woensdag 25 mei

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: geheel bewolktgeheel bewolkt
ZW
7 km/h
max: 16°C
min: 10°C
Kort nieuws
Voorpagina 24 mei 2016

 

Persoonlijke Noten

Op fondsen voor steun aan ontwik-keling toptalent geen beknibbelingen

Topsporters kunnen goede ambassadeurs van het land zijn

ASSEN – We zijn als ‘Klein Kikkerlandje’ weer aardig groot  in het nieuws geweest op sportgebied. Tel maar op:  Stefan Kruiswijk (als toprenner nauwelijks bij het grote publiek, bekend, want ondergesneeuwd door de enorme publiciteit die Dumoulin altijd heeft genoten) verbaast iedereen met zijn geweldige optreden in Italie, onze zwemmers op het EK in Londen, de aardige volleyballdames in Japan, Max Verstappen en uiteraard Daphne Schippers tonen dat ‘we op sportgebied een geweldig woord meespreken in de wereld.
Ik heb het gevoel dat dit in Den Haag wordt onderschat. Zoals ons koningspaar Willem Alexander en Maxima in het buitenland veel aandacht trekken kunnen namelijk ook sportcorypheen individueel en in clubverband de goede naam van ons land verder uitdragen.Het is daarom haast niet te begrijpen en zelfs een beetje zielig dat er steeds weer op de budgetten voor de sport wordt beknibbeld terwijl het in feite op de begroting verhoudingsgewijs maar een schamele post is.

Ik houd mij verre van het propageren van vroegere Oost-Duitse toestanden en de wijze waarop in Rusland wordt getracht de sporters voor de wedstrijden te prepareren, maar ik wil wel wijzen op de noodzaak van het verlenen van adequate financiele steun aan de topsportwereld.
Het mag een wonder heten dat ons land al zo’n uitzonderlijke positie inneemt op de lijst van de tweehonderd landen die de wereld telt. Naar Olympische maatstaven gemeten staat ons land op de tiende plaats. Verhoudingsgewijs is dat enorm hoog, want er zijn maar weinig landen die minder inwoners hebben. 
We mogen als het om de huidige situatie gaat niet echt klagen over wat er nu al op het gebied van de sportstimulering hier gebeurt. Maar met een nog betere aanpak van het topsportbeleid kan er nog veel gewonnen worden. Toptalenten en en leiders die hen verder moeten helpen zijn er genoeg. Waar het op aan komt is dat Den Haag dat ook echt leert zien en de sport niet als bijzaak behandelt.
Tot slot: ik kan er niet omheen het toch nog even te hebben over een van onze bekende Nederlanders in het buitenland. Die heeft namelijk te horen gekregen dat hij bij een van de grootste clubs in Engeland niet langer welkom is. Het heeft ondanks de vaak slechte kritieken die hij kreeg, toch nog langer geduurd dan vele insiders verwachtten. Louis van Gaal is op straat gezet. Moeten we er toch niet een beetje rouwig om zijn dat hij als Bekende Nederlander in elk geval voorlopig van en uit beeld verdwijnt? Ik ben misschien niet zo aardig als ik daarop met ‘neen’ antwoord.Als er iemand was die Nederland slecht vertegenwoordigde was dat Louis van Gaal, die zette alle Nederlanders van wie we zo graag beweren dat ze het Engels zo goed beheersen volledig voor schut. Het klonk soms wel grappig, maar het kon niet.
Zelfs na twee jaar verblijf in Engeland schutterde hij er maar op los. Een brugklasser met een jaar Engelse les achter de rug zou zich er voor schamen. Louis The Great was dus geen reclame voor zijn land op taalgebied. Maar …  moeten we medelijden hebben met de inmiddels veelvuldig miljonair geworden Louis van Gaal? Nou, neen! Hij had nog een jaar te dienen, en dat moet worden afgekocht. Daar is men in Engeland niet zuinig mee. Van Gaal is roemloos de laan uitgestuurd en dat zal hem vast en zeker een paar tranen hebben gekost. De indertijd fameuze Amerikaanse pianist/entertainer Liberace (1919-1987) die ondanks zijn grote populariteit bij het grote publiek vaak in recensies werd neergesabeld, werd eens gevraagd of hij dat niet om te huilen vond, antwoordde : “Yes, I cried all the way to the bank!”.

Zal Louis op de vraag hetzelfde antwoorden?Dat kon best eens wezen…

JAN HOF

 

 

Laatste nieuws