maandag 30 maart

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolkt, lichte regenbuizwaar bewolkt, lichte regenbui
WNW
37 km/h
max: 8°C
min: 5°C
Kort nieuws

Transport in Azie

3

 1

 5

7

8

2

20

Australie, anders
dan anders
Australie

 Australie

 Australie

Australie

Australie 

 Australie

 Australie

Samen op pad
6

Er kan niet méér bij...
Zwaar transport

GIGA transport
Groot transport
Werk voor de ARBO
arbo

 Arbo

Werk voor de ARBO

 Arbo

Tandartsopleiding
Eerste les
Tandartsopleiding

Mantelzorg
16

Wijs me die hufter maar aanvan wie  je die schop hebt gekregen, zoon!
bbb
Zonder woorden
Zonder woorden...

Pas op. Breekbaar
Pas op. Brekbaar

Recordpoging Roken
Recordporging roken

Geen risico. Reservefiets mee
Geen risico.Reservefiets mee

Winkelen  in de VSWinkelen in de VS

  Winkelen in de VS
Winkelen in de VS

 Winkelen in de VS
Veilig oversteken
7 
Gevolg van het Broeikaseffect

Gevolg broeikas effect
Modern buiten spelen
 Vingervlug

Beeldjes van BeeldenKun je niet verder?
Beelddje vaneen beeld
Beeldjes van Beelden

19
13

38
30

31

47

16

17

10

15

29
=========32
    Uit Balans
Uit balans 
Watertaxi
Watertaxi

Levensloopcirkel

Bijzondere Monumenten
24

22

23

21

25 

18 

17 

6 

5 

4 

 3

Overbeladen?

Er kan niet meer bij....

Diervriendelijke Opvangwaartse Spiraal

Nertwaartse spiraal 

Kunst in de lucht

Kunst  in de lucht

 Kunst  in de lucht

Kunst  in de lucht

Kunst  in de lucht

 Kunst in de Lucht

 Kameraad Poetin laat zijn volk zien hoe rijk en deca-dent je kunt worden

1 

 13

 12

9 

5 

 3

19 

18 

16 

15 

8 

7

6 

14 

 22

Em dat allemaal in dit vliegtuig
1

Ook zo'n dag meegemaakt?

Bijzonderheden
Bijzonderheden

Bijzonderheden

Bijzonderheden3

Melkboer aan huis in China
Dagverse melk in China

 Dagverse melk in China

Goed geschoten
Goed geschoten
Gooit u het hier
maar neer
...Gooit u het daar maar neer...

Lekkke band. Wach-ten op de Wegenwacht

Lekke band

Badmode 2014 op het strand
1

1

1

1

1

1

1</body

Kunst & Cultuur 24 mei 2012

Interessante expositie van Nederlandse affiches van Berlage tot Zwart (1890-1940) in Drents Museum
Affiche Jan SluitersASSEN - Op de eerste etage van de afdeling Kunst 1885-1935 van het Drents Museum wordt van 2 juni tot en met 4 november 2012 een bijzondere selectie affiches tentoongesteld uit de eigen col-lectie en uit die van het Affiche-museum in Hoorn.
De expositie behelst werk uit de periode 1890-1940 van belangrijke Nederlandse kunstenaars als H.P. Berlage, Chris Lebeau, Rik Roland Holst, Jan Sluijters en Piet Zwart.
Naast culturele affiches met aankon-digingen voor tentoonstellingen, concerten en theatervoorstel-lingen, zijn ook politieke affiches en productaffiches te zien. Er wordt een goede indruk gegeven van de veelzijdigheid van de
kunste-naars en de diverse kunststijlen uit deze periode: van de sierlijke art nouveau tot de strakke nieuwe kunst en de uitbundige art deco. Vanwege de lichtgevoeligheid worden deze werken niet vaak tentoongesteld.
Omdat reclame maken in Nederland pas na 1910 een echt vak werd, waren er tot dan toe nog weinig vormgevers die hierin opgeleid of gespecialiseerd waren. Dat had als gevolg dat veel kunstenaars de kans grepen zich op dit terrein te maniAffichefesteren. Voor sommigen bleef het een eenma-lige exercitie, ande-ren ontdekten hun talent en maakten vele affiches. Het Drents Museum vindt het verheugend voor deze tentoonstelling te kunnen samenwerken met de stichting Affi-  
che Museum Nederland.
Het Affiche-museum in Hoorn be-oogt een plek te zijn waar het feno-meen affiche structureel en perma-nent aandacht krijgt, zowel met een vaste collectie als met wisselende exposities.

Donateurs Abonnement
op het AsserJournaal
ASSEN - Van nu af kunnen lezers (individueel) directies en besturen van Clubs en Instellingen zich aanmelden als DONATEUR ABONNE van het AsserJournaal.
Stelt u het op prijs dat het AsserJournaal blijft verschijnen maak dit mogelijk door
DONATEUR ABONNE
te worden tegen een zelf te bepalen vrijwillige eenmalige of periodieke bijdrage.
De bijdrage kan worden overgemaakt op
Rekening 382837592
met vermelding AJ Press Support
WordPress website
Laatste nieuws