zondag 11 april

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wonen & Werken - Wonen 15 december 2016
 
 Meer dan 100 miljoen aan nieuwbouw. 
 
Actium investeert volop in betaalbare en duurzame huurwoningen in Drenthe.
 
 
ASSEN – Woningcorporatie Actium en Huurdersplatform MEVM tekenden de afgelopen weken de prestatieafspraken voor 2017 met de acht gemeenten in hun werkgebied. Het is de eerste keer dat huurders hierin ook een formele rol hebben. De prestatieafspraken laten zien dat Actium in 2017 en de jaren daarnamiljoenen investeert in betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteitsverbetering.
Op donderdag 15 december ‘overhandigde’ bestuurder Elles Dost van woningcorporatie Actium de prestatieafspraken aan minister Blok. Actium streeft er naar het aantal goedkope en betaalbare woningen (met een huurprijs tot € 629,-) te vergroten,
zodat het merendeel van de woningen bereikbaar blijft voor de lagere inkomens. Om woningzoekenden te helpen bij het maken van een betaalbare woningkeuze realiseert Actium in 2017 een woonlastencalculator. Hiermeekrijgen woningzoekenden inzicht in de te verwachten woonlasten, zoals energiekosten, huurprijs en gemeentelijkeheffingen.
Actium investeert in 2017 ruim € 8 miljoen in het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van extra isolatie.
Daarmee is Actium weer een stap dichter bij het doel om haar totale woningvoorraad voor 2020 op gemiddeld energielabel B te krijgen. Deze verbeteringen worden niet
doorberekend in de huurprijs, maar leveren huurders wel voordeel op in de maandelijkse energielasten. Daarnaast besteedt Actium volgend jaar ruim € 17 miljoen aan planmatig onderhoud.
De komende tien jaar investeert Actium meer dan € 100 miljoen aan nieuwbouw. Actium vernieuwt op grote schaal door verouderde woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.
Waar de vraag naar woningen groter is dan
het aanbod kijkt Actium ook naar uitbreidingsmogelijkheden. De grootste woning uitbreiding vindt plaats in Assen.
Hier worden in de komende tien jaar 600 woningen gebouwd. Ook in Meppel zal Actium 100 nieuwbouwwoningen realiseren als uit woningmarktonderzoek blijkt dat dit wenselijk is. De betrokken gemeentes dragen bij door
voldoende geschikte en betaalbare bouwlocaties aan te dragen.
Mevr. Elles Dost (directeur-bestuurder
Actium): “We maakten altijd al samen afspraken met gemeenten, maar dit jaar doen we het voor het eerst in deze vorm en samenstelling. Ik ben er trots op dat we met alle partijen tot concrete afspraken zijn gekomen over onze gezamenlijke inzet op het gebied van wonen. Daarbij ik wil benadrukken dat Actium met de genoemde investeringen haar financiële ruimte optimaal benut.”
 
 
 
 
Wonen & Werken - Wonen 15 december 2016

Gemeente, Actium en Huurdersplatform MEVM akkoord over wat en hoe in 2017 wordt gwebouwd

ASSEN – Woensdag ondertekenden Woningcorporatie Actium, gemeente Assen en huurdersplatform MEVM de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2017. De afspraken maken helder welke volkshuisvestelijke bijdrage Actium levert aan de doelen van de gemeente en de Woonvisie Assen 2016. Speerpunten hierin zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Vandaag worden de afspraken voorgelegd aan de minister van BZK.
Eén van de belangrijkste afspraken is het gezamenlijke voornemen om 600 extra sociale huurwoningen te bouwen voor 2025. De gemeente draagt hier aan bij door voldoende bouwlocaties beschikbaar te stellen en sociale grondprijzen te hanteren. De gemeente en Actium gaan in 2017 plannen uitwerken voor deze uitbreiding, die in de binnenstad en de wijken rond het centrum moet komen.

Actium garandeert dat 85% van haar woningvoorraad in Assen betaalbaar en bereikbaar is voor mensen die recht hebben op huurtoeslag (huurprijzen tot € 628,-). Actium realiseert in 2017 daarnaast een woonlastencalculator die woningzoekenden inzicht geeft in de woonlasten van de aangeboden huurwoningen, in combinatie met een betaalbaarheidsadvies. 
De kwaliteit van de woningvoorraad is in 2017 een belangrijk aandachtspunt. Dit vraagt een investering van 15 miljoen euro. Actium renoveert 102 woningen en verbetert 2000 woningen door planmatig onderhoud. Daarnaast worden ruim 600 woningen voorzien van zonnepanelen en isolatie. Deze investering in duurzaamheid van € 2,5 miljoen leidt niet tot een huurverhoging voor de zittende huurders.
I
n 2017 verkennen de gemeente en Actium samen de benodigde route om in 2040 alle woningen (huur én particulier) energieneutraal te krijgen. Huurdersplatform MEVM start bovendien een pilot waarbij huurders over een energiemonitor kunnen beschikken om meer zicht en controle op hun energieverbruik te krijgen.

De gemeente en Actium werken binnen een platform samen aan de maatschappelijke uitdagingen rond wonen, welzijn en zorg. Zo onderzoeken ze in 2017 welke aantallen en typen woningen nodig zijn om in te spelen op vergrijzing en kwetsbare mensen die vanuit instellingen in de wijk komen wonen.
Actium en gemeente werken ook in 2017, onder de vlag van Mijn Buurt Assen, samen met Vaart Welzijn aan de leefbaarheid in Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt. Ook voor de wijken Peelo en Pittelo worden in 2017 uitvoeringsprogramma’s vastgesteld.

 

 

Wonen & Werken - Wonen 14 oktober 2016

Bewoners hadden veel inspraak bij invulling groot onderhoud 104 huurwoningen Oude Molenbuurt van Actium

ASSEN - Woningcorporatie Actium heeft de groot onderhoudsplannen gepresenteerd aan de bewoners van 104 woningen in de Oude Molenbuurt in Assen. Het gaat om de huurwoningen aan de  Colijnstraat (nr. 2 t/m 32), de  Alberdastraat (nr. 2 t/m 17), de Groen van Prinsterenlaan (nr. 45 t/m 59 en 22 t/m 44) en de Troelstralaan (nr. 2 t/m 40 even en 42 t/m 104 even).
De bewoners hebben zelf actief mee gedacht over de benodigde woningverbeteringen. Actium wil met het groot onderhoud het wooncomfort van de bewoners verhogen en bijdragen aan een vernieuwde Oude Molenbuurt; een aantrekkelijke en vitale buurt met een gevarieerd, toekomstbestendig en duurzaam woningaanbod.
De bewoners zijn tijdens verschillende bijeenkomsten met Actium in gesprek gegaan over hun wensen. De voornaamste wensen betreffen de energiezuinigheid van de woningen, en de uitstraling ervan en het vernieuwen van de badkamer, keuken en het toilet. T
Tijdens de bewonersavond op 12 oktober spraken bewoners hun waardering uit voor de samenwerking met Actium.Voor de uitvoering van het grootschalige onderhoud, hebben de bewoners hun keuze laten vallen op aannemersbedrijf Paas BV.
Ze waren vooral enthousiast over de voorgestelde aanpak van de buitenzijde van de woningen. Paas BV geeft de buitenkant van de huizen een ander aanzicht en dat was in het voorstel van de andere twee aannemers niet het geval. Ook pakt Paas de bestrating en het groen rondom de woningen aan. 
De plannen sluiten goed aan op de belangrijkste wensen van de bewoners en werden tijdens de bewonersavond op 12 oktober dan ook enthousiast ontvangen door het gros van de huurders.
Binnenkort start Actium met één op één gesprekken met de bewoners om alle vragen, opmerkingen, eventuele zorgen en de persoonlijke situatie te bespreken. november start Paas met de renovatie in de Oude Molenbuurt.

 

 

Wonen & Werken - Wonen 22 augustus 2014

Starters kunnen via Collectief in Kloosterveste betaalbare en duurzame woningen bouwen
ASSEN – In Kloosterveste wil de ontwikkelaar Meacasa uit Nijkerk samen met starters, singles en jonge gezinnen woningen ontwikkelen op basis van hun persoonlijke woonwensen en financiële mogelijkheden.  Een nieuwbouwwoning met tuin op het westen is al mogelijk vanaf € 139.900, - v.o.n. inclusief grond.
In een CPO (Particulier Opdrachtgeverschap) project kunnen toekomstige bewoners als collectief zelf hun eigen woning ontwerpen binnen de gestelde kaders van de gemeente Assen.
Het idee is ontstaan omdat de afgelopen jaren er vooral woningen zijn gebouwd, die voor veel mensen niet te betalen zijn. Dit initiatief sluit volgens de onderneming  volledig aan. 
Het gaat niet om een cataloguswoning, maar een huis waar de kopers hun eigen wensen en smaak in kwijt kunen.
De stedenbouwkundige randvoorwaarden liggen vast, maar op de uiterlijke verschijningsvorm hebben de kopers straks zelf invloed. Daarnaast wordt de koper volop ruimte geboden om de woning af te laten bouwen.
D
e gemeente heeft zich positief  opgesteld tegen-over het plan. "Als wij jonge mensen kunnen binden aan deze nieuwe wijk, bieden we daarvoor graag de gelegenheid", zo liet wethouder Albert Smit weten.
-----------------------------------------------------------
De inschrijving vindt van 19.30 tot 21:00 uur plaats op 9 september in Grandcafé Liff op De Brink 

 

 

Wonen & Werken - Wonen 23 mei 2014

Nieuw Buurt infocentrum in Oude Molenbuurt onder vlag ‘Mijn Buurt’ geopend 
ASSEN - Aan de Troelstralaan hebben Actium directeur Elles Dost en wethouder (Wonen) Albert Smit een buurtinformatiecentrum geopend, dat bstemd is voor de bewoners van Oude Molenbuurt, medewerkers van Actium en  de gemeente Assen om elkaar te ontmoeten.
Aansluitend vond een informatiebijeenkomst plaats in basisschool De Cirkel tijdens welke Actium en de gemeente de geplande werkzaamheden en projecten hebben toegelicht die dit jaar in de Oude Molenbuurt worden uitgevoerd.  Buurtbewoners hebben ruim een jaar geleden meegepraat over de gewenste ontwikkeling van hun wijk.
Op basis hiervan is een wijkvisie opgesteld die tot een projectplan met verschillende verbeterpro-jecten om de fysieke en sociale leefbaarheid in de buurt heeft geleid.
Zo gaat men dit jaar opnieuw regelmatig in gesprek met bewoners en worden deze daar waar nodig in samenwerking met het buurtteam ondersteund. Er wordt in de woonomgeving geïnvesteerd onder meer door verkeers- en parkeersituaties aan te pakken en meer groen in de wijk te brengen.
Ook wordt de komende jaren begonnen met het verbeteren en verduurzamen van de aanwezige huurwoningen.
Het nieuwe buurtinformatiecentrum zal gedurende dit jaar fungeren als uitvalsbasis voor vergaderingen en spreekuren voor de betrokken medewerkers van Actium en de gemeente, maar ook als ontmoetingsplek voor bewoners.
Ook in andere buurten van Assen worden in de komende tijd bijeenkomsten georganiseerd om bewoners te informeren over diverse activiteiten en projecten die onder de vlag van ‘Mijn Buurt Assen’ samen met bewoners zijn bedacht en dit jaar worden uitgevoerd.

*

 

Wonen & Werken - Wonen 12 mei 2014

Drentse Bouw en Woonweken gestart

Veel interesse voor alles wat met met bouwen en wonen te maken heeft

ASSEN - In het stadhuis konden de Assenaren zaterdag bij meer dan twintig kraampjes van bedrijven en organisaties terecht voor informatie over alles wat met bouwen en wonen te maken heeft.

Dat betrof onder meer woning- en tuininrichting, kavels, het  bouwen of verbouwen van een huis,  energiezuinig wonen, een woning huren of kopen, financieren en alles wat daarbij komt kijken.

Ondanks het slechte weer werd bestond er veel belangstelling voor de beurs.

Naast Assen vonden en vinden ook in andere Drentse gemeente dergelijke presentaties plaats.

De provincie Drenthe vraagt tijdens de Bouw en Woonweken aandacht voor de Drentse Energiepremie. Mensen die hun woning energiezuiniger willen maken kunnen tot €3050 subsidie krijgen.
Daarnaast heeft de provincie de Duurzaamheidslening in de aanbieding,  
D
aarmee kan tegen een zeer lage rente geld kan worden geleend om te investeren in energiebe-sparende maatregelen.
De leningen zijn nog tot september aan te vragen.
----------------------------------------------------------

Meer info op  www.bouwenwoonweken.nl

 

Wonen & Werken - Wonen 16 maart 2014

Plan voor 42 flexibele en be-taalbare woningen voor starters in Kloosterveste
ASSEN – Als de  gemeente en ontwikkelaar Roosdom Tijhuis Rijssen het met elkaar eens worden dan worden er tenminste 42 (starters-) woningen in het deelgebied Kloosterveste gebouwd. Met de ontwikkeling op de locatie aan de Gildestraat wordt een verscheidenheid aan rijwoningen met een hoog kwaliteitsniveau gebouwd met prijzen vanaf ca. € 150.000 v.o.n.!
De woningen met een hoog kwaliteitsniveau worden ontworpen op basis van ‘dentis’, een bijzonder flexibel woonconcept van Roosdom Tijhuis, dat rekening houdt met de wensen van de kopers. Zij krijgen niet alleen een keur aan keuzevrijheid bij de indeling van hun woning, maar hebben ook de mogelijkheid om de voor- en achtergevel naar eigen wens en budget aan te kleden.
De gemeente zal op korte termijn een informatieavond houden voor de omwonenden van het plangebied. Rotij en de gemeente verwachten dat in mei de verkoop van start gaat en dat eind dit jaar met de bouw kan worden begonnen.

Wonen & Werken - Wonen 18 februari 2014

Oude brandweerkazerne  wordt woon-zorgcomplex

ASSEN - De voormalige brandweerkazerne aan het Kanaal die geen dienst meer behoeft te doen, wordt door de gemeente verkocht aan Paas Vastgoed Ontwikkeling. Paas gaat op de hoek van het Kanaal en de Jan Fabriciusstraat een woon-zorg-complex realiseren.

Nu de oplevering van het nieuwe gebouw voor de brandweer aan de Groene Dijk en de verhuizing naar deze locatie een feit is, moet een nieuwe invulling worden gegeven aan de voormalige brandweerkazerne.

Al enige tijd was de gemeente Assen de ontwikke-lingsmogelijkheden van deze locatie aan het onderzoeken.  
Paas Vastgoed is met het Asser bouwbedrijf HTO  in gesprek over het realiseren van het zorgcomplex.
De komende periode wordt benut om het bestemmingsplan te herzien en het bouwplan te ontwikkelen.

De verwachting is dat nog dit jaar gestart kan worden met de sloop van de oude kazerne en de start van de nieuwbouw.

Wonen & Werken - Wonen 5 februari 2014

Aanvragen lening kan tot 1september Extra voordelige lening voor woningeigenaar voor ener-giezuinig maken van huis
ASSEN - Een comfortabele en energiezuinige woning ligt voor de Drentse woningeigenaar binnen handbereik. Wie niet direct beschikt over geld om te investeren in energiebesparende maatregelen, kan ook in 2014 een duurzaamheidslening met een zeer lage rente afsluiten.
De rente van de lening is maximaal 2,4 %, wat veel lager is dan het rentetarief van banken.
Door een energiecoach en een subsidie voor het maatwerkadvies beschikbaar te

stellen, verwacht de provincie dat de duurzaamheidslening nog aantrekkelijker wordt. Comfortabeler wonen en energie besparen is op veel verschillende manieren mogelijk.

Zoals door het isoleren van daken en vloeren, vervangen van de verwarmingsketel of plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. Om te bepalen welke maatregelen het meeste voordeel opleveren, moet voor het aanvragen van de duurzaamheidslening een zogeheten maatwerkadvies worden uitgevoerd.
Om dit extra aantrekkelijk te maken
subsidiëren de provincies het advies tot maximaal € 250 en kan men in maart gebruik

gaan maken van een energiecoach die het traject van aanvraag tot uitvoering begeleidt.

Het lage btw-tarief van 6% dat geldt tot eind 2014 en het feit dat de lening vaak fiscaal aftrekbaar is, maakt het nemen van energiebesparende maatregelen nog interessanter.

Men kan een bedrag lenen tussen € 2.500 en 15.000 euro. De lening kan tot 1 september 2014 worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 

*

Wonen & Werken - Wonen 10 november 2013

Actie met gratis energieadvies voor huiseigenaren met 250 kortings-bonnen verlengd


ASSEN –
Een groot aantal Assenaren heeft de afgelopen anderhalf jaar gebruik gemaakt van de gemeentelijke regeling voor Energieadvies. Daarmee is al voor 15% van de huizen die voor1995zijn gebouwd een energieadvies afgegeven en dat heft voor vele woningen geleid tot een aanzienlijke energiebesparing.
Daarom heeft de gemeenten besloten weer  250 kortingsbonnen voor energieadvies beschikbaar te stellen.  Met de bon ter waarde van € 250 is het advies gratis of bijna gratis.  

Huiseigenaren die van de regeling gebruik maken, krijgen een energieadviseur op bezoek die kijkt hoe het is gesteld met de isolatie van hun huis. Hij stelt het energielabel vast en brengt alle maatregelen in kaart om de energienota omlaag te brengen .De energieadviseur neemt alle maatregelen door en rekent precies voor wanneer de investeringen zijn terugverdiend.  

De energieadviseur helpt vervolgens met het zoeken naar een goede aanbieding, het vergelijken van offertes en het kiezen van een aanbieder.
De adviseur kan eigenaren ook ondersteunen bij het aanvragen de duurzaamsheidslening. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen huiseigenaren ook een beroep doen op de energieadviseur

Veel huizen die voor 1995 zijn gebouwd, zijn niet optimaal geïsoleerd.
Er ontbreekt vaak dubbel glas of spouw-, vloer- of dakisolatie. Met goede isolatie is het mogelijk het warmteverlies met 30% terug te dringen.

 

Laatste nieuws