zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 5 november 2013

       DE RAAD IN HET VIZIER
Wethouder:Jongerencultuurrond Ha-    venkade taak particulier inititief
Wolk van zorgen hangt bo-ven financien van DNK. Aan- gepast businessplan geen garantie Raadslid Jaap van Oostrumvoor verbetering
ASSEN - De exploitatie van De Nieuwe Kolk (DNK) hangt als een wolk van zorgen boven de raad, zo bleek uit de uitlatingen die er maandag tijdens de behandeling van de Begroting 2014 over werden gedaan.
Jaap van Oostrum (PvdA, links) zei dat zoals de zaken er nu voor staan, een onder handen zijnd aangepast businessplan geen garantie is voor goede financiële resultaten. Het gaat om goed ondernemerschap.
Hij hield een pleidooi voor het meer ruimte geven aan RAADSLIDamateurgezelschappen. Er moeten mogelijkheden komen tot betaalbaar podiumgebruik door Asser verenigingen. 
Linn Binnerts (VVD) (foto) stelde vast dat de exploitatielasten van DNK toenemen. “Ook mijn fractie kijkt uit naar het onderzoek dat het tij moet doen keren.” 
Eddy de Korte (CDA) noemde  de exploitatie van DNK een zorgenkindje. In 2014 moet duidelijk worden gemaakt hoe die exploitatie gezond kan worden gemaakt.
Ruud Wiersema (PLOP) wilde weten hoe het stond met de Raadslid Ruud Wiersemauitwerking van de PLOP-voorstellen met betrekking tot jongerencultuur en de   theaterwerkplaats rondom de Havenkade.
Wethouder Maurice Hoogeveen
zei dat de onderzoeksresultaten over de plannen met DNK aan het eind van het jaar beschikbaar komen. Inmiddels heeft men ook het Centrum voor Beeldende Kunst Drenthe (CBK) bij het onderzoek betrokken.
“In 2014 moeten keuzes gemaakt worden en moeten we de exploitatie regelen”, zei  de wethouder, die ook nog stelde dat  het voorstel voor de Asser amateurverenigingen van de PvdA sympathiek klinkt, maar ook dat het al bestaat. Er is een fonds dat amateurvoorstellingen subsidieert.
Dat fonds kan intensiever gebruikt worden. Het is geen goed voorstel om die amateurkortingen in de subsidievoorwaar-den voor DNk op te nemen want dat levert meer onrendabele voorstellingen op.
Op dit moment zijn het ICO en het Mercurius Theater bezig te fuseren. Zij richten zich vooral op de amateurs. DNK zou daarmee een gesubsidieeM Hoogeveenrde concurrent worden. Over de activiteiten voor jongeren rond de  Havenkade was wethouder Hoogeveen zeer duidelijk.
“Plannen hiervoor worden door de gemeente niet uitgewerkt. Het par-ticuliere initiatief zal dit van de grond moeten tillen. Er worden gesprekken gevoerd, maar of dat wat oplevert is onzeker”, zo maakte wethouder Hoogeveen (foto) de PLOP-fractie duidelijk.

Bernie Wiegman
*

 

Laatste nieuws