zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Nieuws 22 april 2005

CDA leidt raad in eerste schreden

op het pad van zichtbaar dualisme

Wethouder Theo Verdegem krijgt huiswerk mee: “Alternatieve plannen voor Cultureel Kwartier moeten een eerlijke kans krijgen”

(van onze raadsredactie)


ASSEN – Het Plan Kampinga en het plan van de Klankbord-groep Assen moeten een eerlijke kans krijgen. Daarom moet het college de beide plannen zorgvuldig onder de loep nemen en laten doorrekenen opdat de haalbaarheid van de plannen kan worden bepaald. Die opdracht kreeg wethouder Theo Verdegem donderdagavond mee van de Asser gemeenteraad. De opdracht kwam na een korte schorsing die was aangevraagd door CDA-fractievoorzitter Henk Linstra.

De wethouder had zijn beantwoording van de vragen uit de eerste termijn er juist opzitten toen in eerste instantie alleen Marijke van den Broek (SP) om een tweede termijn leek te vragen. Henk Linstra nam echter als tweede het woord en stelde de hamvraag van de avond : “Is de wethouder bereid om beide alternatieve plannen serieus te onderzoeken ?”

De vraag van de CDA voorman leek wethouder Verdegem niet aan te zetten tot een verandering in zijn houding. Die bestond donderdagavond namelijk vooral uit het onder druk zetten van de raad.Hij hield de raad meerdere malen voor dat er binnen drie weken een besluit over het cultureel kwartier moest worden genomen om de subsidieaanvragen niet in gevaar te brengen. Van een bereidheid om naar andere plannen te kijken was bij hem niets waar te nemen. Toen de wethouder ook nog eens omtrekkende bewegingen maakte in de beantwoording van de vraag van de CDA-voorman barstte de bom en vroeg een zichtbaar getergde Linstra om een schorsing.

Raad niet langer aan leiband van wethouder

De opdracht die daaruit volgde is overigens het eerste zichtbare teken dat de raad niet langer van plan is om zich aan de leiband van de wethouder te laten meevoeren. Het geeft aan dat de grenzen van het krediet dat wethouder Verdegem tot nu toe had, langzaamaan zijn bereikt. De eerste contouren van dat gegeven tekenden zich al af aan het begin van de behandeling van het raadsvoorstel.
Een meerderheid van de partijen wilde het onderwerp van de raadsagenda afvoeren met als argument dat het voorstel nog niet rijp was voor besluit.
Zover kwam het echter niet. Besloten werd om het voorbereidingskrediet en het plan De Blauwe As te behandelen. Het krediet werd door de raad goedgekeurd en ook het bevaarbaar maken van de Vaart kon op een meerderheid rekenen. Daarmee bleef het Cultureel Kwartier staan.
Uit geluiden van verschillende partijen viel op te maken dat de presentaties van de alternatieve plannen veel indruk hadden gemaakt.

Enkele partijen spraken zelfs een voorkeur uit voor het gedurfde plan van de Klankbordgroep Assen waarmee ze al impliciet een richting aangaven en het plan van het college als niet alleen-zaligmakend verklaarden.
Omdat er wel degelijk een tijdsdruk is ten aanzien van de plannen voor een Cultureel Kwartier is op 10 mei een extra raadsvergadering ingelast waarin alsnog een besluit wordt genomen. In die tijd moet wethouder Verdegem met een gedegen antwoord komen op de alternatieve plannen die worden afgezet tegen het eigen plan.

Dat zal overigens niet gemakkelijk zijn want tussen nu en 10 mei liggen amper drie weken.

Het eerste staaltje echte dualisme dat de raad vanavond onder leiding van het CDA liet zien, kwam de volksvertegenwoordigers op een instemmend applaus van het in groten getale aanwezige publiek te staan.

Dat  zou een stimulans moeten zijn om op deze voet verder te gaan. Het gaat tenslotte om een bijzonder gezichtsbepalend project dat volgende generaties niet met een kater mag opschepen.

J.R. Sietsema

Laatste nieuws