zaterdag 17 augustus

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Nieuws 3 juni 2014

Bibliotheek speelt grote rol in systeem
De lang verwachte Stadspas gaat als de AsserPas eigen burgers maar straks ook gasten veel service bieden

ASSEN - Wethouder Maurice Hoogeveen lanceerde maandagmiddag de langverwachte  Stadspas die nu als AsserPas de grote wereld in gaat.  Het idee van jaren geleden werd daarmee gerealiseerd. De AsserPas is in eerste instantie een pas voor gemeentelijke diensten, maar Asser ondernemers,  organisaties en instellingen kunnen hier volop op aanhaken.
De huidige Milieupas was aan vervanging toe. Op 7 juni valt bij iedere Assenaar de nieuwe AsserPas op de mat. Maar alleen met de pas van de hoofdbewoner (de pas met een huisje op de achterkant) kan, tot 300 kg gratis, afval gestort worden op het Milieupark en in ondergrondse containers.
De pas kan ook gebruikt worden als parkeerpas  met de mogelijkheid per minuut te betalen.
Gelijktijdig met de stadspas wordt het zogenaamde ‘belparkeren’ ingevoerd. Dat betekent het parkeertarief afrekenen via de mobile telefoon.
De gemeente is van plan de komende tijd meer gemeentelijke diensten aan de AsserPas te koppelen. Niet-gemeentelijke organisaties kunnen bij de AsserPas aanhaken.  Bibliotheek Assen is de eerste instelling die daar  op heeft ingespeeld. De AsserPas wordt ook de nieuwe bibliotheekpas. Als introductie heeft de Bibliotheek met een aantal Asser ondernemers  afspraken gemaakt  dat zij kunnen inspelen  op de acties die de Bibliotheek frequent voert.
De Bibliotheek heeft inmiddels voor een reeks Workshops al contacten gelegd met ondernemers.
Nu  de bibliotheek geen passen meer hoeft te verstrekken kan het geld voor andere aspecten van het bibliotheekwerk worden  aangewend,
De AsserPas geeft toegang tot de administratie van de organisaties die aanhaken. Op de Pas zelf wordt geen informatie opgeslagen. Daarmee is de privacy gegarandeerd. Bij het aflezen van de pas in de bibliotheek kan worden vastgesteld of iemand lid is. Bij het uitlezen van de pas bij het Milieupark Assen wordt  vastgesteld of de pashouder al 300 kilo afval heeft aangeboden.
Ondernemers en culturele organisaties kunnen een eigen database opstellen van mensen die zich voor de AsserPas te melden.
Maar ze kunnen via de AsserPas ook klanten naaar elkaar doorsturen. Kopen bij ondernemer A kan dan bijvoorbeeld een gratis kop koffie opleveren bij ondernemer B.  Kortom de AsserPas opent deuren in Assen die tot nu toe gesloten bleven.
De volgende stap is een GastenPas die  een  beperkte tijd geldig is en voor bezoekers van de stad de congresgangers bepaalde voordelen kan bieden. De GastenPas moet het symbool worden van het gastvrije Assen. Aan de pas zijn geen kosten verbonden. De gemeenteraad heeft indertijd voor de invoering er van € 80.000 beschikbaar gesteld en daar is het project voor gerealiseerd.
Informatie over de Pas is te vinden op de wekelijkse gemeentelijke mededelingen en via de website DIT IS ASSEN. “Wij hebben als gemeente de basis gelegd voor een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling waar de inwoners veel baat bij kunnen hebben.
Het is nu aan de ondernemers en organisaties in de stad hier zo slagvaardig mogelijk op in te haken”, aldus wethouder Hoogeveen.

Bernie Wiegman

Laatste nieuws