zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 14 februari 2014

       De Raad in het Vizier

Horeca in opstand tegen ‘veel te hoge’ verplichte bijdrage aan TT Festival aan

Zinnend op oplossing wil wethouder Matthijsse  als broedende kip niet worden Henk Matthijssegestoord

ASSEN – De oppositie van de Asser horeca tegen de aan-zienlijken volgens de onder-nemers onredelijke verhoogde precariorechten tijdens het TT-Festival. leide donderdagavond tot een motie van Stadspartij PLOP en GroenLinks.

Afgelopen week was er een gesprek in het stadhuis waarin het college duidelijk werd gemaakt dat veel ondernemers daar niet mee konden leven.

PLOP en GroenLinks boden de Asser ondernemers een luisterend oor en dienden een motie in, waarin het college de opdracht kreeg om aan tafel te gaan om tot een oplossing te komen.

Wethouder Henk Matthijsse zei dat hij goed had geluisterd naar de ondernemers “Het is een lastig probleem. De raad heeft de verordening precariorechten goedgekeurd, dus zonder een besluit van de raad kan ik daar niet van afwijken. Meer geld zonder overleg met de raad is dus ook niet aan de orde. De andere partners hebben ook hun financiële kaders gesteld. Maar we zijn inmiddels op een goede wijze met elkaar in gesprek. Ik verwacht aan het eind van deze maand nadere mededelingen te kunnen doen”.

Hans Marskamp (Gr.L) zei dat het probleem is dat er niet met de Asser horeca is gesproken, maar met horeca Nederland, die niet alle Asser ondernemers vertegenwoordigt.
Cees Boonzaaijer (PLOP) drong er bij de wethouder op aan om derhalve ook te over leggen met de niet-vertegenwoordigde ondernemers.

Wethouder Matthijsse zei dat gesproken was met de vertegenwoordigers van de ondernemers.

“Zo is onze democratische samenleving georganiseerd. Wij zijn in overleg en werken aan verzachtende opties. Daar kan ik de uw raad in het belang van het overleg niet nader over informeren.
Wilt u dus de ‘broedende kip’ niet storen?!
Deze motie is dus overbodig, omdat we al en nog steeds in overleg zijn. “Wij werken aan een goede afloop!”

Is bijdrage naar omzet mogelijk?

Harmke Vlieg (Chr.U) rekende op de informatie aan het eind van de maand. “Maar voor ons staan de financiële kaders vast”.
Over vier maanden is de TT, dus maande zij ‘de broedende kip’ tot spoed.

Eddy de Korte (CDA) had vertrouwen in de aanpak van de wethouder als broedende kip.

Ook Jaap van Oostrum (PvdA) vond de oproep in de moetie overbodig. Het college is immers volop in gesprek?.
Ook voor hem stonden de door de raad gestelde kaders vast. Hij pleitte voor een bijdrage naar draagkracht c.q. omzet.
Michel van Zoomeren (VVD)
deelde de mening van de wethouder dat er gesproken moet worden met vertegenwoordigers en niet met individuele ondernemers.

Bob Bergsma (D66) was van mening dat tariefdifferentiatie naar bedrijf of lokatie juridisch niet mogelijk is . De horeca moest de gevraagde bijdrage zien als een investering in het TT-Festival. Als het niet blijkt te werken dan moet er overleg komen met de partners. Maar 2014 moet doorgaan.

Nadat alle standpunten gewisseld waren kwamen PLOP en GroenLinks tot de conclusie dat de motie geen meerderheid zou krijgen in de raad. De fracties besloten daarom de motie terug te trekken.

Kees Boonzaaijer merkte nog  wel op  dat het uitbroeden van onbevruchte eieren nooit iets oplevert..

“Maar ik vraag mij af waarom de motie niet is aangehouden bij zo weinig vertrouwen in de goede afloop.
Eind februari is het resultaat van het overleg bekend en 6 maart is de volgende raadsvergadering. Dat sluit dus prima op elkaar aan. Wellicht dat een stemming dan anders zou uitvallen.

 

 Bernie Wiegman

Laatste nieuws