Er mag geen concurrentie met de binnenstad ontstaan”.
Siemen Vegter van het CDA liet eerst horen dat er in de hele procedure over en weer kennelijk niet voldoende is gecommuniceerd. Dat blijkt uit het feit dat er te elfder ure nog een gesprek heeft moeten plaatsvinden tussen partijen.
Met nadruk stelde hij dat de schaal van het plan de gemeente overstijgt.
“Sterker nog, het gaat hier niet om een gemeentelijke en provinciale, maar om een landelijke schaal”.
Uitgesprokener dan al zijn collega’s van de commissie schaarde hij zich achter TT World en de TT.  “Het CDA wil de plannen omarmen en ruim baan geven. Daar kunnen we in alle opzichten van profiteren. De stad kan er alleen maar beter van worden”.
Wat het CDA betreft groen licht voor het college, zeker nu de gokhal van de baan is, of ‘nu niet aan de orde’, zoals het college vermeldde. Hij vroeg zich daarom nog wel af hoeveel rek er in dat woordje ‘nu’ zat. Hij werd daar voorlopig in gerustgesteld door de eerst betrokken wethouder.
Met alle neuzen in dezelfde richting kunnen de raadsleden zich nu opmaken voor het vervolg, dat waarschijnlijk minder oproer zal veroorzaken dan de laatste weken het geval is geweest.
Als op 22 september het groene sein wordt opgetrokken kunnen op basis van wat er nu is besproken nog voor de door het TT bestuur als deadline genoemde datum van 1 november de contracten tussen de ontwikkelaar en de gegadigden voor een plek in een gloednieuwe TT Wold worden getekend. Gebeurt dat, dan kunnen de ‘vermoedens’ van Chr.Unie fractievoorzitter Haaksema plaats maken voor de zekerheid dat alles volgens plan doorgaat.
Men mag vermoeden dat hij daar niet ongelukkig mee zal zijn.

 

Laatste nieuws