donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 14 december 2013

De Raad in het Vizier

Overdracht jeugdzorg naar gemeente
Met een blinddoek voor naar een ongewis einde maar met als motto Oog voor de jeugd
ASSEN - De raad bleek donderdagavond tevreden te zijn over het RTA, het Regionaal Transitie Arrangement waarin alle Dentse gemeenten zijn verenigd. Daaruit blijkt de goede onderlinge samenwerking in Drenthe en de aandacht voor de (probleem-)jeugd. Maar de raad was ontstemd over de aanpak van het rijk. Want tot nu toe is nog steeds niet duidelijk hoeveel geld de gemeenten krijgen om de jeugdzorg uit te voeren.
Wel is bekend dat de overdracht gepaard gaat met een financiële korting van 25%. “En dat maakt de kaderstelling moeilijk”, aldus Martin Sagel (PvdA). En daarom drong hij aan op grondige voorlichting aan de raad.
Ook Thilla Franken (CDA) klaagde over het onduidelijke budget. Wel onderschreef zij de gedachte dat de gemeente in staat is maatwerk te leveren. Zij vroeg het college alert te blijven voor preventie.
Samen met Laura Punt (GrL) stelde zij voor een
raadswerkgroep op te richten. Het is een ingewikkeld dossier en zo kan de raad, door gespecialiseerde raadsleden, permanent attent blijven op de ontwikkelingen.
Ook in andere gemeenteraden zijn dergelijke werkgroepen actief bezig met de transitiedossiers. Zo’n werkgroep kan de raad scherp houden.
Greta Netjes (VVD)
wilde weten wat het college gaat doen om de financiële kaders helder te krijgen.
Ruud Wiersema (PLOP) stelde vast dat door de besluiten van Den Haag er voor de raad geen alternatief is. “Wij dienen het proces te volgen”. Een raadswerkgroep lijkt hem daarom een goed idee. 
Cees Talsma (D66) wilde vooral weten hoe de toekomstige organisatie er uit gaat zien en hoe het zit met mogelijke wachtlijsten en toegankelijkheid.
Laura Punt (Gr.L) zei dat de financiële paragraaf in de RTA boterzacht is. Zij ergerde zich aan het feit dat Den Haag tijdens het spel de spelregels verandert.
“Hoe kunnen we de continuïteit garanderen bij een bezuiniging van 25%?
Aly Joustra (SP) stemde in met het RTA, omdat het recht op zorg blijft bestaan. Om die zorg te waarborgen is zij tegen de financiële bandbreedte die in het stuk genoemd wordt.
Wethouder Alex Langius antwoordde dat het college de gevoelens van onbehagen deelt met de raad.
Het is als met een blinddoek op naar een ongewis einde te gaan. We zullen door de huidige stofwolken heen aandacht moeten hebben voor inhoud: de zorg voor de jeugd”.
Hij voegde er aan toe dat ook de aandacht voor het tot stand brengen van het proces, het optuigen van de organisatie om die jeugdzorg, moet worden gegarandeerd.
“Maar Assen heeft een visie op jeugdzorg met als motto ‘Oog voor de jeugd.’
Dat is ons richtsnoer en uitgangspunt bij de uitvoering”.
De raad stemde in met het Regionaal Transitie Arrangement. De SP liet aantekenen tegen de financiële bandbreedte te stemmen.

Bernie Wiegman

Laatste nieuws