zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Provincie 31 maart 2017
Plannen van Assen en Hooge-veen voor ijsbanen zijn nog niet rijp voor realisatie. Provincie wacht met subsidie tot begrotingen sluitend zijn.
 
ASSEN - Het College van Ged.Staten heeft besloten om de subsidieaanvragen van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en Koenen Bouw voor ICE World Drenthe af te wijzen. Beide businesscases zijn nog niet sluitend en geven onvoldoende zicht op een duurzame exploitatie. Daarmee zijn de aanvragen niet rijp genoeg om op dit moment een provinciale investeringsondersteuning te verlenen.
De gemeenten Assen en Hoogeveen kunnen in 2017 nog wel een beroep doen op het laatste steuntje in de rug.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij hebben grote waardering voor de inzet van de initiatiefnemers. Ze hebben allebei grote stappen gezet in de vervolmaking van het ijsbaanplan. Tel daar het enthousiasme, het vele werk en de reuring in Drenthe bij op en niets lijkt de schop in de grond in de weg te staan. Echter we hebben de beide plannen beoordeeld en onafhankelijk laten toetsen. We moeten hieruit concluderen dat duidelijk naar voren komt dat beide plannen geen sluitende begroting kennen en daarmee nog geen zicht geven op een duurzame exploitatie. Er is een flinke stap voorwaarts gezet, maar die biedt nog onvoldoende zicht op een toekomstbestendige ijsvoorziening in Drenthe.“
“Verschillende onderzoeken tonen aan dat een bovenregionale ijsvoorziening in Drenthe niet onmogelijk is, maar het feit dat we er al meer dan twee jaar over praten geeft aan dat ondernemen in ijs risico’s met zich meebrengt. Dat zien we ook terug in de onafhankelijke financiële analyse.
Omdat we hebben geconstateerd dat beide initiatiefnemers, gesteund door de gemeente Hoogeveen en Assen, willen werken naar een 100% sluitende begroting, hebben wij besloten om het aanbod voor een investeringsondersteuning in 2017 beschikbaar te houden voor de gemeente Assen of Hoogeveen.'
 
Laatste nieuws