zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 22 april 2005

Raad was opvallend eensgezind

tijdens discussie over gang van  
zaken rond Cultureel Kwartier

                                 (van onze raadsredactie) 
ASSEN -  Opvallend was de haast unanieme eensgezindheid waarmee de raad donderdagavond de behandeling van het collegevoorstel een miljoen euro te voteren als voorbereidingskrediet voor de uitwerking van de plannen voor De Blauwe As en het Cultureel Kwartier.

De voorzitter van de PvdA-fractie mr. Chris de Wal kwam met een verklaring waarin hij voorstelde de zaak van het Cultureel Kwartier los te koppelen en in een later stadium te behandelen.

Dit vanwege de nieuwste ontwikkelingen, ingezet door de presen-tatie van de plannen van architect Jaap Kampinga en van de Klankbordgroep Assen. Daarin viel te beluisteren dat enige frac-ties het bij voorbaatl eens waren over een opschorten van de zaak.

Inge Eshuis, voorzitter van de PLOP fractie, zei dat met zoveel woorden toen zij als tweede het woord voerde en duidelijk maakte dat ze ook voor uitstel was.

Alex Langius van de Chr.Unie liet eenzelfde geluid horen en ook Dennis Kuils (D66) en Ger Meijer (Gr.Links) spraken in die richting. De eveneens als eenling in de raad opererende Harrie Wilken ging zeer uitgesproken met alle voorstanders van uitstel mee.

Een solitair NEE van SP tegen de Blauwe As 

De opstelling van de VVD-fractie kleurde naar sceptisisme over de gang van zaken, en fractievoorzitter Johan Klompmaker toonde zich geen voorstander van uitstel.

Marijke van den Broek van de SP was wat ambivalent in haar opvatting ten aanzien van het nieuwe culturele centrum, maar dat was anders bij de beslissing over De Blauwe As. Andermaal toonde zij zich zeer solitair; van bootjes in de Vaart wilde zij niet weten. Het geld kan beter in werkgelegenheid worden geïnves-teerd, vond zij. Zelfs de opmerking van wethouder Verdegem dat de hele inrichting van De Blauwe As een dik stuk werk oplevert en het totale concept goed zal zijn voor zo’n 160 arbeidsplaatsen was haar niet overtuigend genoeg om Ja tegen de As te zeggen.

Het was, nabeschouwd, een bijzondere raadsavond, die anders dan zo vaak, boeiend genoeg was om geïnteresseerd te volgen. De vele bezoekers waren beslist niet voor niets gekomen. En de koffiedames hadden het er maar druk mee


Jan Hof

Laatste nieuws