zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Provincie 25 februari 2017

Integriteit staat
weer ter discussie

Dagblad v/h Noorden ontmas-kert herhaling bemoeienis van CdK Tichelaar met familiezaak 

ASSEN - Het Dagblad van het Noorden heeft vandaag (zaterdag) min of meer het aanstaande vertrek aangekondigd van de heer Jacques Tichelaar, Commissaris  des Konings in Drenthe. Dat mag de conclusie zijn van een aantal artikelen over de handel en wandel van de C.d.K. rond zaken die zijn integriteit ter discussie stellen. Hij zou zich hebben bemoeid met zakelijke opdrachten, waar directe familie van hem bij betrokken was. En dat is niet toegestaan.
Het ging hier om de herinrichting van de ontvangstruimte van Huize Tetterode, het voormalige gemeentehuis aan de Brinkstraat.
Hoewel er al een opdracht vanuit de Provincie aan een binnenhuis-architecte was gegeven werd later een andere architecte aangesteld. Dat bleek een directe familierelatie van de C.d.K. te zijn.

En dat leidde tot grote moeilijkheden voor de Commissaris, omdat hij een aantal jaren eerder betrokken was bij een spraakmakende zaak in Coevorden. Daarbij ging het om een vordering van anderhalf miljoen euro van de gemeente op een familielid dat het voormalige restaurant 'Het Kasteel' beheerde. Deze bemoeienis had geen resultaat, want de Gemeente Coevorden won een hierover aangespannen proces. De heer Tichgelaar ontkende in alle toonaarden zijn directe betrokkenheid, maar er bleef toch de geur van voor een overheidsdienaar verboden inmenging in zakelijke aangelegenheden hangen.
In zijn nieuwjaarsrede van januari 2016 beging de commissaris de grote fout de MKB'ers van Assen te beschuldigen van een gebrek aan inzicht en daadkracht bij de gang van zaken rond het Factory Outlet Centrum.
Dat werd hem erg kwalijk genomen. Van die affaire had hij niets geleerd blijkens zijn nieuwjaarsrede van 2017. Hij kwam weer voor het FOC op Een ezel mag zich dan wel niet twee keer aan dezelfde steen stoten, (bemoeien met zaken waar je buiten moet blijven), de heer Tichgelaar kon zich kennelijk niet inhouden en liet zich weer in met familiezaken, voor zover dat door onderzoekers van Het Dagblad met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werd nagegaan. Ook tot frustraties van medewerkers van de Provincie die betrokken waren bij de herinrichting van het provinciaal bezit 'Huize Tetterode'.
Het nieuws dat Het Dagblad van het Noorden en De Volkskrant vanochtend brachten is inmiddels tot een zaak uitgegroeid die grote landelijke aandacht heeft gekregen. In de Provincie werd bezorgd gereageerd op het nieuws en de voorzitters van de statenfracties zijn vanmiddag in allerhaast bijeengekomen om de afaire te bespreken.
Ook op de radio werd uitvoerig aandacht besteed aan de Drentse integriteitscrisis, waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Aan de uitvoerige en uitstekende berichtgeving van Het Dagblad van het Noorden ontbreekt echter de vraag wat er nu met Commissaris Tichgelaar moet gebeuren. In de laatste acht jaren van zijn politieke leven, waarin hij zijn eerste periode als Commissaris in Drenthe afwerkte en kortgeleden nog voor een termijn van zes jaar werd herbenoemd, blijkt nogal wat te zijn gepasseerd.
In het D.v/h N. blijven de vraag en het antwoord achterwege wat er nu met 'Sjaak' Tichgelaar moet gebeuren. Blijven zitten of vertrekken? In het AsserJournaal is enige keren zeer kritisch over hem geschreven en daaruit kon de conclusie worden getrokken dat, vrij vertaald, 'Sjaak' er goed aan zou doen vrijwillig te vertrekken. Ik ben dat na de laatste ecapades nog steeds van mening.  Sterker:  hij MOET vertrekken.

Jan Hof

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws