zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Algemeen 14 maart 2014

   Stilte heerst aan de Noordersingel
Donkere wolk boven Sensor-city Assen na subsidie in-greep van Provincie bij Sensor Universe. Wat doet gemeente?
ASSEN – Er hangt een donkere wolk boven Sensorcity Assen en Sensor Universe nu de Provincie na 1 april met de miljoenensubsidie voor de ontwikkeling van de Sensortechnologie stopt. Het instituut verdwijnt in de huidge vorm en de drie eraan verbonden medewerkers staan over goed twee weken op straat.
Nog niet duidelijk is wat de gevolgen voor Assen zijn van deze niet geheel onverwachte crash. De gemeente heeft van de oprichting af al zo’n acht miljoen euro gestopt in wat een belangrijk economisch speerpunt voor de stad moest worden.
Aan de Noordersingel heerst grote stilte. Zegsman Martin de Bruin, die zelf een jaar bij het instituut als voorlichter heeft gewerkt, verwijst als het om informatie gaat, naar de provincie.
Het definitieve besluit om met Sensor Universe te stoppen is wat Assen betreft op een politiek en publicitair zeer gunstig moment gekomen.
Ongetwijfeld zou in de eerstvolgende raadsvergadering, die normaliter op 19 maart zou plaatsvinden, door ‘de’ politiek volop zijn gediscussieerd over de nare boodschap.
Maar de raad heeft vorige week donderdag zijn laatste zitting beleefd en voorlopig is het wachten op de nieuwe raad, die na de verkiezingen van 19 maart bij elkaar komt en met het echte werk kan beginnen als de onderhandelingen over een nieuw college zijn afgerond.
Maar men hoeft niet van sensoren te zijn voorzien om te voelen dat er levendige discussies zullen ontstaan over wat er precies is gebeurd.
Vooral de fractie van PLOP zal zich kunnen laten gelden, want Kees Boonzaaijer en voorzitter Ruud Wiersema hebben zich gewaagd aan het uitspreken van hun grote bezorgdheid over de royale subsi-diering van het speerpunt.
Er bestond  namelijk geen uitzicht op het creëren van niet-gesubsidieerde banen. Ook wilden zij wel eens weten hoe de ‘toestroom’ van studenten naar de Sensor University in de afgelopen jaren is geweest. Beantwoording van die vragen is steeds achterwege gebleven.
“Wethouder Matthijsse heeft steevast geweigerd het achterste van zijn tong te laten zien”, zei Ruud Wiersema, gevraagd naar zijn commentaar op de recente ontwikkelingen.
“Ook ik heb die hele zaak gezien als een luchtballon, die zo goed als zeker vroeg of laat zou worden doorgeprikt, net als de bubbel van de komst van een grote melkpoederfabriek”.
De lijsttrekker van de Stadspartij zei nu al in de starthouding te staan om straks in de nieuwe raad het sensor luchtkasteel tot zijn ware proportis terug te brengen.
Daarmee zal hij iets kunnen doen aan het heersende gevoel van onvrede dat ontstond toen hij in de raad van 13 juli toch instemde met het collegevoorstel weer een grote subsidie - nu van 2,5 miljoen euro – beschikbaar te stellen om de luchtballon aan de Industrieweg meer lucht in te  pompen.
Ik deed het met grote tegenzin, maar wilde geen dwarsligger zijn."
Hij krijgt nu dus mogelijk een herkansing.

JAN HOF

(WORDT ONGETWIJFELD
VERVOLGD)

 

Laatste nieuws