zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Commentaar - Persoonlijke Noten 1 februari 2017

Persoonlijke Noten

Het geblaat en Bartje's Brune bonen van Paul de Leeuw in De Nieuwe Kolk

 ASSEN - Om het direct maar even duidelijk te stellen: Ik ben geen fan van Paul de Leeuw. Ik moet zelfs zeggen dat zodra ik hem in beeld zie verschijnen ik de neiging heb direct al een ander kanaal op te zoeken. Zulks heeft een mens wel meer. Dat is een nauwelijks berekenbaar gevoel van antipathie dat voortkomt uit gedragingen van de persoon die een intuitieve tegenzin oproept.
De wijze waarop Paul de Leeuw ook al jaren geleden zijn publiek en degenen die door hem werden aangesproken bejegende pakte bij mij verkeerd uit, omdat ik daarin een ondertoon beluisterde van hen niet serieus te nemen. En  dat is iets wat mij altijd irriteert. Door zijn te veelvuldige verschijning op de buis is er haast niet aan te ontkomen hem meer dan je lief is toch te moeten aanschouwen. Het valt niet te ontkennen dat de entertainer, die altijd zo hard om zichzelf moet lachen, een man van vele talenten is. Hij zingt uitstekend en kan ook echt komisch zijn, zoals hij mij jaren geleden amuseerde met zijn rol van journaliste van een roddelblad. Zo uit mijn hoofd kan ik echter niet op meer voorbeelden komen. Hij heeft er altijd een handje van gehad de mensen in zijn programma en het publiek te kleineren. En daar ben ik nu eenmaal allergisch voor.

Het is mij opgevallen dat er over zijn optreden onlangs in De Nieuwe Kolk geen reacties zijn geweest op zijn doen en laten in wat een nieuwe show moet worden, die mensen in de gelegenheid stelt zelf op het podium te komen. Assen had de primeur en dat hebben we geweten. 
Tot mijn verbazing liep ik namelijk een week later na de vertoning van de eerste voorstelling bij het zappen weer tegen Paul de Leeuw aan. Zijn show was om welke reden ook in tweeen gedeeld. Ik bleef toen uit nieuwsgierigheid even hangen om te kijken of er een andere toon heerste dan eerder. Toen ben ik namelijk na nog geen tien minuren afgehaakt nadat hij voor de derde keer het blatend geluid van een schaap had laten horen. Dat was kennelijk zijn perceptie van Drenthe en Assen. Dat werd nu nog eens bevestigd door de voorgekookte grap (een deel van?) de bezoekers te voorzien van een potje bruine bonen.Voorafgegaan door een paar oude beelden van de t.v.-serie waarin Bartje de klassieke woorden 'Ik bid niet voor brune bonen' uitspreekt.
Die bezoekers moesten op bevel van de heer De Leeuw zich tegoed doen aan die bonen. Voor zover ik dat in de huiskamer kon meebeleven was de reactie daarop erg lauw . Niet zo'n geslaagde grap dus. Ik heb na die laatste show met enige nieuwsgierigheid afgewacht of er met name in Het Dagblad van het Noorden reacties van lezers zouden komen op de vertoning in De NieuweKolk. Lichtelijk verbaasd was ik wel dat ik zelfs in de veelgelezen rubriek van De Miniman geen enkele reactie tegenkwam. De ondertoon van minachting voor de mensen van 'Dat verre platteland in het noorden', die in zijn show doorklonk, heeft mij kennelijk meer geergerd dan de bezoekers.
Ben ik als Drense westerlijng te overgevoelig? Hoe het ook zij: de animo om Paul de Leeuw op mijn televisie toe te laten is na zijn geblaat en bruine bonen grap tot ten minste nul gedaald.

Jan Hof

 

 

Laatste nieuws