zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Diversen 17 maart 2017

Zaken die ons raken.

Fatsoenlijk?

ASSEN - . Over het voor ons heugelijke feit dat de populistische partij niet de grootste was geworden. Maar vooral de diepe val van de Partij van de Arbeid kwam naar voren. Ongehoord! De partij van de mensen die het, via hard werken en strijd, voor elkaar kregen. Die er voor gevochten hebben om nette cao’s af te sluiten en die voor een goede verzorging in ziekenhuis en/of verzorgingshuis offers brachten. Die partij werd geminimaliseerd.We bedachten allerlei oorzaken. Maar na wat praten kwam het volgende bovendrijven.
Mijnheer Asscher en ook mijnheer Spekman, hoorden we zeggen dat ze geholpen hadden om Nederland op een ‘fatsoenlijke manier’ uit de financiële crisis te helpen. Die crisis werd veroorzaakt door malversaties en gokken van bankdirecties. De oplossing van die crisis werd niet afgewenteld op de veroorzakers, maar op andere groepen. Er werd bezuinigd en geknepen in de zorg en verzorging van de ‘gewone man’. De groepen met de grootste kwetsbaarheid en met de minste kans op het zich kunnen verzetten tegen die maatregels. Dat er gereorganiseerd moest en mocht worden was duidelijk en acceptabel. Maar de kilheid en de mate waarin dit gebeurde, riep verzet op. Dat riep op tot daden die resulteerden in deze verkiezingsuitslag. Maar gedane zaken nemen geen keer.
Veel mensen hebben dit beleid als ‘onfatsoenlijk’ ervaren. Zodra de PvdA dat gaat erkennen en er weer voor gaat strijden dat men dingen aanpakt die echt als onrechtvaardig worden ervaren, is er een kans op verbetering. Ik doel op de aanpak van salarisuitwassen, de belasting ontduiking van multinationals en zo. Dit is geen wetenschappelijk betoog met veel kennis en inzicht. Dit is maar het gepraat van een ‘gewone man’. Maar voor ons daarom niet minder juist.

Wordt weer fatsoenlijk in je doen en laten is de boodschap.

Jaap Bouma.

 

Laatste nieuws