zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 6 november 2013

             DE RAAD IN HET VIZIER
Rolderstraat beheerst door haveloos-
   heid, wetteloosheid en leegstand
Assen voorbereid op nieuw sociaal beleid. Nog geen ca-mera's al laat veiligheid in de stRaadslid Harmke Vliegad te wensen over
ASSEN- De veranderingen die met in-gang van 2015 een stevige druk gaan leggen op het sociale beleid van de ge-meente, was uiteraard een belangrijk
aandachtspunt in de Begroting 2013. De drie transities (jeugdzorg, participatiwet en AWBZ/WMO) zijn gebaseerd op de gedachte ‘eigen kracht’. Maar dat moet niet ontaarden in ‘zoek het maar uit.’
Harmke Vlieg (Chr.U)
wilde van het college weten of de gemeente voldoende mensen beschikbaar heeft om die ‘veranderingen’ uit te voeren. Er is immers de afgelopen periode voortdurend bezuinigd en het einde is nog niet in zicht want het CBS voorspelt dat Assen in 2025 slechts 75.000 inwoners zal hebben en dat is veel m minder dan was voorspeld.
Wethouder Alex Langius zei dat Assen goed voorbereid is op de transities. Er wordt goed samengewerkt met de omliggende gemeenten, gebruikmakend van elkaars kennis.
"Wij zullen de raad bij alle belangrijke stappen informeren." Wethouder Ankie Beenen vulde daarbij aan dat de samenwerking tussen professionals, gemeente en vrijwilligers gestalte begint te krijgen. Goede zorg voor de meest kwetsbaren staat daarbij centraal. Binnenkort zal de raad een werkbezoek brengen aan WERKPUNT waar de raad zich op de hoogte kan stellen van de stand van zaken.
Om dit moment wordt er ook hard gewerkt aan de buurtteams nieuwe stijl. Inge Eshuis (D66) pleitte voor innovatieve oplossingen op het gebied van samenwerken en waakzaamheid, zodat niemand uit de boot valt.
Harmke Vlieg riep het college op projectontwikkelaars en andere partijen enthousiast te maken in de stad te investeren en wel zodanig dat we ook uit de regio bezoekers blijven trekken. DNK, het Drents Museum en het Drents Archief en een aantrekkelijke binnenstad helpen daarbij.
Ruud Wiersema (PLOP) stelde cynisch vast dat de sterkste groei in Assen de laatste jaren ligt bij de voedselbank en de weggeefwinkel.
De veiligheid in de stad laat te wensen over. De Rolderstraat wordt beheerst door haveloosheid, wetteloosheid en leegstand. Er wordt niet gehandhaafd. Wethouder Henk Mattihjsse bestreed dit. Er is overleg met de ondernemers en er wordt volop gehandhaafd. Maar het is een dynamische straat dus er staat wel eens een auto geparkeerd waar het niet mag, maar die is weer verdwenen als de handhavers er zijn.
De PLOP voorman was van mening dat er om allerlei vage privacy redenen geen cameratoezicht wordt toegepast maar “wij willen graag een beetje privacy inleveren om daar een stuk veiligheid voor terug te krijgen.”
Volgens portefeuillehouder burgemeester Carry Abbenhues is er over privacy en camera’s veel discussie die vooralsnog doorslaat naar de privacy.
Het terrassenbeleid met betrekking tot de TT deugt volgens PLOP ook niet. Dat kost sommige ondernemers veel geld. Er zijn er die overwegen in de TT-week de zaak te sluiten.
Wethouder Matthijsse riposteerde met de opmerking dat de systematiek met de ondernemers is besproken en zij stemden ermee in.

Bernie Wiegman

 

 

 

Laatste nieuws