zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 30 januari 2017
Vragen PvdA aan College over behandeling Cliënt Erva-ringsonderzoek (CEO) Jeugd 2016 .
 
ASSEN - De fractie van de PvdA heeft zich met vragen tot het College gewend naar aanleiding van de informatie die het College gaf over in een brief van 23 december over de redenen waarom er voor 1 juli 2016 geen Client Ervaringsonderzoek Jeugd is gedaan, ondanks dat dit had moeten gebeuren volgens het Ministerie van Welzijn en Spot (VWS).
De vragen luiden:
.
1. Wat is de reden waarom u pas op 7 december 2016 besluit geen CEO uit te voeren en daarover op 23 december 2016 de Raad informeert, terwijl het ministerie van VWS van gemeenten verwacht dat het CEO voor 1 juli 2016 al had moeten worden uitgevoerd?

2. Zijn de Drentse gemeenten hierin een uitzondering ten opzichte van overige gemeenten? Zo ja, waarom wel? Wanneer niet, kunt u dat toelichten?

3. Zijn er gemeenten in Nederland die wel voor 1 juli 2016 een CEO jeugd hebben uitgevoerd? Zo ja, hoe zijn die omgegaan met het argument van privacy?

4. Garandeert het College in 2017 wel een CEO jeugd?
5. Erkent het College het belang van een CEO ten behoeve van de monitoring sociaal domein?

Cliëntervarings onderzoek  (Wmo/Jeugd) ook in 2017
 

 

Laatste nieuws