donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 13 december 2013

        De Raad in het Vizier
  Geen melkpoederfabriek maar straks
   
zeer vermoedelijk wel raadsdebat
Wethouder Henk Matthijsse trok met beschadigde schenen het boetekleed aan
Henk MatthijsseASSEN - Het afblazen van de bouw van een melkpoederfabriek en het vage persbericht dat meer vragen opriep dan beantwoordde, veroor-zaakten donderdagavond veel poli-tiek gekrakeel in de raad. Dat ging zo ver, dat verantwoordelijk wethouder Henk Matthijsse zich genoodzaakt voelde het boetekleed aan te trekken.
De wethouder liet de raad weten dat hij niet gerechtigd is in te gaan op details. Daarover zijn afspraken gemaakt en het schenden van die afspraken kan schadeclaims opleveren voor Assen en de naam van de stad als betrouwbare zakenpartner schaden.
“Wij zijn bij het begin van de babymelkpoederfabriek niet over één nacht ijs gegaan,” zei de wethouder.
Er zijn verschillende onderzoeken geweest, zowel naar de Asser investeerder Maas, als naar de Chinese investeerder. Op basis daarvan is de reis van het college naar China vastgesteld.
NOM volgens Maas niet nodig
Aanvankelijk was ook de NOM bij het overleg beChristiaan Maastrokken, maar die heeft zich later op verzoek van de heer Maas teruggetrokken. De reis en de contacten in China zijn begeleid door een ambtenaar van Buitenlandse Zaken, die zich met buitenlandse investeringen in Nederland bezighoudt. Er werden intentie-verklaringen afgelegd, met de afspraak dat alvorens te tekenen eerst de raad zou worden ingelicht”.
Na terugkeer in Nederland werd wethouder Matthijsse geïnterviewd door het Financieel Dagblad. 
“In dat interview heb ik een naam genoemd”, zei de wethouder. “En door die naam kon met behulp van google uiteindelijk de informatie over wat er in Assen zou gaan gebeuren worden bloot gelegd en konden buitenstaanders zich met het proces bemoeien. 
De internationale melkpoedermarkt is heftig in beweging. Wij hebben ons uiterste best gedaan die fabriek aan Assen te binden.”
Uiteindelijk kwamen de investeerders tot de conclusie dat er onvoldoende zekerheid was en onvoldoende zekerheid op de aanvoer van melk om de fabriek op te richten. De fabriek komt niet in Assen en niet in Nederland.
“Dat zijn processen waar de gemeente geen grip op heeft,” aldus een teleurgestelde wethouder.
Eerst de krant en toen pas de raad
Raadslid Ruud WiersemaRuud Wiersema (PLOP) vroeg zich af waarom de wethouder nu wel informatie wilde geven en veertien dagen geleden niet. “Maar wij hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld.”
Hij zei het antwoord van het college te willen afwachten. Inmiddels heeft de PLOPman ook telefonisch contact gehad met ondernemer Christiaan Maas.
“Op basis van de antwoorden van het college en de informatie van de heer Maas zullen wij besluitenRaadslid Hans Marskamp alsnog een debat over deze zaak aan te vragen”.  Hans Marskamp (GrL) was van mening dat de verkeerde volgorde was gevolgd: eerst de krant en toen pas de raad.
”Het verhaal van de wethouder ging over het gevolgde proces maar voegt inhoudelijk niets toe aan de zaak!”.
De reactie van de wethouder was nogmaals dat het geven van meer inhoudelijke informatie de vertrouwelijkheid zou schaden.
“En de raad is via een brief eerder geïnformeerd dan de pers!”, klonk het licht geïrriteerd uit de mond van de wethouder.
Dat de gemeenteraad hier nog op terugkomt lijkt zeer waarschijnlijk.

Bernie Wiegman

Laatste nieuws