zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 13 februari 2014

PLOP en Groen Links haken met motie in op onrust onder horeca over hoge lasten voor TT Motorweek

ASSEN – De fracties van Groen Links en Stadspartij PLOP haken in op de bezwaren  van de plaatselijke horeca tegen de veel te hoge lasten die verbonden zijn aan deelname aan de TT Motorweek.
Zij dienen een motie in waarin uitgebreid wordt ingegaan op de problematiek rond de financiering van het budget voor het festival.

De motie luidt:

De gemeenteraad van Assen, in vergadering bijeen op 13 februari 2014,

Constaterende dat:

• De verhoging van precarioheffing in de TT week veel onrust heeft veroorzaakt onder de horecaondernemers.

• De ontstane onrust grotendeels toe te schrijven is aan de ondermaatse communicatie richting de betroffen horecaondernemers. Hetgeen ook onderschreven wordt door de vertegenwoordigster van Koninklijke Horeca Nederland, die de partijen oproept weer met elkaar in gesprek te gaan.

• De door de Gemeente Assen gehanteerde manier om de hoogte van de precarioheffing vast te stellen als volstrekt onacceptabel wordt afgewezen. (NB. Er is geen sprake van enige vorm van locatie- of omzetdifferentiatie).

•• Er als gevolg van de grote tegenstellingen een impasse is ontstaan tussen de Gemeente Assen/organisatie en de horecaondernemers, die een bedreiging vormt voor het doorgaan van de geplande festiviteiten in de TT week.

Overwegende dat:

Het ongenoegen groot is, maar er geen sprake is van onwil bij de horecaondernemers. Daar zij hebben aangegeven wel een bijdrage te willen leveren, maar een lagere instap te wensen.

• Het hier toegepaste zgn. ‘Nijmeegse model’ van bijdragebepaling niet één op één  geïmplementeerd kan worden in Assen. Het betreft hier namelijk een doorontwikkeld model dat gedurende een langere periode is ontstaan. Daarnaast is de uitgangssituatie in Nijmegen anders. (meer Horeca, meer dagen en gegarandeerde bezoekersaantallen!) Wil men dus middels deze modus de horecabijdrage innen dan dient er eerst een gewenningsperiode in acht genomen te worden, in de hoop dat deze zal leiden tot de ‘Assense variant’ van het ‘Nijmeegse model’. 

Besluit:

• Om de ontstane impasse te doorbreken door het College de opdracht te geven op zeer korte termijn om tafel te gaan met de Asser Horecaondernemers om tot een oplossing te komen.  

 *

Laatste nieuws