zondag 26 februari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: geheel bewolkt, lichte regengeheel bewolkt, lichte regen
ZW
30 km/h
max: 10°C
min: 6°C
Kort nieuws
Voorpagina 21 februari 2017

Integriteit staat
weer ter discussie

Dagblad v/h Noorden ontmas-kert herhaling bemoeienis van CdK Tichelaar met familiezaak 

ASSEN - Het Dagblad van het Noorden heeft vandaag (zaterdag) min of meer het aanstaande vertrek aangekondigd van de heer Jacques Tichelaar, Commissaris  des Konings in Drenthe. Dat mag de conclusie zijn van een aantal artikelen over de handel en wandel van de C.d.K. rond zaken die zijn integriteit ter discussie stellen. Hij zou zich hebben bemoeid met zakelijke opdrachten, waar directe familie van hem bij betrokken was. En dat is niet toegestaan.
Het ging hier om de herinrichting van de ontvangstruimte van Huize Tetterode, het voormalige gemeentehuis aan de Brinkstraat.
Hoewel er al een opdracht vanuit de Provincie aan een binnenhuis-architecte was gegeven werd later een andere architecte aangesteld. Dat bleek een directe familierelatie van de C.d.K. te zijn. 

En dat leidde tot grote moeilijkheden voor de Commissaris, omdat hij een aantal jaren eerder betrokken was bij een spraakmakende zaak in Coevorden. Daarbij ging het om een vordering van anderhalf miljoen euro van de gemeente op een familielid dat het voormalige restaurant 'Het Kasteel' beheerde. Deze bemoeienis had geen resultaat, want de Gemeente Coevorden won een hierover aangespannen proces. De heer Tichgelaar ontkende in alle toonaarden zijn directe betrokkenheid, maar er bleef toch de geur van voor een overheidsdienaar verboden inmenging in zakelijke aangelegenheden hangen.
In zijn nieuwjaarsrede van januari 2016 beging de commissaris de grote fout de MKB'ers van Assen te beschuldigen van een gebrek aan inzicht en daadkracht bij de gang van zaken rond het Factory Outlet Centrum.
Dat werd hem erg kwalijk genomen. Van die affaire had hij niets geleerd blijkens zijn nieuwjaarsrede van 2017. Hij kwam weer voor het FOC op Een ezel mag zich dan wel niet twee keer aan dezelfde steen stoten, (bemoeien met zaken waar je buiten moet blijven), de heer Tichgelaar kon zich kennelijk niet inhouden en liet zich weer in met familiezaken, voor zover dat door onderzoekers van Het Dagblad met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werd nagegaan. Ook tot frustraties van medewerkers van de Provincie die betrokken waren bij de herinrichting van het provinciaal bezit 'Huize Tetterode'.
Het nieuws dat Het Dagblad van het Noorden en De Volkskrant vanochtend brachten is inmiddels tot een zaak uitgegroeid die grote landelijke aandacht heeft gekregen. In de Provincie werd bezorgd gereageerd op het nieuws en de voorzitters van de statenfracties zijn vanmiddag in allerhaast bijeengekomen om de afaire te bespreken.
Ook op de radio werd uitvoerig aandacht besteed aan de Drentse integriteitscrisis, waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Aan de uitvoerige en uitstekende berichtgeving van Het Dagblad van het Noorden ontbreekt echter de vraag wat er nu met Commissaris Tichgelaar moet gebeuren. In de laatste acht jaren van zijn politieke leven, waarin hij zijn eerste periode als Commissaris in Drenthe afwerkte en kortgeleden nog voor een termijn van zes jaar werd herbenoemd, blijkt nogal wat te zijn gepasseerd. 
In het D.v/h N. blijven de vraag en het antwoord achterwege wat er nu met 'Sjaak' Tichgelaar moet gebeuren. Blijven zitten of vertrekken? In het AsserJournaal is enige keren zeer kritisch over hem geschreven en daaruit kon de conclusie worden getrokken dat, vrij vertaald, 'Sjaak' er goed aan zou doen vrijwillig te vertrekken. Ik ben dat na de laatste ecapades nog steeds van mening.  Sterker:  hij MOET vertrekken.

Jan Hof

============================================

Zaken die ons raken.

List en bedrog.

ASSEN -   Wat een toestand, hoorde ik mompelen. Verschrikt keek ik op. Wat is er nu weer aan de hand? Bij de beveiligingsdienst DBB was iemand die informatie doorspeelde aan een criminele bende , zei ze. Dat is niet zo best vonden we. Maar aan de andere kant verbazen dit soort berichten ons in afnemende mate. Waar is het nu veilig denken we wel eens. Het is overal list en bedrog. Dat zal vroeger ook wel zo zijn geweest denken we, maar toen werd het minder snel bekend.
Toen wist je dit soort dingen niet direct.

Je vermoede het wel maar bewijzen waren er niet. Dat is ook nu nog wel eens een zwak punt. Veel van dit soort berichten  bevatten wel een deel van een waarheid, maar toch zijn de feiten geregeld wat anders dan men eerst suggereerde. Op z’n ‘Trumps’ noem je dat ’nepnieuws.’
Hij is zelf trouwens ook niet helemaal vies van ‘nepnieuws’. Denk maar even aan zijn  ‘Zweden’ gebrul. Toch is deze hele ontwikkeling wel zorgwekkend. Ook daar gaan wantrouwen en onzekerheid  mee aan de haal. We komen op deze manier in een situatie terecht die ontsporingen eenvoudiger maken.
De lont en het kruitvat naderen elkaar. Doorpratend vonden we ook nog een ander punt.
De PVV zal hier wel bij varen denken we. Zonder veel geld uit te geven kunnen ze maximaal reclame maken. Reclame die helemaal in hun straatje past. Nu er geen ongelukken zijn gebeurd lijkt dit een geschenk van jewelste voor hen.

Hebben nadelen dan toch voordelen?

Jaap Bouma.

================================================

Persoonlijke Noten

Wat nog ver weg leek
sloeg plotseling toe.

ASSEN - Als de jaren zich aaneen rijgen is het onvermijdelijk dat wat eens ver weg leek, zich plotseling aandient en voor veel leed zorgt. Dan kan het zijn dat men vanwege dat leed en verdriet ruimte nodig heeft om enige afstand te nemen voor rouw en overdenking. Vandaar de enige tijd geleden gedane mededeling dat we de voortzetting van dit AsserJournaal enige tijd zouden onderbreken. Dat laatste jaren werden wij, mijn eega en ik, geconfronteerd met het zeer plotseling wegvallen van een dierbaaar zeer naast familielid.
Daarnaast hoorden we ontzet van het naderende einde van enige ons zeer na staande relaties door een fatale ziekte.
Nauwelijks te bevatten, maar onvermijdelijk met een uitzicht op meer tragedies, zo is het leven.
Onder andere omstandigheden had ik al eerder gereageerd op het overlijden van Henk Nienhuis, de zeer bekende persoonlijkheid in de voetbalwereld. Ik heb hem jarenlang, meer dan een halve eeuw gekend als voetballer, die mij al in de jaren '60 opviel door zijn enthousiaste spel en gedrevenheid, fanatiek en sympathiek.
Ik heb in de ruim dertig jaar, waarin ik ook voornamelijk voor de radio sportjournalistiek bedreef, duizenden voetballers aan het werk gezien, maar Henk Nienhuis behoorde tot de niet zovelen die mij extra opvielen. Hij was in het veld een voetballer als Dick Advocaat van de eerste tot de laatste minuut onverzettelijk en alom aanwezig. Een steun en voorbeeld voor zijn medespelers. Hij had meer in zijn mars dan alleen als voetballer. Hij werd trainer en deed het zelfs ook als directeur van de FC Groningen zeer verdienstelijk.
Ik kon goed met hem opschieten, hoewel hij mijn verslaggeving van wedstrijden van Veendam wel eens te kritisch vond en daar zijn ontevredenheid duidelijk over uitsprak. Maar daar heeft onze goede verstandhouding nooit onder geleden.
Ik betreur zijn heengaan, wens zijn naasten veel sterkte en blijf hem in gedachte herinneren.

Jan Hof

  

============================================

 

=

Laatste nieuws