donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Politiek Podium 22 januari 2014


POLITIEK PODIUM
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen
 vinden hier een podium om hun visie uit te dragen


Een reactie van raadslid Kees Boonzaaijer (PLOP) op de ‘Napraat’ van Bernie Wiegman

'Vragen halfuur' voor de Raad is een niemandalletje

ASSEN - Het begint zo langzamerhand meer regelmaat als uitzondering te worden! Ik doel hier op het feit dat dhr. Wiegman ook bij deze raadsvergadering weer de indruk wekt vroegtijdig ingedut te zijn.
Vandaar dat ik hem aanraad de vergadering nogmaals terug te kijken. Mocht hij zich deze moeite getroosten dan zou hij constateren dat ik wel degelijk mijn ongerustheid heb uitgesproken over de problemen die zich voordoen bij het verwerven van de toegezegde gelden. En dat dit de aanleiding is voor Stadspartij PLOP om vragen te stellen over de status van het festival. Vragen als: 'Is het Fonds al ingericht en heeft de aanbesteding al plaatsgevonden?' lijken mij relevant in deze. Het wordt 'kort dag'! En door hier nu aandacht voor te vragen willen wij voorkomen dat alles weer op het laatste moment op het bordje van de Raad terecht komt!
Dat de wethouder er zich weer zo makkelijk van af kon maken, middels een nietszeggend antwoord, is gelegen in het feit dat de vragensteller niet om verdere verduidelijking mag vragen.
Waarmee nogmaals wordt aangetoond dat het 'vragen halfuur' voor de Raad een niemendalletje is!
Dus meneer Wiegman. Had ik de intentie gehad een zo groot mogelijk publiek te bereiken dan had ik niet gebruik gemaakt van het door u geschetste medium.
Daar is van van bekend is dat het slechts door '3 man en een paardenkop' wordt bekeken!

Kee Boonzaaijer,
Stadspartij Plop

Laatste nieuws