zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Kunst & Cultuur 11 februari 2017
 
Koninklijke Erepenning voor Rederijkerskamer De Bloem.  

ASSEN - Rederijkerskamer De Bloem uit De Wijk ontvangt zaterdag de Koninklijke Erepenning met bijbehorende oorkonde uit handen van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar De Bloem heeft de Koninklijke Erepenning aangevraagd in verband met de viering van het 150-jarig bestaan op 6 februari 2017.
Rederijkerskamer De Bloem trekt jaarlijks volle zalen in ontmoetingscentrum ‘De Havezathe’. In haar bestaan werd deelgenomen aan vele concoursen en
toneelwedstrijden. Bijzonder is dat De Bloem in 1938 initiator is geweest van de oprichting van het Provinciaal Drents Rederijkersverbond. Daarmee heeft De Bloem
een basis gelegd voor meer dan 50 jaar georganiseerd toneel in Noord-Nederland.
De vereniging telt momenteel 26 leden, 4 ereleden en een dertigtal donateurs.
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen, met activiteiten van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard of op het gebied van sport.
Het symboliseert het respect en de waardering die de Staat heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.
De Erepenning wordt uitgereikt tijdens de receptie ter gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan.
Deze vindt plaats op zaterdag 11 februari 2017 om 15.00 uur in de Havezathe.
 
Laatste nieuws