vrijdag 20 april

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Kunst & Cultuur 24 mei 2012

Interessante expositie van Nederlandse affiches van Berlage tot Zwart (1890-1940) in Drents Museum
Affiche Jan SluitersASSEN - Op de eerste etage van de afdeling Kunst 1885-1935 van het Drents Museum wordt van 2 juni tot en met 4 november 2012 een bijzondere selectie affiches tentoongesteld uit de eigen col-lectie en uit die van het Affiche-museum in Hoorn.
De expositie behelst werk uit de periode 1890-1940 van belangrijke Nederlandse kunstenaars als H.P. Berlage, Chris Lebeau, Rik Roland Holst, Jan Sluijters en Piet Zwart.
Naast culturele affiches met aankon-digingen voor tentoonstellingen, concerten en theatervoorstel-lingen, zijn ook politieke affiches en productaffiches te zien. Er wordt een goede indruk gegeven van de veelzijdigheid van de
kunste-naars en de diverse kunststijlen uit deze periode: van de sierlijke art nouveau tot de strakke nieuwe kunst en de uitbundige art deco. Vanwege de lichtgevoeligheid worden deze werken niet vaak tentoongesteld.
Omdat reclame maken in Nederland pas na 1910 een echt vak werd, waren er tot dan toe nog weinig vormgevers die hierin opgeleid of gespecialiseerd waren. Dat had als gevolg dat veel kunstenaars de kans grepen zich op dit terrein te maniAffichefesteren. Voor sommigen bleef het een eenma-lige exercitie, ande-ren ontdekten hun talent en maakten vele affiches. Het Drents Museum vindt het verheugend voor deze tentoonstelling te kunnen samenwerken met de stichting Affi-  
che Museum Nederland.
Het Affiche-museum in Hoorn be-oogt een plek te zijn waar het feno-meen affiche structureel en perma-nent aandacht krijgt, zowel met een vaste collectie als met wisselende exposities.

Laatste nieuws