zondag 24 juni

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Provincie 12 januari 2017

Statenfractie SP stelt vragen aan GS over activiteiten van de WMD in Drenthe 

ASSEN - De Staten fractie van de SP heeft het College van GS een achttal vragen gesteld over de ANDER Wateractiviteiten de in Drenhe vorig jaar veel gecritiseer WMDde vorigjaar veel  gecritiseerde Waterleidingmaat-schappi Drentne in de provincie.

De vragen luiden: 

1.     De opstallen en installaties op de locatie Erica zijn nog steeds eigendom van WMD. Wat is de boekwaarde hiervan?

2.     Wat is de huidige waarde van het multimediagebouw van de WMD?

3.     De aanzienlijke aanloopverliezen bij de bottelactiviteiten bij VOF Anloo en VOF Hondsrug zijn gefinancierd door leningen van de WMD. Hoe hoog waren die leningen?

4.     Wat is nog de waarde en de looptijd van deze leningen?

5.     Bij voortzetting van de bottelactiviteiten zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Hoe hoog zijn die investeringen en door wie moeten die worden gefinancierd?

6.     Ondanks dat de invloed van de drinkwaterwinning beperkt is, is er lange tijd druk uitgeoefend op WMD om mee te werken aan verdrogingsbestrijding aan de oostzijde van Assen in het stroomgebied van de Drentse Aa. Door wie, en op welke manier is er lange tijd druk uitgeoefend op de WMD?

7.     Golfbaanonderhoud kan niet worden aangemerkt als core business voor een drinkwaterbedrijf. Wat was de motivatie om desondanks in 2015 een nieuwe onderhoudsovereenkomst te sluiten tot en met 2028?

8.     De WMD betaalt de korting die de golfbaan krijgt voor het onderhoud door BètaWater. Hoeveel betaalt de WMD per jaar voor deze korting?

 

 

 

 

 

Laatste nieuws