zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Commentaar - Persoonlijke Noten 12 januari 2017

Persoonlijke Noten

De Commissaris Vertelt met passie over zijn liefde voor het FOC. Maar de Commissaris kan me nog meer vertellen!

ASSEN  In zijn Nieuwjaarsrede heeft commissaris Jaques Tichelaar duidelijk zijn passie beleden voor het FOC. Wat de commissaris vertelde kwam er op neer dat iedereen die tegen het Facilitair Outlet Centrum Assen is de belangen niet ziet van het FOC voor de ontwikkeling van de economie voor Assen en Drenthe. Sterker, hij vreest zelfs dat  de economie er gevaarlijk op achteruitgaat. Hij hoopt, viel uit zijn woorden te beluisteren, dat de leden van Provinciale Staten in meerderheid tegen het FOC zijn, op hun verkeerde standpunt terugkomen en Drenthe  een economische misgreep besparen. 

Precies een jaar geleden nam hij het Asser MKB de maat door hen met hun anti-Foc standpunt van gebrek aan visie te betichten. Dat viel erg slecht en de C.de K. was gedwongen zijn excuses voor deze blunder aan te bieden. Nadien werd nog eens door hogere instanties onderstreept dat de vestiging van een FOC een grote bedreiging zal zijn voor met name de binnenstad van Assen.
Toen ik zijn verhaal tot mij nam moest ik direct denken aan het boek 'De commissaris vertelt', dat rond 1950 verscheen, de belevenissen van een van afkomst Friese politieman, die in het heetste gedeelte van Amsterdam, de beruchte Warmoesstraat, door zijn vaak resolute optreden een grote reputatie genoot. Ik had toen het genoegen als voorzitter van de oudleerlingenvereniging van mijn middelbare school de Friese hardliner voor een lezing over zijn boek uit te nodigen. Hij was vlot bereid dat te komen doen en toen ik hem vroeg wat de kosten waren en de opmerking maakte dat we als kleine vereniging niet over veel financien beschikten, was de reactie 'Laat maar zitten', een sympatiek gebaar.
Inmiddels was er ook een antwoord op dit 'politionele' boek verschenen van de vaardige linkse auteur Willem van Iependaal, onder de titel 'De commissaris kan me nog meer vertellen'. Ik liet mij de kans niet ontgaan ook hem voor een lezing uit te nodigen en ook hij was bereid naar Zaandam te komen, zij het niet voor niks. Hij was kennelijk minder bemiddeld dan de commissaris en kon een 'bescheiden' honorarium plus de reiskosten wel gebruiken. Hoe lang geleden ook, ik bewaar goede herinneringen aan de komst van beide bekende Nederlanders.Het waren zeer geanimeerde avonden, waar ik nu - 67 jaar later - zelfs nog een bonus aan overhoud.
Het Nieuwjaarsrelaas van C.d.K. Tichelaar deed mij direct daaraan denken. Met Willem van Iependaal zeg ik 'De commissaris kan me nog meer vertellen.' Ik heb er al meer dan twinig jaar geen geheim van gemaakt dat ik als supporter van deze stad - en geen zakelijk belanghebbende - geen eerder omschreven bezwaren heb tegen de zogenaamde 'weilandwinkels', omdat die de binnensteden zouden bedreigen met leegloop.Ik weet niet wat Commissaris Tichelaar heeft met de initiatiefnemers van het FOC Assen en ik ga daar zeker ook niet over speculeren, maar het lijkt mij dat hij er als onafhankelijk en objectief  'Commissaris van alle Drenten'  goed aan doet zich niet met  deze hachelijke FOC-affaire inlaat. De tik op de neus die hij vorig jaar kreeg met zijn opmerking over de 'weinig vooruitziende blik van de MKB-mensen', lijkt mij een voldoende waarschuwing te zijn geweest.

Jan Hof

  

Laatste nieuws