zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 10 maart 2014

PLOP tegen met ‘gelegenheids argumenten’
Veel aandacht voor sociale woningbouw in drie voorgelegde gebiedsvisies 
ASSEN – In de raadszitting van donderdag kwamen ook de de gebiedsvisies voor Assen-Oost, Oude Molenbuurt en De Lariks voor een weinig tijd vergende behandeling voorbij. Veel hoefde daar niet over te worden gezegd, want drie weken geleden bleek al dat een overgrote meerderheid van de raad achter het rapport van het college stond. 
Dat was ook nu weer het geval. Alleen de fractie van Stadspartij PLOP liet weten een andere mening te hebben en stemde daarom tegen.
Zegsman Kees Boonzaaijer zei dat zijn fractie niet erg enthousiast was, maar dat de voorstellen wel de goede kant opgingen. Vooral het overleg met de bewoners sprak hem aan. Het probleem is echter dat er voor de uitvoering geen geld is.
Dat betekent dat je met het vaststellen van de visies ook zeker bent van de frustraties van de buurtbewoners die zich niet serieus genomen voelen omdat er toch geen uitvoering aan kan worden gegeven. Daarom zou zijn fractie tegen stemmen.
Greta Netjes (VVD)
was tevreden dat de eigen kracht van de wijken zal worden benut. Zij pleitte bij het college bij de ontwikkeling van de woningbouw voor een goede mix van opleiding en inkomen en vond dat commerciële partijen daarbij betrokken moeten worden. Ook vroeg zij optimale aandacht voor de veiligheid in de wijken.
Aly Joustra (SP) prees het college vanwege het maatwerk met betrekking tot het vrijwilligerswerk in de wijk De Lariks.
Haar fractie was niet gerust over de ontwikkeling van de sociale woningbouw. Er blijft in Assen behoefte aan goede en goedkope huurwoningen. Deze ontwikkeling zal de SP dan ook op de voet volgen.
Wethouder Albert Smit was blij met de brede instemming van de raad. Deze gebiedsvisie is een goede opmaat voor het volgende college. De uitvoering zal door burgerparticipatie, samen met bewoners, ter hand worden genomen. Het gaat hier om flexibele plannen, die niet vrijblijvend zijn. Het jaar 2014 is financieel gedekt. Het is aan de raad de budgetten voor de volgende jaren beschikbaar te stellen.
De wethouder verweet PLOP achter de plannen weg te stappen door te verwijzen naar het nog niet aanwezige geld.
“Het gaat over plannen die tien jaar lopen en de raad zelf beslist over het beschikbaar stellen van geld. Geld is een gelegenheidsargument.
De sociale woningbouw is bij mij in goede handen en heeft mijn voortdurende aandacht”.
Het voorstel werd aangenomen met alleen de drie stemmen van PLOP tegen.

Bernie Wiegman
 
*

 

Laatste nieuws