donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 17 december 2013

      De Raad in het Vizier
Nog geen fiat voor Bestemmingsplan
Fietspaden hobbel in dis-cussie over Stadsboulevard Noord. PLOP: College heeft niet veel op met fietsers
ASSEN – Het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord, het traject Rolderstraat/Fokkerstraat, geniet in grote lijnen de instemming van de Raad, maar het fiat kwam er in de vergadering van donderdag nog niet definitief uit. Er moeten nog enige hobbels worden genomen en dat moet dan gebeuren in de eerste vergadering in het nieuwe jaar.
Hoewel de fracties van CDA, PvdA, D66, PLOP en Chr.Unie stemden al wel in met het collegevoorstel dat aan de orde was, maar als serieuze volksvertegen-woordigers was er toch nog wat commentaar.
Jaap van Oostrum (PvdA) pleitte voor de toepassing van sensortechnologie in het project.
Bob Bergsma (D66), Steven Lagendijk (ChrU) en Ruud Wiersema (PLOP)
vroegen aandacht voor de niet geringe fietsproblematiek ter hoogte van de Abel Tasmanflat.
Dat is een probleem waar de Fietsersbond ook aandacht voor heeft gevraagd.
Volgens PLOP blijkt uit de reactie van het college dat dit niet veel op heeft met fietsers.
Egbert Prent (Du.Pr
) wilde weten hoe het stond met de nietes-welles-discussie tussen het college en de eigenaren
van de zogenaamde Tappel-locatie. 
Volgens wethouder Henk Matthijsse gaat het hier om een technische invulling van een reeds door de raad goed gekeurd plan. De gemeente wil graag tot een minnelijke schikking komen wat betreft de Tappel-locatie. De onderhandelingen zijn daar op gericht, maar om geen tijd te verliezen is ook een onteigeningsprocedure gestart.
De fietspaden voldoen aan de breedte-eisen die aan fietspaden worden gesteld.
Gezien de verwachte fietsdrukte zijn haaientanden een voldoende beveiliging voor overstekende fietsers. Te smal en te gevaarlijk was volgens de wethouder niet aan de orde.
Vanwege de discussie over de fietspaden besloot de raad er in de volgende raadsvergadering nog weer over te spreken alvorens een besluit te nemen.

Bernie Wiegman

 

 

 

Laatste nieuws