zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Nieuws 10 april 2007

Provincie en gemeente presenteren 
opvallend Masterplan Assen-Zuid

Investering van 160 miljoen maakt van Assen in zes jaar  

indrukwekkende zuidelijke toegangspoort tot Stedelijk Netwerk Assen-Groningen


ASSEN
– Het gebied rond Assen-Zuid gaat de toegangspoort worden van het Nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen. Die ambitie van de provincie Drenthe en de gemeente Assen is verwoord en verbeeld in het vandaag op het TT Circuit gepresenteerde Masterplan Assen-Zuid.

Daarin zijn met trefzekere hand de contouren geschetst van de ontwikkelingen die de komende zes jaar in het gebied gaan plaatsvinden. Het gaat daarbij om de infrastructuur rond het TT-Circuit, de verdubbeling van de N33 en de realisatie van een nieuw bedrijventerrein, dat de transformatie van Messchenveld 2 van bedrijventerrein tot in hoofdzaak woongebied mogelijk maakt – zie elders.

Persconferentie Masterplan Assen-Zuid.Het Masterplan legt een stevige basis voor de verdere economische ontwikkeling van de stad Assen en de zekere opstap naar 80.000 Plus inwoners in 2020, én van de de regio. Het gebied ten westen van de A28 zal zich verder ontwikkelen tot toeristisch-recreatieve trekpleister met (inter)nationale uitstraling met daarin een belangrijke rol voor de Baggelhuizerplas. De uitbreidingsplannen van het TT-circuit in de vorm van TT World en de aanstaande erkenning als nationaal evenemententerrein zijn belangrijke aanjagers voor de ontwikkeling van het Masterplan.
Aan de oostzijde van de A28 komt ruimte voor nieu-we - kwalitatief hoogwaardige - bedrijvigheid die deels aanvullend zal zijn op het Energy Valley-concept en Sensor Universe (het Loftar Project). Naast een visie op de inrichting en functie van het gebied brengt het plan ook in beeld welke infrastructurele maatregelen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied.

Zo voorziet het plan in de aanleg van een knooppunt voor het Openbaar Vervoer op basis van een nieuw treinstation Assen-Zuid, de reconstructie van het knooppunt A28/N33 en de aanleg van een nieuwe aan-sluiting Assen-Zuid op de A28 ter hoogte vPersconferentie Masterplan Assen-Zuidan Oude Tol.

De kosten voor uitvoering van het Masterplan Assen-Zuid zijn begroot op rond 160 milj. euro 

Ongeveer de helft zal worden op-gebracht uit de grondverkoop. Voor het resterende bedrag gaat de provincie samen met de ge-meente onderzoeken welke mo-gelijkheden er zijn bij Europa, het rijk, de regio en de eigen middelen.

De presentatie van het Masterplan Assen-Zuid vond plaats op het terrein van het TT-circuit: Stichting Circuit van Drenthe heeft als partner een belangrijke rol ge-speeld bij de totstandkoming van het plan.
Andere partners zijn: Nationaal Stedelijk Netwerk (NSN) Groningen-Assen, OV-bureau Groningen Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, NS Reizigers, Prorail, Ministerie van VROM, EZ, LNV en Defensie, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, camping Witterzomer en Platform N33
.


Foto links boven: Jos Vaessen, voorzitter Stichting TT Circuit, gedeputeerde Sipke Swierstra, wethouder Gerrit Piek en wethouder Henk van Hooft 
Laatste nieuws