zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Politiek Podium 6 september 2016
Ons Politiek Podium wordt vandaag bezet door de Partijj 'Sterk Lokaal'
 
De provincie’ is niet in tel in Den Haag. En de krokodillentranen van
Ged.
Tjisse Stelpstra
 
ASSEN - Vanochtend trokken twee artikelen in het Dagblad van het Noorden mijn aandacht. Twee ogenschijnlijk totaal verschillende berichten. Het ene artikel beschrijft de krokodillentranen van gedeputeerde Tjisse Stelpstra, dat Drenthe dreigt de grip op de windmolenparken te verliezen  Het andere gaat erover dat minister Schultz van Haegen geen verwijzingsborden naar Wildlands en het TT-Circuit langs de Drentse snelwegen wil
Ogenschijnlijk verschillend
Zoals gezegd lijken deze berichten niets met elkaar te maken te hebben. Maar niets is minder waar. Beide berichten geven aan dat ‘de provincie’ er niet toe doet in Den Haag.
Wildlands en het TT-circuit krijgen geen verwijzingsborden (de bestaande moet de provincie op last van de minister verwijderen!), omdat ze elk minder dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar trekken. Dat is een regel die in het Haagse is bedacht. Maar de minister gaat daarmee geheel voorbij aan hoe belangrijk het TT-Circuit en Wildlands zijn voor Drenthe. In Drenthe gelden nu eenmaal andere grootheden. In een provincie die qua inwonertal kleiner is dan steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten andere normen gehanteerd worden. En als het nou zou gaan om private belangen, dan zou ik het nog begrijpen. Maar zelfs de wil van het provinciebestuur en gemeentebesturen legt de minister naast zich neer.
Wat betreft de windmolens…. tsja, wat zal ik er nog over zeggen. Keer op keer hebben Sterk Lokaal en andere partijen gedeputeerde Stelpstra gevraagd de regie in het windmolendossier te nemen. Angstvallig heeft hij dat afgehouden. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de minister, en we hebben een goede verstandhouding en goed overleg met de minister, zo verkondigde hij keer op keer in de Staten van Drenthe. En nu huilt hij zijn krokodillentranen, en uit hij tegelijkertijd stoere taal in de krant dat hij het “op het hoogste niveau bij EZ” niet zo vriendelijk heeft gehouden.
Dat “hoogste niveau” zou toch de minister moeten zijn…
Dat wel wordt gesproken tussen ministerie, Astron en initiatiefnemers is een teken aan de wand. En ook dat de gedeputeerde nu via de krant alsnog bij de minister aan tafel probeert te komen. Schijnbaar is hij de greep op het dossier helemaal kwijt.
Verkiezingen
Maar ik begrijp het wel. Het is pré-verkiezingsperiode, en dan gaan de Haagse bewindslieden keuzes maken in het licht van die verkiezingen. En dan heeft Zuid-Holland, met 1282 inwoners per km2, echt wel een streepje voor op Drenthe met 185 inwoners per km2 En daar sta je dan als gedeputeerde van een landelijke partij. Dan moet je blazen met het meel in de mond. Want, uitgaande van de juiste intenties bij onze gedeputeerde, de Drentse belangen zijn in het geding. Maar tegelijkertijd zal het Haagse partijkader niet staan te springen wanneer een provinciale afdeling zoveel stof doet opwaaien, dat deelname aan de regering na de verkiezingen daarmee op voorhand al onmogelijk wordt.
Ik weet het. De lokale partijen doen (nog) niet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, u zult dus in maart 2017 een andere keus moeten maken. Maar bij de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten doet Sterk Lokaal weer mee. Uw keuze dan kan bepalend zijn voor de toekomst van Drenthe. Moet die afhangen van Haagse (partij-)belangen, of moet de Drentse politiek Drenthe centraal stellen? Die keuze is aan u.
 
Douwe Oosterveen,
Fractievoorzitt05 september 2016.
Politiek - Politiek Podium 30 juli 2016

'VVD verkoopt WC-eend'
Douwe Oosterveen van 
'Sterk Lokaal' kapittelt Statenfractie van de VVD

ASSEN - 'De leegstand van winkels stijgt als maatregelen op korte termijn uitblijven, voor die conclusie was een heuse VVD-denktank nodig. Zes knappe koppen en 'Een ‘dag van de Leegstand’ zijn er aan besteed om deze open deur in te trappen. Want dit is niet zomaar een open deur, dit is een open baanderdeur. Het rapport is vervolgens aangeboden aan VVD-gedeputeerde Henk Brink. Een behoorlijk gevalletje zelfbevlekking, waar in deze komkommertijd wel aandacht voor te krijgen is.
Ondernemers weten het allang. De consumentenmarkt verandert snel, en de ondernemer zal mee moeten veranderen. En dat doen goede ondernemers, zoals ze dat altijd hebben gedaan. En natuurlijk kan, mag en zelfs moet een goede overheid daarbij helpen. Niet voor niets wordt door de provincie gewerkt aan een retailagenda, wat Sterk Lokaal betreft mag dat overigens direct een detailhandelactieplan worden. En in gemeenten wordt gekeken hoe de winkelcentra aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. In Assen gaat men, of het Factory Outlet Centre (FOC) bij het TT-circuit er nu wel of niet komt, serieus investeren in de binnenstad. In De Wolden komt een pilot voor startende ondernemers in leegstaande winkelpanden, in Hoogeveen experimenteert men met Superzaterdag en diverse gemeenten hebben centrummanagers aangesteld. Er gebeurt dus al veel, en er staat meer te gebeuren.
Over het FOC gesproken, daar maakte de VVD in de Drentse Staten een opmerkelijke draai. Van voor naar tegen, van het ene op het andere moment. Schijnbaar zonder aanleiding. Ze hadden 'het er nog eens over gehad' in de fractie. Er waren geen nieuwe feiten of cijfers, maar toch was er een reden om een draai van 180 graden te maken. Tot verbazing van zo’n beetje iedereen die zich met het FOC bezighield. Natuurlijk de initiatiefnemers, ook ondernemers, maar ook de andere statenfracties en de raadsfracties in Assen. Niet in de laatste plaats de plaatselijke fractie van de VVD. Wat Sterk Lokaal betreft is de vestiging van een FOC een zaak van de betreffende gemeente. De bevoegdheid van de provincie beperkt zich tot de ruimtelijke ordening, het past ons dus niet om inhoudelijk te oordelen.
De oplossingen uit het rapport ‘Winkelleegstand pakken we samen aan!’ lijken zich toe te spitsen op het niet bouwen van geplande nieuwe winkels en het terugdringen van het aantal bestaande winkels door die een andere bestemming te geven. Over open deuren gesproken! Maar hoe moet dat gebeuren? Vooral door gemeenten die bestemmingsplannen moeten aanpassen. De gemeenten worden daarmee in dienst van de projectontwikkelaars gesteld om hun desinvesteringen weer rendabel te maken.
Het excuus is dat leegstaande winkels zorgen voor ontsiering en verloedering. En dat is natuurlijk ook zo, maar wat let de projectontwikkelaars om zelf aan de slag te gaan? Wanneer zij geld willen verdienen aan hun investeringen is dat prima, maar daar hoeven we toch geen belastinggeld in te steken? 
En nu is er ineens dit rapport. Ik haal de uitspraak: ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’ nog maar eens van stal. De VVD-denktank biedt een rapport aan aan de VVD-gedeputeerde, waarvan de conclusies precies in het straatje van de VVD-fractie passen. Trek uw eigen conclusies.

Douwe Oosterveen,
Fractievoorzitter Sterk Lokaal.
 
Politiek - Politiek Podium 19 maart 2015

 

* Politiek Podium * 
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen
vinden hier een podium om hun visie uit te dragen

 

Egbert Hengelmolen  die zich  al eerder msnifeteerde als  ctegenstander van de plannen  een Outletcentrum bij Assen toe te staan  reageert op de uitslag van deStatenverkiezing    voor Assen.

De D66 heeft in Assen een forse waarschuwingvan de kiezer gekregen.


Ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft de D66 in Assen tijdens deprovincialeverkiezingen maar liefst 25% van haar kiezers verloren.   D66 is daarmee in Assen van de op één na grootste partij, teruggezakt naar de middenmoot en is voorbij gestreefd door de SP en de CU en opeen haar na door de VVD.

Een opmerkelijk en ook  verklaarbaar verlies.Opmerkelijk  omdat de D66 landelijk juist tot de grote winnaars behoort en de D66 in Assen hier niet van weet te profiteren. Verklaarbaar omdat de D66 in Assen haar verkiezingsbeloften niet waar maakt.

D66 beloofde de Asser kiezer in 2014 meer democrati-sche betrokkenheid en transparantie, in plaats daarvan lapt de D66-wethouder Maurice Hoogeveen de demo-cratische uitgangspunten van zijn partij aan zijn laars.

D66 beloofde alles te doen om de binnenstad weer aantrekkelijk te maken;  in plaats daarvan wil de D66 wethouder een Factory outlet centrum (FOC) aan de rand van Assen toestaan.
Een voor de binnenstad van Assen desastreus beleid waardoor de immense winkelleegstand en de verpaupering verder zal  toenemen en de werkgelegenheid zal afnemen.

De Assenaren hebben de D66 nu een forse waarschuwing gegeven en laten weten dat het dringend tijd wordt dat de D66 moet doen wat ze heeft beloofd.
Blijft die prestatie uit, dan durf ik de voorspelling aan dat de D66 in 2018 haar wethouderspost gaat verliezen.
Assen laat zich niet bedotten door gebakken luchtverhalen en zeker niet haar gezellige binnenstad afnemen.
Mijn advies aan de D66 is om te breken met de populistische koers van haar wethouder, de mouwen op te stropen, het kernprobleem van Assen aan te pakken en daarmee de verdere verpaupering van de binnenstad te stoppen en te keren. 

En ten slotte dit: FOC, weg ermee!


Egbert Hengelmolen

Assen

Politiek - Politiek Podium 8 maart 2015

  Politiek Podium

 

Egbert Hengelmolen schetst in een viertal afleveringen de huidige stand van de zaken in de stad en geeft aan hoe naar zijn oordeel op korte termijn gehandeld moet worden om aan een verdere aftakeling van de stad te kunnen  ontkomen.         
                        DEEL 4 en slot

Niemand kan de toe-komst voorspellen maar logische keuzes maken kan men wel! 

 

ASSEN - De gemeente Assen heeft te maken met een omvangrijke leegstand van winkels en kantoren en staat voor de uitdaging om de verpaupering en verloedering van de binnenstad af te remmen en te keren. Kansen zijn er voor funshoppen in een gezellige binnenstad en een sterk aanbod van kwaliteitswinkels.
Met een krachtige zienswijze en een gerichte aanpak is het nu nog mogelijk de binnenstad toekomstbestendig te maken en het verpauperingsproces om te buigen. De gemeente kan zich echter geen enkele misstap meer veroorloven. Elke misstap nu, zal het verpauperingsproces versnellen.

Een mogelijke komst van een FOC levert geen bijdrage aan het oplossen van het kernprobleem van de gemeenste. Het biedt geen kansen voor Assen en Drenthe, maar vormt juist een aantoonbare bedreiging. Door de komst van een FOC gaan kwaliteitswinkels verdwijnen, neemt de winkelleegstand toe en ontstaat er een zogeheten stuck-in-the-middle situatie (vlees noch vis) en raken de  de ondernemers tussen de wal en het schip. Hiermee vervliegt de reële kans om nog in te kunnen spelen op de toenemende consumentenvraag naar funshoppen.
Het is aannemelijk om te veronderstellen dat met de komst van een FOC Assen daardoor haar historische marktpositie als gezellige binnenstad blijvend zal verliezen aan Groningen.

De afbreukrisico’s van een FOC in Assen zijn groot vanwege de toenemende concurrentie van internet, het veranderend consumentengedrag en het beperkte verzorgingsgebied van dit FOC.
Het is niet aannemelijk dat dit FOC klanten werft van buiten regio Drenthe en Groningen. Daarvoor is de concurrentiekracht van de FOC’s in Lelystad en Ochtrup bij Enschede te groot.
Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan de kans op succes. Elke voorspelling die het tegendeel moet bewijzen, is per definitie onbetrouwbaar. Er is niemand die de toekomst kan voorspellen, maar logische keuzes maken kan men echter wel.

In het gemeentehuis en door de politiek wordt de mening verkondigd dat de middenstand van de binnenstad niet bestendig zou zijn tegen het geweld van internet.
Dit wordt zelfs als argument gebruikt om de eventuele komst van een FOC te legaliseren. Dit argument is onjuist, de verpaupering van de binnenstad van Assen is uitsluitend en alleen veroorzaakt door veel te opportunistische bestuurlijke en politieke keuzes. Er is gebouwd voor leegstand.

Er dient zich met de trend van funshoppen een reële kans voor en vanuit de kracht van de binnenstad is het nu nog mogelijk deze kans te verzilveren.
Er is geen andere optie, want een stad die de binnenstad verliest, verliest niet alleen zijn identiteit, maar ook zijn bezoekers en uiteindelijk de bewoners.

 

Egbert Hengelmolen

Assen

 

*

 

Politiek - Politiek Podium 8 maart 2015

 

  Politiek Podium

 

Egbert Hengelmolen schetst in een viertal afleveringen de huidige stand van de zaken in de stad en geeft aan  hoe naar zijn oordeel op korte termijn gehandeld moet worden om aan een verdere aftakeling van de stad te kunnen  ontkomen.         
                                       DEEL 3


Een Factory Outlet Centrum aan de rand van Assen een onverstandige keuze…

 Om te kunnen bepalen of een Factory Outlet Centrum (FOC) aan de rand van Assen een kans is of een bedreiging vormt, is het belangrijk te begrijpen wat een FOC inhoudt en welke bewezen impact dat op zijn omgeving heeft. Hierover is veel bekend. Hieronder een samenvatting.

Een FOC is een winkelcentrum dat zeven dagen in de week (dus ook en juist op zondag) open is en waar leveranciers van vooral merkkleding, schoenen en sportartikelen hun assortiment rechtstreeks aan de finale consument aanbieden. Was het in het verleden zo, dat in een FOC overjarige goederen en handel met kleine mankementen werden verkocht, tegenwoordig wordt het actuele assortiment aangeboden. Doordat de tussenhandel wordt overgeslagen en de vestigingskosten laag zijn, worden producten gemiddeld 40% onder de gangbare detailhandelsprijzen verkocht.
Dit prijsvoordeel is de belangrijkste drijfveer van de bezoekers. Hieraan ontleent een FOC zijn bestaansrecht.

FOC’s zijn intussen echter een achterhaalde vorm van detailhandel, achterhaald door internet en veranderend consumentengedrag. Tegenwoordig worden op internet 24 uur per dag en zeven dagen in de week, precies dezelfde producten met nog hogere kortingen aangeboden. Omdat de funfactor van een FOC niet echt is, treedt al snel klantenmoeheid op. De consument van nu en de toekomst gebruikt internet voor het verkrijgen van prijsvoordeel en gaat funshoppen in een echte en gezellige binnenstad.

Effecten van een FOC op de regio

·        30-40% van de FOC-bezoekers woont binnen een straal van 30 minuten reizen per auto;

·        De omzet van FOC’s gaat altijd ten koste van de omzet van traditionele detailhandel binnen een straal van 30 tot 45 minuten reizen;

·        FOC’s beconcurreren aanpalende binnensteden en romen daar bezoekers af;

·        Wat er ook is geprobeerd (loopbruggen, gratis shuttlebussen etc), de ervaring heeft geleerd dat er geen kruis-bezoek plaats vindt tussen FOC’s en binnensteden; de portemonnee van bezoekers wordt omgekeerd en bezoekers gaan daarna terug naar huis;

·        Er ontstaat geen verblijfsrecreatie en er is geen meetbaar effect op toerisme;

·        FOC’s resulteren in het verlies van kwaliteitswinkels in binnensteden en veroorzaken toenemende winkelleegstand;

·        FOC’s versnellen het verpauperingsproces van binnensteden en regiokernen;

·        Door verlies van kwaliteitswinkels en het boemerangeffect van verloedering op andere voorzieningen zoals de regionale horeca, recreatie en toerisme, gaat de werkgelegenheid er netto op achteruit.

 

Egbert Hengelmolen

Assen

Politiek - Politiek Podium 6 maart 2015

 

  Politiek Podium

 

Egbert Hengelmolen schetst in een viertal afleveringen de huidige stand van de zaken in de stad en geeft aan  hoe naar zijn oordeel op korte termijn gehandeld moet worden om aan een verdere aftakeling van de stad te kunnen  ontkomen. 


Kansrijk toekomst perspec-tief. Funshoppen in gezel-lige  binnenstad van Assen, een logische kans…


ASSEN-
Een stad ontleent zijn ­ identiteit grotendeels aan de binnenstad en tegelijkertijd is de binnenstad een belangrijke bezoekersplaats. Bezoekers komen er om te winkelen, om cultuur op te snuiven, bijzondere voorzieningen te bezoeken, elkaar te ontmoeten, te genieten van evenementen of om zomaar even de stedelijke drukte op te zoeken.

Een belangrijke landelijke trend is dat funshoppen in de gezellige binnenstad sterk aan populariteit wint.  

Funshoppen groeit twee keer zo hard in de binnenstad als daar buiten. Het succes van funshoppen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de winkels. Het gaat er niet zo zeer om hoeveel winkels er leeg staan, het gaat er vooral om welke kwaliteit van winkels er wordt geboden.

De binnenstad van Assen heeft altijd een sterke regionale aantrekkingskracht gehad.
Door de toenemende verpaupering wordt deze concurrentiepositie in toenemende mate bedreigd door de binnenstad van Groningen.

Toch zijn er voor Assen nog steeds mogelijkheden om succesvol te transformeren tot een funshop centrum. Er is de afgelopen jaren ook veel goed gegaan in de Asser binnenstad. Zo hebben de gemeente en ondernemers fors geïnvesteerd in aantrekkelijke en levendige horecapleinen, is het Drents Museum uitgegroeid tot een landelijk icoon, is er een sterk evenementenbeleid, is er spraakmakende architectuur in de binnenstad toegevoegd, zijn er nog vele karakteristieke winkelgevels bewaard gebleven, is er een vitaal theater gerealiseerd, is er een goede bioscoopvoorziening. komt er een aantrekkelijk nieuw station en is met het opwaarderen van De Vaart werkelijk een parel aan de binnenstad toegevoegd. Waar het echter aan ontbreekt is bestuurlijke visie, echte kennis en ervaring, regie en doorzettingsvermogen.
Kortom de Asser binnenstad bezit sterke elementen om verpaupering te keren en te transformeren in een funshop-paradijs.
De bestuurlijke en politieke voorwaarden zijn echter broos. 

 

Egbert Hengelmolen.
ASSEN

 *

 

 

 

 

 

Politiek - Politiek Podium 5 maart 2015

 

 Politiek Podium

Assen op weg naar verloe-
dering en verpaupering?

Masterplan met structurele aanpak en een krachtige regie nodig.

ASSEN - Het college van de gemeente Assen heeft het plan omarmd om een Factory Outlet Centrum aan de rand van Assen toe te staan. GS van de provincie Drenthe steunen dit plan, want zo zeggen zij, dit levert werkgelegenheid op en is goed voor Assen en de Drentse economie. Maar is dat wel zo?

Egbert Hengelmolen zal in een drietal afleveringen de huidige stand van de zaken in de stad schetsen  en aangeven hoe naar zijn oordeel op korte termijn gehandeld moet worden om aan een verdere aftakeling van de stad te ontkomen. 


Deel 1


De huidige situatie:  alarmerende leegstand winkels en kantoren binnenstad Assen…

Uit recente gegevens van het Rijks Planbureau voor Leefomgeving (De Bestendige Binnenstad, december 2014) blijkt dat de leegstand van winkels en kantoren in de binnenstad van Assen alarmerend hoog is. Uit dit onderzoek blijkt dat in de binnenstad van Assen 12.1 tot 16% van de winkels- en 15.1 tot 20% van de kantoren leeg staan.

Met deze leegstandcijfers behoort Assen tot de stadscentra met de hoogste leegstand van Nederland, leegstand die vergelijkbaar is met de verpauperde steden Heerlen, Dordrecht en Lelystad.

Extra verontrustend aan de situatie in Assen is dat hier de leegstand dubbelop gaat, groeit en structureel is.
Assen heeft in de binnenstad te maken met een groeiende leegstand van zowel winkels als kantoren. De omvangrijke leegstand van winkels is veroorzaakt doordat er de afgelopen jaren te optimistisch winkels bij zijn gebouwd  zonder dat er rekening is gehouden met marktvraag en een veranderend consumentengedrag.

De situatie in Assen is zorgwekkend omdat bekend is dat leegstand in binnensteden leidt tot verloedering en verpaupering en dat die zich als een olievlek over de hele stad verspreid.  Dat is een proces dat zich hier zichtbaar voltrekt.
De omvangrijke leegstand van winkels en kantoren in de binnenstad van Assen is een maatschappelijk kernprobleem waaraan niet langer voorbij gegaan kan en mag worden.

Er is urgente behoefte aan een masterplan met een structurele aanpak, doordachte oplossingen en een krachtige regie.
De gemeente Assen kan zich geen enkele misstap meer permitteren. Elke verkeerde beslissing nu, versnelt het verpauperingsproces van de stad.

Assen staat daarom de komende jaren voor een enorme uitdaging en de kernvraag is:

Hoe kan de Gemeente Assen een verdere verloedering en verpaupering van de stad afremmen en stoppen en welke keuzes moeten er gemaakt worden om de Asser binnenstad weer aantrekkelijk te maken?


(wordt vervolgd)


Egbert Hengelmolen

Assen

*

 

 

 

 

Politiek - Politiek Podium 21 februari 2015
 
 * POLITIEK PODIUM *

 Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen

vinden hier een podium om hun visie uit te dragen


Van de heer Peter Sturing, raadslid voor de Christen Unie,  kwam een reactie op het  artikel van 17 februari

 Met het Factory Outlet Centrum haalt Assen het Paard van Troye in de gang
van Egbert Hengelmolen


Assen bestaat uit meer dan alleen binnenstadondernemers


Ik laat een aantal van je opmerkingen zonder commentaar. Ik spreek hier als ondernemer in verzekeringsland. Hierdoor heb ik ook al jaren ervaring met de bedreigingen van (internet) concurrenten.
Wat mij betreft ligt de gehele discussie over we of niet een Outlet veel genuanceerder dan dat jij doet voorkomen.
Was jij trouwens ook niet degene die het aanleg van industrie Assen
Zuid grote onzin vond?.
Dat zou nooit vol raken! Er is nu wel een onderne-merscollectief dat daar 17.500 m2 wil kopen!
Misschien had het college toen dus wel gelijk.
Wat mij sowieso is bijgebleven van de informatieavond van het MKB is het feit dat de prijs van kleding in een outletcentrum 40% lager ligt dan van een winkel in de binnenstad. Ook jij weet dat de gemiddelde consument zich niet meer laat sturen.
Assen (en omgeving) bestaat uit meer dan alleen binnenstadondernemers.
Mag de consument dan niet zelf kiezen of hij naar die gezellige binnenstad van Assen wil en daar 40% meer voor zijn inkopen betaalt?.
O
f kiest de klant dan voor eigen portemonnee en koopt zijn kleding bij de Outlet (of via internet)?
Uiteraard snap en onderschrijf ik ook het belang van een mooie en bruisende binnenstad. We moeten er alles aan doen om dat te behouden. Maar dat zul je niet bereiken door te proberen de deur dicht te houden voor alles wat je niet zint.
Op een ander moment en plaats zullen we deze discussie kunnen voortzetten. Maar dit wilde ik toch even kwijt.


Peter Sturing,

Raadslid Christen Unie

Politiek - Politiek Podium 17 februari 2015

 
* POLITIEK PODIUM

Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen
vinden hier een podium om hun visie uit te dragen

 

 Met het Factory Outlet Centrum haalt Assen het Paard van Troye in de gang  

ASSEN - Het geluk van Drenthe hangt, met een eventuele komst van 200 uitverkoopwinkels van het FOC Assen  aan een zijden draadje…

De stads- en dorpskernen in Drenthe zijn nog steeds vitale verzorgingscentra. Het zijn deze ontmoetingsplekken die Assen en Drenthe aantrekkelijk maken om er te wonen, te recreëren en er gelukkig te zijn. Het is de lijm van de Drentsesamenleving.

Deze winkel- en horecagebieden bestaan bij de gratie van de daar gevestigde middenstand en horeca.  Zij houden Assen en Drenthe vitaal en zijn de motor vande Drentse economie van geluk.

Werelddenkers en economen zoals Helena Norberg-Hodge zien in de ‘economics of happiness’ een blijvende trend.
Lokaal wordt belangrijker dan globaal. Geluk, wordt belangrijker dan gewin.

Deze ‘Economics of Happiness’ leeft traditiegetrouw in de harten van alle Drenten. Dit is haar grootste kracht.

De Drentse kracht wordt echter urgent door het hapsnap-beleid van D66-wethouder Maurice Hoogeveen in de kern bedreigd.

Door de door hem aangekondigde (eventuele) komst van 200 uitverkoopwinkels aan de rand van Assen (ook wel Factory Outlet Centrum genoemd), zal het verzorgingsgebied van alle regionale stads- en dorpskernen blijvend verschuiven naar dit zielloze winkelpretpark in de weilanden bij Assen.
Waar klanten wegblijven, sluiten winkels, waar winkels sluiten, verdwijnt de horeca en waar leegstand is, ontstaat verloedering.
Alle Drentse stads- en dorpskernen zullen hierdoor aan aantrekkelijkheid inboeten en daarmee verliest Drenthe de charme van het gelukkig wonen en recreëren. Dit domino-effect is een onomkeerbaar proces.

Met een eventuele komst van het FOC, haalt Drenthe het Paard van Troye in de gang   Het wordt dus  tijd dat de Drentse politiek hier ingrijpt, want het kan niet zo zijn  dat door een bestuurlijke misser van een onkundige Asser wethouders, het geluk van heel Drenthe aan een zijden draadje komt te hangen…


Egbert Hengelmolen

 

 

 

 

 

 

Politiek - Politiek Podium 13 februari 2015

 


*
POLITIEK PODIUM * 
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen
vinden hier een podium om hun visie uit te dragen

 


Hier volgt een tweede bijdrage van oud-wethouder  Henk van Hooft  die de Asser ondernemers aan het denken kan zetten

Het Outletcentrum nader beschouwd. Samenwer-king en ideeen kunnen binnenstad redden

ASSEN - De behartenswaardige opmerkingen van Egbert Hengelmolen hebben mij geïnspireerd mijn gedachten over het Outletcentrum verder aan te scherpen. Waar gaat het om: een geconcentreerd en omvangrijk aanbod van (overjarige) producten buiten het centrum van Assen trekt koopkracht en vitaliteit weg uit de binnenstad.
Mede gelet op de veranderingen in koopgedrag die toch al gaande zijn wordt gevreesd voor het voortbestaan van (een deel) van de middenstand. 
In mijn vorige bijdrage hield ik al een pleidooi voor het bijeenbrengen van alle koopstromen in of nabij de binnenstad.

Willen de ondernemers voorkomen dat zij koopkracht verliezen aan de initiatiefnemers van het Outletcentrum dan zouden zij zelf de verkoop van die producten op zich dienen te nemen. Dan openen zijzelf een tweede omzet-en inkomenskanaal.  De verkoop van hun totale productenpakket kan via internet ondersteund worden.

Om dit te realiseren kunnen ondernemers een collectief samenwerkingsverband vormen. Voor de beste locatie blijf ik bij het stadscentrum.
Het zou de moeite waard zijn te bezien in welke mate leegstaande panden en of op herbestemming wachtende locaties voor dit Outletcentrum benut zouden kunnen worden.

Een zodanige organisatie van outletverkoop wijkt af van de inmiddels traditionele outletcentra. En toch ook weer niet helemaal. Uitgerekend in Frankrijk zag ik een voorbeeld van een outletcentrum tegen het stadscentrum aan. Nog weer anders dan in Roermond. Daarnaast is het goed ons te realiseren, dat de veranderingen die zich nu onder het kooppubliek en in de retail sector voltrekken een breuk met de ontwikkelingen van het verleden betekenen.
Het antwoord daarop moeten we  dan ook buiten de traditionele manier van denken zoeken.

Dan de middenstand in andere plaatsen. Betrek die bij de opzet en laat hen delen in de verantwoordelijkheid voor de exploitatie.

Fysiek zouden zij hun aanbod kunnen vergroten met een outletkanaal in de eigen winkel. Dat kan worden gevoed uit het samenwerkingsverband.

De inwoners van die dorpen en steden kunnen  gebruik maken van het totale, verbrede aanbod, in hun eigen winkelcentrum.

Assen zal op deze manier niet alle op het outletcentrum gerichte koopkracht naar zich toe trekken. Maar uit een oogpunt van leefbaarheid van dorpen en steden is de winst veel groter.


Henk van Hooft,

Assen

 

 

Laatste nieuws