woensdag 1 december

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Uitgaan 13 oktober 2005

Waarschuwing tijdens bijeenkomst bij station
in Assen: de Zeeuwen liggen op de loer

Topman ANWB plant duizendste
paddestoel en prijst Drenthe als
(nu nog) enige echte fietsprovincie

ASSEN – De hoofddirecteur van de ANWB, de heer G. van Woerkom, heeft vanmiddag (woensdag) de duizendste Paddestoel geplant. Dat gebeurde bij het station Assen, waar de fietsers op de paddestoel kunnen lezen welke kant zij voor de gewenste richting op moeten en hoeveel kilo-meter zij moeten afleggen om op de plaats van bestemminDuizendste ANWB Paddenstoel bij station Asseng en vandaar eventueel naar elders te komen.
Ze stonden tot voor vandaag op 999 plekken in hoofdzakelijk rurale gebieden en dienden als onmisbare analoge plaats- en richtingbepalers, als voorlo-pers van de digitale routevinder. De toe-risten-bonddirecteur liet zich op Asser grond heel vriendelijkheid uit over Drenthe als fietsprovincie. De mooiste provincie voor het fietsend deel van ons volk.
Maar pas op, waarschuwde hij, nu is dat nog steeds het geval, maar de positie van Drenthe wordt bedreigd door de  Zeeuwen, die druk bezig zijn zich op het gebied van het fietstoerisme te profileren. Men is daar al heel ver op weg en als ze in Zeeland eenmaal aan het worstelen zijn, willen ze ook boven komen.
De heer Van Woerkom had echter nog wel een geruststellende mededeling achter de hand. Ze zitten daar in Zeeland op een aantal punten met oversteek-veertjes, die niet altijd operationeel zijn Duizendste ANWB Paddenstoel bij station Assenen dan moet er geweldig worden omgefietst en daar heeft lang niet ieder-een zin in. In Drenthe bestaan die obstakels dus niet en als men hier goed bij de les is zal het voor andere provincies moeilijk zijn Drenthe te passeren. Wethouder Theo Verdegem die de gemeentelijke recreatie in zijn portefeuille heeft, was in zijn eigen stad aanwezig als voorzitter van een compleet provinciale instelling, het Drents Recreatieschap, dat mede verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van het fietspadenplan.
De laatste jaren is daar al zo’n veertien miljoen euro in verasfalt en voor de overzienbare komende tijd wordt er nog eens zeven miljoen in uitbreidingen gespendeerd. Men blijft hier dus in het zadel. 


Foto's: Lammert  Aling
Voor de gelegenheid waren de fietsenbulten bij het station aardig opgeruimd. Dat we een hardleers volkje zijn wordt bewezen door de eigenaar van de fiets, die zijn rijwiel iets links van de Paddestoel tegen een paal heeft gezet. Op het bord staat geschreven dat zich hier bevindende fietsen worden wegggesleept.

Laatste nieuws