dinsdag 30 augustus

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: licht bewolktlicht bewolkt
ZW
11 km/h
max: 23°C
min: 8°C
Kort nieuws
Voorpagina 28 augustus 2016

COMMENTAAR***

Zware straf op bezit en gebruik van nepwapens moet in de wet

ASSEN - Er gebeuren de vreemdste zaken in dit land. Ik zou er zo twintig kunnen noemen, maar ik beperk mij nu tot de vreemdste en meest wonderlijke die dit weekend werd geopenbaard. De politie doet een ernstig beroep op de jeugd om niet met speelgoedwapens op straat te komen. Er zijn kennelijk nog al wat jongens die dat doen en die de politie daarmee in grote moeilijkheden brengen. Wordt zo'n jongen met een wapen ergens aangetroffen dan weten agenten niet of dit een nepwapen is, of een echt. Er kan zich een situatie voordoen waarin een agent zich bedreigd voelt en meent handelend te moeten optreden en in het ernstigste geval te moeten schieten.Dat zulke situaties kunnen ontstaan moet worden voorkomen en de remedie hiervoor is volgens de politie dat de jongens duidelijk moet worden gemaakt in het openbaar geen cowboytje te spelen met nepwapens. Wordt dat goed gecommuniceerd dan moet dit probleem zich niet meer hoeven voor te doen.
Grotere onzin heb ik eerder nauwelijks gehoord. Natuurlijk zal er enige invloed uitgaan van deze 'aanbeveling' bij kinderen en opvoeders zal er ook bij andere bij de jeugd betrokkenen aandacht aan worden besteed, maar het is een illusie te denken dat dit voldoende helpt.
De enige radikale oplossing voor dit probleem is: een verbod van verkoop en aanschaf van deze nepwapens. Dat verbod moet gevoed worden door zeer strenge straffen voor zowel verkopers, kinderen en hun ouders. Ik heb gelezen dat er tegenstand bestaat tegen de invoering van zo'n verbod. Ik weiger mij te verdiepen in de redenering die daaraan ten grondslag ligt. Als de politie meent dat het voeren van nepwapens een gevaar voor de veiligheid is dan zijn degenen die een verbod tegenhouden moreel verantwoordelijk voor elk incident dat zich kan voordoen. 
Ook het meest strenge verbod zal niet kunnen voorkomen dat er toch van dergelijke van echtheid niet te onderscheiden wapens in omloop zijn. Ook dan zullen criminelen voor hun laffe roofovervallen uit het illegale circuit zich voorzien van deze wa- pens. Maar zeer strenge straffen (dus geen verplichte aanharkklusjes) en een strenge handhaving zullen in elk geval een sterke rem zijn op de behoefte over zo'n wapen te willen beschikken.  

 

Jan Hof

 

 


 

Laatste nieuws